Kontaktpersoner

Anders Carlsson
Magnus Andersson

Derome AB Fd koncernchef, numera styrelseordförande och verksam inom Derome Bioenergi.