Pressmeddelanden

Hur bestämmer träden när de ska blomma?

2012-11-22 14:41 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Maria Klintenäs vid SLU har funnit ett samband mellan den genetiska regleringen av trädens åldrande, blomning, knoppsättning och förgrening i sitt doktorsarbete. Dessa nya kunskaper skulle kunna användas för att snabbare kunna förädla träd.

Nya professorer föreläser – från trädförädling till fiskodling

2012-05-03 13:17 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sex nya professorer installeras i år vid SLU i Umeå. De föreläser om både stort och smått fredagen den 11 maj. Ulf Segerström berättar exempelvis om skogens användning genom historien, medan Birger Hörnfeldt ska tala om sambandet mellan sorkar, pärlugglor och zoonosen sorkfeber.

Tallars genetiska uttryck ändras med ålder och miljö

2011-05-24 15:21 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Genetiska skillnader mellan träd är grunden i skogsträdsförädlingen. Skillnaderna förändras dock med trädens ålder. Johan Kroon har i sitt doktorsarbete vid SLU gått igenom hur genetiken kommer till uttryck i unga och mogna tallar. Resultaten leder till många konkreta råd för den praktiska tallförädlingen, bland annat bör man testa träd i olika miljöer och väga in stamdiametern i urvalet.