Pressmeddelanden

Hur bestämmer träden när de ska blomma?

Hur bestämmer träden när de ska blomma?

2012-11-22 14:41 CET
Maria Klintenäs vid SLU har funnit ett samband mellan den genetiska regleringen av träd...

Nya professorer föreläser – från trädförädling till fiskodling

Nya professorer föreläser – från trädförädling till fiskodling

2012-05-03 13:17 CEST
Sex nya professorer installeras i år vid SLU i Umeå. De föreläser om både stort och små...

Tallars genetiska uttryck ändras med ålder och miljö

Tallars genetiska uttryck ändras med ålder och miljö

2011-05-24 15:21 CEST
Genetiska skillnader mellan träd är grunden i skogsträdsförädlingen. Skillnaderna förän...