Pressmeddelanden

2014-08-29 14:13 CEST Trä- och Möbelföretagen I dag bildades Svenska Möbelklustret med syfte att stödja exportsatsningar, utbildning och komptensförsörjning inom svensk möbelindustri. Det är näringslivsbolagen som, via sina kommuner i Tibro, Vaggeryd, Tranås och Värnamo, tillsammans med Industriklubben i Lammhult och TMF står bakom möbelklustret.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus ligger kvar på 7 000

2014-08-27 09:02 CEST Trä- och Möbelföretagen TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus förblir 7 000 för 2014. Den svagt positiva trenden kvarstår men andelen påbörjade småhus ligger på en historiskt låg nivå. - Bolånetakets negativa effekt på nyproduktionen kvarstår och är den enskilt största orsaken till att folk inte lyckas få sitt drömboende, säger TMF:s Gustaf Edgren.

2014-06-26 09:35 CEST Trä- och Möbelföretagen Sverige står inför en enorm utmaning när det gäller upprustningen av miljonprogrammet. Enligt nya siffror som Trä- och Möbelföretagen, TMF, låtit det oberoende Prognoscentret ta fram kommer 471 000 bostäder att behöva renoveras den närmaste tiden – i dagsläget saknas planer för att renovera 205 000 av dem. Den totala renoveringskostnaden för miljonprogrammet beräknas till 214 miljarder kronor.

2014-06-23 09:30 CEST Trä- och Möbelföretagen 26-28 juni sätts full fokus på svenska designmöbler när exportsatsningen Swedish Midsummer Design Weekend genomförs för andra året i rad. Tongivande europeiska arkitekter gästar Stockholm för ett unikt smakprov på svensk design och livsstil. Satsningen är ett samarbete mellan 14 svenska designmöbelföretag, Trä- och Möbelföretagen, VisitSweden och Stockholmsmässan/Stockholm Furniture & Light Fair.

Riksbyggen, Villaägarna, HSB och Trä- och Möbelföretagen föreslår gynnat bosparande för unga

2014-06-09 15:44 CEST Riksbyggen Sedan bolånetakets införande 2010 har det blivit svårare för unga vuxna att skaffa sig egen bostad. Många tvingas tacka nej till jobb eller utbildning och får vänta med att bilda familj. I en rapport som presenteras på onsdag den 11 juni föreslår fyra organisationer ett nytt bosparande för unga med en statlig stimulans som gör det möjligt att spara ihop till insatsen.

Småländsk satsning på jobb för unga

2014-06-05 08:35 CEST Trä- och Möbelföretagen De halvårsgamla yrkesintroduktionsavtalen ska nu förankras lokalt. Niclas Svensson har uppdraget att informera företag och fackliga företrädare i Småland om möjligheterna för unga mellan 18-24 år att få jobb via yrkesintroduktion.

2014-06-04 16:59 CEST Trä- och Möbelföretagen Trä- och Möbelföretagen (TMF) välkomnar riksdagens ja till regeringens förslag om det så kallade Attefallshuset och möjligheten det innebär för småhusbranschen. - Husen kommer att bli efterfrågade som semesterbostäder i turisttäta områden och i storstadsregioner med bostadsbrist, säger TMF:s vd David Johnsson i en kommentar.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 7 000

2014-05-27 08:36 CEST Trä- och Möbelföretagen TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp från 6 500 till 7 000 för 2014. Den positiva trenden står sig och det är orderingången för trähusindustrin som stigit markant, med 25 procent, jämfört med samma period från föregående år.

2014-05-15 09:57 CEST Trä- och Möbelföretagen Polisens tillslag mot Designers Revolts lager ledde till ett beslag av ett mycket stort antal möbler och andra inredningsprodukter. Designers Revolt har under längre tid sålt kopior av kända designprodukter via sin hemsida. - Att Polisen gjort ett så omfattande beslag är ett viktigt steg i kampen mot kopior, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Grafiska Företagens Förbund förändrar och utökar sin arbetsgivarservice

2014-04-30 08:30 CEST Grafiska Företagen Grafiska Företagens Förbund, GFF, förändrar och utökar sin arbetsgivarservice från och med den 1 maj 2014. Tillsammans med TMF (Trä- och Möbelföretagen) slår organisationerna ihop sina centrala och regionala förhandlingsavdelningar och blir därmed mer tillgängliga för medlemmarna.