Pressmeddelanden

2015-05-31 10:22 CEST Yrkesföreningar mot Tobak Rökfritt Sverige 2025 skulle minska lidande och tidig död och samtidigt motverka samhällets ökande klyftor vad gäller hälsa och ekonomi. Det vore en ytterst kostnadseffektiv investering i hälsa.

2015-05-30 13:41 CEST Yrkesföreningar mot Tobak Måndagen den 1 juni kl 13.00, på tioårsdagen för införandet av rökfria serveringsställen, samlas representanter från det svenska tobaksnätverket på Socialdepartementet, Fredsgatan 9, Stockholm. Vi lämnar över namnlistor för Tobacco Endgame. Tobaksindustrin tjänar miljarder på att miljoner blir sjuka och dör. I Sverige dör 32 personer varje dag i rökrelaterade sjukdomar

2011-11-30 13:30 CET A Non Smoking Generation Heby skolan tar krafttag mot tobak och får stöd av A Non Smoking Generation och Ica Supermarket Heby. Alla skolans klasser får under december besök av en inspiratör från A Non Smoking Generation. Erfarenhet visar att klassbesöken resulterar i att färre unga gör tobaksdebut. Det är ett bra komplement till skolans egna tobaksförebyggande arbete.

2011-09-12 10:17 CEST Yrkesföreningar mot Tobak Rolf Stenvall och hans kollegor vid Psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett, vill att även människor med psykisk sjukdom ska få hjälp att sluta röka och snusa. Nu får Rolf Stenvall Yrkesföreningar mot Tobaks folkhälsopris för sitt arbete med rökfri psykiatri.

2010-01-29 13:17 CET Statens folkhälsoinstitut Statens folkhälsoinstitut arrangerar en konferens för förebyggande arbete mot rökning och snusning bland barn och ungdomar.