Pressmeddelanden

2014-08-28 19:33 CEST Stockholms stad Stockholms stads trafiknämnd har fattat ett beslut att teckna ett 10- årigt avtal som bland annat innebär att 50 fler offentliga toaletter kommer att byggas runt om i staden. I avtalet ingår även att 70 nya cykelpumpar ska placeras ut.

Hamilton (M): Brett stöd för förslag om ökad framkomlighet för leveranstrafiken i Stockholm

2014-08-19 10:42 CEST Moderaterna i Stockholm Framkomligheten måste öka för leveranstrafiken i Stockholm. Den 28 augusti väntas Stockholms stads trafiknämnd godkänna en reviderad version av Strategi för bättre leveranstrafik 2014-2017. Leveransstrategin utgör en del av stadens Framkomlighetsstrategi och innehåller mål och åtgärder för att öka framkomligheten för leveranstrafiken i Stockholms stad.

Hamilton (M): Lastplatssensorer nästa steg i arbetet för pålitliga leveranser

2014-08-11 16:30 CEST Moderaterna i Stockholm I sommar startade Stockholms stads trafikkontor ett pilotprojekt tillsammans med Showpark AB, där lastplatssensorer ska möjliggöra för förare att identifiera lediga lastplatser. Ett antal sensorer har grävts ned under asfalten på Apelbergsgatans lastplatser, där de ska känna av om ett fordon befinner sig på lastplatsen.

Hamilton (M): Ytterligare en cykelmiljard till stockholmarna

2014-07-10 09:31 CEST Moderaterna i Stockholm Den historiska satsningen cykelmiljarden fortsätter även efter 2018. Det är ett av Moderaternas vallöften inför valet i höst. Under mandatperioden har trafik- och renhållningsnämnden investerat 418 miljoner i cykelinfrastruktur och i våras fattades beslut om närmare en halv miljard i cykelinvesteringar

Hamilton (M): Grönt bullerskydd testas för minskning av partikelhalter

2014-07-05 10:38 CEST Moderaterna i Stockholm Ett nytt bullerskydd som är helt nytt i sitt slag kommer att testas i Stockholm. En så kallad Grön Bullerskärm kommer både att reducera buller men även binda partiklar för en bättre luftkvalitet i Stockholm. Byggstart sker i juli månad och projektet sker i enlighet med budgetuppdraget för år 2014.

2014-06-30 09:08 CEST Stockholms stad Stockholms stad förbättrar nu trafiksäkerheten för gående och cyklister vid Hässelby Villastads skola, Norra Ängby skola, Sturebyskolan och Västbergaskolan.

Hamilton(M)/Tiedman: Rörstrands historia lyser upp Karlbergstunneln

2014-06-28 10:48 CEST Moderaterna i Stockholm 25 energieffektiva lampor med välkända Rörstrandsmönster lyser nu upp gång- och cykelvägen i den upprustade Karlbergstunneln i Vasastan. Karlbergstunneln har också fått ett samlat ljuslyft med ny vit färg och nya vita belysningsarmaturer i taket. Ny belysning har även installerats på bron mot Karlbergs slott och anslutande parkväg.

Hamilton (M): Är du mot- eller medtrafikant i trafiken?

2014-06-26 06:20 CEST Moderaterna i Stockholm Att röra sig i Stockholm ska kännas tryggt och trevligt. Därför genomför nu Stockholms stads trafikkontor en enkät bland stockholmare som åker bil, cyklar och går hur de ser på sitt eget och andras trafikbeteende. Resultatet ska sedan ligga till grund för en strategi för hur staden kan bidra till att få stockholmarna att visa hänsyn till varandra i trafiken.

Hamilton (M): Sergels torg får sommarlyft

2014-06-19 15:08 CEST Moderaterna i Stockholm Idag invigde trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) den nya sommarmöbleringen för Sergels torg, i syfte att öka attraktiviteten och tryggheten i området. Stockholmsgula parkbänkar och lådor med växter och träd har placerats ut på Sergels torg, Soltorget och Beridarebanan. Fastighetsägarna längs Sergelgatan deltar också i utsmyckningen genom ny möblering på gatan.

Hamilton (M): Stockholm på andra plats i ranking om urban rörlighet

2014-06-18 12:41 CEST Moderaterna i Stockholm Stockholm är näst bäst i världen bland 84 andra länder när det gäller tranporter i urbana miljöer, och slår både Amsterdam och Köpenhamn. Stockholm sticker ut som det tredje tätaste cykelnätet i världen och hög kollektivtrafikanvändning. Detta enligt Arthur D Little och UITP:s rapport The Future of Urban Mobility 2.0