Pressmeddelanden

Här får studentflak inte åka

2015-05-19 15:35 CEST Stockholms stad För att övrig trafik ska kunna ta sig fram råder förbud mot studentflak på vissa gator i Stockholms innerstad från och med måndag den 25 maj. Förbudet gäller till och med den 12 juni, det vill säga under hela perioden för studentexamen på stadens skolor.

Julgranarna kan värma 4 000 lägenheter i ett år

2014-12-29 08:00 CET Stockholms stad En julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner. Om alla Sveriges tre miljoner julgranar återvanns skulle det räcka för att värma ungefär 4 000 lägenheter under ett år.

2014-11-14 09:54 CET Stockholms stad I Natura-2000-området i Hansta finns en unik ek-och hassellund. Nu vidtar Stockholms stad åtgärder för att säkra ekbeståndets fortlevnad. Samtliga grova, mycket gamla ekar friställs genom gallring av konkurrerande asp och hassel.

Fler Food Trucks på gatan och i telefonen

2014-10-31 07:45 CET Business Region Göteborg Efter en positiv start för Göteborgs Food Trucks släpps nu fem nya tillstånd. Målet är att fler göteborgare ska hitta de ambulerande restaurangerna. Med appen Streetkäk kan man se i telefonen vart alla Food Trucks befinner sig för tillfället.

Kortare restider och minskad trängsel under Pilotprojektet för Buss 4

2014-10-08 14:30 CEST Stockholms stad Restiderna kortades och trängseln minskade samtidigt som bussarna gick med jämnare intervaller. Det blev resultatet av det gemensamma Pilotprojektet för Buss 4 som genomfördes tillsammans med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting under perioden 17 mars - 19 juni i våras.

2014-09-15 11:32 CEST Stockholms stad Framkomligheten och säkerheten ska förbättras på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Därför genomförs ett antal åtgärder under perioden 17 september 2014 – sommaren 2015.

Hamilton (M): Tillsammans skapar vi Promenadstaden Stockholm

2014-09-13 08:00 CEST Moderaterna i Stockholm För att staden ska bli ännu mer gångvänlig vill Moderaterna bygga ihop olika gångstråk och utveckla infrastrukturen för stadens gående. Det handlar även om att förbättra driften av stadens gångbanor för att fler ska kunna gå obehindrat, även vintertid. Därför kommer vi nu fatta de första besluten för en övergripande gångplan.

Ulla Hamilton (M): Stockholms parkeringsapp gör succé

2014-09-11 07:00 CEST Moderaterna i Stockholm Inför årsskiftet lanserade Stockholms stad parkeringsappen ”Betala P” för smart-phones, där stockholmare på ett snabbt och effektivt sätt kan betala för sin parkering på gatumarken inom Stockholms stad. Efter bara ett drygt halvårs användning går det konstatera att p-appen blivit en succé.

Ulla Hamilton (M): Stockholms stads första fruktträdgård

2014-09-10 13:38 CEST Moderaterna i Stockholm

2014-08-28 19:33 CEST Stockholms stad Stockholms stads trafiknämnd har fattat ett beslut att teckna ett 10- årigt avtal som bland annat innebär att 50 fler offentliga toaletter kommer att byggas runt om i staden. I avtalet ingår även att 70 nya cykelpumpar ska placeras ut.