Pressmeddelanden

2014-10-24 16:34 CEST Sveriges Åkeriföretag Svensk trafiksäkerhetskultur och svenska åkerinäringens framgångsrika arbete i praktiskt trafiksäkerhetsarbete diskuterades nyligen i kommissionen för trafiksäkerhet i IRU, International Road Transport Union. Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag medverkade med ett föredrag.

2014-10-22 06:21 CEST Sveriges Åkeriföretag Trafikverkets och Transportstyrelsens har presenterat rapporter med förslag till tyngre och längre fordon för godstransporter på väg. Sveriges Åkeriföretag välkomnar dem, men flera av Transportstyrelsens förslag till särskilda krav på fordon behöver förenklas, det säger Sveriges Åkerföretag i sitt remissvar till Näringsdepartementet.

Claes Tingvall fick MHF:s guldmedalj

2014-10-21 07:30 CEST MHF Claes Tingvall har tilldelats MHFs högsta utmärkelse i guld för sina stora insatser inom trafiksäkerheten – inte minst lanseringen av Nollvisionen, som fått fäste över hela världen. MHFs Maria Bergström överräckte medaljen vid årsmötet i Lund nyligen: – Jag minns när du klev fram i Tylösand och kastade manuset åt sidan och sa ”Vi kan inte acceptera att någon enda dör i trafiken..”

31 personer omkom i septembertrafiken på väg

2014-10-15 14:00 CEST Transportstyrelsen Under september i år omkom 31 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e oktober. Det är 13 fler jämfört med september månad förra året. Hittills har därmed 213 personer omkommit i vägtrafiken i år.

Hög tid att söka tillstånd för virke vid allmänna vägar

2014-10-15 07:00 CEST Skogforsk Varje år placeras hundratusentals vältor med virke och skogsbränsle längs allmänna vägar. Nu är det hög tid att söka nya tillstånd. Med en ny kartfunktion i Trafikverkets e-tjänst hoppas man på att skogsbrukets administration ska minska och att avläggen ska bli trafiksäkrare.

2014-10-10 13:04 CEST Trivector Trafiksäkerhetsproblemen är likartade i alla kommuner. Det är samma typer av skador och ungefär samma fördelning av skadorna. Det som skiljer är storleken på problemen, visar en undersökning av trafikolyckor inrapporterade till den nationella olycksdatabasen STRADA.

Pressinbjudan: Barn från på Årbyskolan sätter färg på trafikmiljön i Eskilstuna

2014-10-09 10:21 CEST Eskilstuna kommun För att göra vändplatsen vid skolan säkrare ska vi tillsammans med barnen på Årbyskolan ordna till platsen. Under fredagen kommer de barn som går på fritids på Årbyskolan att måla stenar utifrån egna idéer

Mer av mjuka värden i transportköp

2014-10-06 13:38 CEST Sveriges Åkeriföretag I dagarna har regeringens Färdplan för offentlig upphandling varit ute på remiss. Det är också en harmonisering med det EU-direktiv som reglerar upphandling där hållbara värden ska få större fokus. En central fråga är att gå från teknikstyrda detaljkrav till funktionsinriktade upphandlingar.

Pressinbjudan reflexkampanjen – en lysande kampanj för ökad trafiksäkerhet

2014-10-03 10:36 CEST Eskilstuna kommun På tisdag den 7 oktober kommer Eskilstuna kommuns trafikavdelning tillsammans med andra organisationer att dela ut cirka 4000 reflexer på några gångbanor i centrala Eskilstuna för att påminna om hur viktigt det är att synas i trafiken.

Nio rattfulla stoppade i Stockholms frihamn

2014-10-02 07:30 CEST MHF – Det råder djungelns lag i Stockholms frihamn. På bara några timmar stoppades nio rattfyllerister vid de nyinstallerade alkobommarna. Vad hade hänt om alla dessa påverkade bilister släppts ut i trafiken? Det säger MHFs Arne Winerdal efter onsdagsmorgonens kontroller vid färjorna från Sankt Petersburg, Tallin och Riga.