Pressmeddelanden

2015-02-23 14:23 CET Sveriges Åkeriföretag SPBI REGELVERK Tankbilstransporter är en ny uppdaterad publikation framtagen i samverkan mellan SPBI och Sveriges Åkeriföretag. Det uppdaterade regelverket för transport av brandfarlig vätska med tankfordon träder i kraft den 1 januari 2015.

Kommunpolitiker - ta ledartröjan för Fair Transport

2015-02-20 11:22 CET Sveriges Åkeriföretag I dagarna befinner sig Kristdemokraterna i Örebro för sina årliga kommun- och landstingsdagar som lockar lokala politiker från hela landet. Bland annat diskuteras hållbara upphandlingar, men Sveriges Åkeriföretag vill se tydligare fokus för hållbara transporter, inte bara vad som transporteras. Arbetet med att få kommunerna i Örebro län att ställa bra miljökrav vid upphandling pågår.

Ytterligare skärpning av lag välkomnas

2015-02-19 17:09 CET Sveriges Åkeriföretag Idag meddelade infrastrukturministern att även utebliven betalning av sanktionsavgifter vid väg, blir en anledning till att klampa ett fordon. Klampning är ett annat ord för hindrande av fortsatt färd. Det ligger helt i linje med Sveriges Åkeriföretags uppfattning och vår bild är att regeringen lyssnat på vår kritik och våra förslag, som stämmer väl överens med det nya lagförslaget.

Internationell vitbok om effektiva fordon

2015-02-19 10:19 CET Sveriges Åkeriföretag Internationella experter träffades i mitten av januari 2015 i Washington DC,USA, för att diskutera hur effektiva fordon kan medverka till mindre utsläpp av koldioxid. Syftet är att sammanställa riktlinjer i en vitbok som vägleder internationella beslutsfattare i frågor om transporter och koldioxid.

14 personer omkom i januaritrafiken på väg

2015-02-16 13:15 CET Transportstyrelsen Under januari 2015 omkom 14 personer och 166 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16:e februari 2015. Det är tre färre omkomna jämfört med januari månad 2014.

Forskare på VTI prisas

2015-02-13 06:12 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Tre forskare på VTI fick i går stipendium för sin forskning på trafiksäkerhet. Dessutom delades ett pedagogiskt pris till ytterligare en forskare på VTI.

Alkobom i hamnen stoppade grovt rattfull

2015-02-12 07:30 CET MHF ​Två rattfulla förare stoppades i samband med att alkobommarna i Frihamnen, Stockholm, började användas igen efter ett kortare uppehåll. En av dem var grovt rattfull med hela 1,36 promille i blodet.

​Uppmaning till LKAB och myndigheter – kör hållbart

2015-02-11 09:52 CET Sveriges Åkeriföretag Gruvbolaget LKAB har meddelat att de ska omförhandla en rad avtal, däribland transporter. Syftet är att sänka kostnaderna. För att sätta fokus på rätt värden så bör sunda transporter och konkurrenskraftiga priser gå hand i hand. Även om syftet är att sänka kostnaderna så kan transportköpare kombinera pris med hög trafiksäkerhet, miljötänk och socialt ansvarstagande.

2015-02-10 10:31 CET Västerås stad Västerås stad får 2,1 miljoner kronor i medfinansiering från Trafikverket för tre angelägna trafikprojekt. Det gäller: Säker passage på Malmabergsgatan vid Haga Parkgata. Bedömd kostnad 750 000 kronor, medfinansiering 50 procent. Gång- och cykelbana längs Hammarbacksvägen och säker passage över Narvavägen. Bedömd kostnad 1 500 000 kronor, medfinansiering 50 procent.

Foxguard Alkolås tillsammans med Dialect Huddinge levererar alkolås till Huge Fastigheter AB.

2015-02-06 13:06 CET Foxguard Alkolås Huge Fastigheter AB har valt att utrusta samtliga av sina fordon med alkolås och väljer Foxguard som leverantör. Installation och service kommer Dialect Huddinge att ansvara för. Detta innebär att samtliga av Huges fordon kommer att vara utrustade med alkolås och arbetet med att kvalitetssäkra sina transporter fortsätter.