Pressmeddelanden

2015-11-09 15:41 CET Stockholms stad Ulvsundavägen i södergående riktning är helt avstängd och har varit det sedan måndag förmiddag den 9 november. Anledningen är en vattenläcka som har förstört det södergående körfältet som nu är helt avstängt. Norrgående riktning är för tillfället öppet men händelsen innebär stor trafikpåverkan.

Stockholms första självrengörande toalett invigs idag

2015-08-03 06:30 CEST Stockholms stad Måndag den 3 augusti, klockan 13.00 invigs Stockholms första publika självrengörande toalett. Vid Hornsbergs strand finns nu en stor och tillgänglighetsanpassad toalett som är gratis att besöka.

2015-06-26 11:03 CEST Stockholms stad Ett försök genomförs på Kungsholms strand under juli till september för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Om försöket slår väl ut kan lösningen bli permanent.

Stockholms stad har tilldelats INTERMODES-priset

2015-06-11 14:00 CEST Stockholms stad Stockholms stads arbete med att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av intermodalitet: att kombinera olika trafiksätt gav staden priset.

2015-05-28 10:09 CEST Stockholms stad Nu färdigställs arbetet för en förbättrad framkomlighet och säkerhet vid Fridhemsplan. Arbetet har gått enligt tidsplan och blir klart i början av juni som planerat. Sedan i höstas har ett stort antal åtgärder gjorts på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan.

Här får studentflak inte åka

2015-05-19 15:35 CEST Stockholms stad För att övrig trafik ska kunna ta sig fram råder förbud mot studentflak på vissa gator i Stockholms innerstad från och med måndag den 25 maj. Förbudet gäller till och med den 12 juni, det vill säga under hela perioden för studentexamen på stadens skolor.

Julgranarna kan värma 4 000 lägenheter i ett år

2014-12-29 08:00 CET Stockholms stad En julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner. Om alla Sveriges tre miljoner julgranar återvanns skulle det räcka för att värma ungefär 4 000 lägenheter under ett år.

2014-11-14 09:54 CET Stockholms stad I Natura-2000-området i Hansta finns en unik ek-och hassellund. Nu vidtar Stockholms stad åtgärder för att säkra ekbeståndets fortlevnad. Samtliga grova, mycket gamla ekar friställs genom gallring av konkurrerande asp och hassel.

Fler Food Trucks på gatan och i telefonen

2014-10-31 07:45 CET Business Region Göteborg Efter en positiv start för Göteborgs Food Trucks släpps nu fem nya tillstånd. Målet är att fler göteborgare ska hitta de ambulerande restaurangerna. Med appen Streetkäk kan man se i telefonen vart alla Food Trucks befinner sig för tillfället.

Kortare restider och minskad trängsel under Pilotprojektet för Buss 4

2014-10-08 14:30 CEST Stockholms stad Restiderna kortades och trängseln minskade samtidigt som bussarna gick med jämnare intervaller. Det blev resultatet av det gemensamma Pilotprojektet för Buss 4 som genomfördes tillsammans med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting under perioden 17 mars - 19 juni i våras.