Pressmeddelanden

Debattartikel ”Mors dagar” kan bli många fler, lyckligare och mer jämställda genom Rökfritt Sverige 2025

2015-05-31 10:22 CEST
Rökfritt Sverige 2025 skulle minska lidande och tidig död och samtidigt motverka samhäl...

Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 - besök på socialdepartementet

2015-05-30 13:41 CEST
Måndagen den 1 juni kl 13.00, på tioårsdagen för införandet av rökfria serveringsställe...

A Non Smoking Generation besöker Heby

2011-11-30 13:30 CET
Heby skolan tar krafttag mot tobak och får stöd av A Non Smoking Generation och Ica Sup...

Rökfrihet i psykiatrin belönas med folkhälsopris

Rökfrihet i psykiatrin belönas med folkhälsopris

2011-09-12 10:17 CEST
Rolf Stenvall och hans kollegor vid Psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett, vill at...

Tobaksfria barn och ungdomar

2010-01-29 13:17 CET
Statens folkhälsoinstitut arrangerar en konferens för förebyggande arbete mot rökning o...