Pressmeddelanden

2011-11-30 13:30 CET A Non Smoking Generation Heby skolan tar krafttag mot tobak och får stöd av A Non Smoking Generation och Ica Supermarket Heby. Alla skolans klasser får under december besök av en inspiratör från A Non Smoking Generation. Erfarenhet visar att klassbesöken resulterar i att färre unga gör tobaksdebut. Det är ett bra komplement till skolans egna tobaksförebyggande arbete.

2011-09-12 10:17 CEST Yrkesföreningar mot Tobak Rolf Stenvall och hans kollegor vid Psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett, vill att även människor med psykisk sjukdom ska få hjälp att sluta röka och snusa. Nu får Rolf Stenvall Yrkesföreningar mot Tobaks folkhälsopris för sitt arbete med rökfri psykiatri.

2010-01-29 13:17 CET Statens folkhälsoinstitut Statens folkhälsoinstitut arrangerar en konferens för förebyggande arbete mot rökning och snusning bland barn och ungdomar.