Pressmeddelanden

2014-06-30 22:53 CEST Riksföreningen Teknikcollege Sverige Industrirådet har enhälligt beslutat att återkalla Teknikcollegecertifieringen för Teknikcollege Mitt med hänvisning till den långa återansökingsprocessen med upprepade uppskov samt att kompletteringarna från regionen inte kunnat styrka att kriterierna efterlevs på regional och lokal nivå. Därmed avsluta arbetet med återcertifiering för regionen.

2014-04-22 14:19 CEST Riksföreningen Teknikcollege Sverige I mars mottogs den glada nyheten att Teknikcollege har tilldelats 3,5 miljoner från regeringen för utvecklingsarbete och informationsinsatser. Inom ramen för Teknikcollege finns ett unikt nätverk med 27 regioner, 2000 samverkande företag och 16 000 studerande, där vi når ut till en stor del av de individer som på olika sätt har inflytande över landets teknik- och industrirelevanta utbildningar.

2014-03-07 13:08 CET Riksföreningen Teknikcollege Sverige Vid årsstämman den 6 mars utsågs en ny styrelse för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Ny ordförande är Åke Svensson, vd Teknikföretagen. Ny vice ordförande är Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall. Styrelsen består av ledande personer inom industrins parter samt näringslivsrepresentanter från certifierade regioner.