Pressmeddelanden

2014-08-28 16:57 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag Syd och Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 12 och 14 arrangerar debatt om svensk åkerinärings framtid i Malmö. De deltagande politikerna, bland annat Anders Ygeman (S), Sten Bergheden (M), Per Ingvar Johnsson (C), Christer Nylander (Fp) Annika Lillemets (Mp), Anders Jarfjord (V) får svara på var deras parti står och vad de ser som näringens framtida utmaningar.

2014-08-28 08:00 CEST Transportstyrelsen Precis som föregående år deltar Transportstyrelsen på trafiksäkerhetsseminariet i Tylösand som i år är mellan den 1 och 3 september. Transportstyrelsen ansvarar för två parallella seminarier och deltar i flera andra seminarier.

Större risk för motorcyklister i korsningar och på småvägar

2014-08-26 09:59 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Motorcyklister som dödas eller skadas svårt gör det oftare på mindre vägar jämfört med personbilister. Beräkningar visar att motorcykelförare under sommarhalvåret löper cirka 19 gånger högre risk att dödas eller skadas svårt i trafiken jämfört med personbilsförare. En VTI-studie visar var och hur svårt motorcyklister skadas.

2014-08-24 05:58 CEST Trafikkalendern Undersökningar visar att om elever själva får välja så tar de sig helst till och från skolan för egen maskin. Ändå skjutsas de idag som aldrig förr. Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som vänder sig till Sveriges alla elever och pedagoger i år F-6. Förra året deltog över 30 000 elever i utmaningen och bakom aktiviteten står Trafikkalendern i nära samarbete med Svensk Cykling.

2014-08-22 16:04 CEST Sveriges Åkeriföretag Transportstyrelsen och Trafikverket har till regeringen lämnat förslag på tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet. Förslaget sänds nu på remiss och väntas gå till beslut under hösten 2014.

I dag invigs AstaZero – världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet

2014-08-21 08:00 CEST AstaZero 21 augusti invigs världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet. Här får fordonstillverkare, forskningsinstitut, universitet och högskolor från hela världen unika möjligheter att arbeta fram nya lösningar för ökad trafiksäkerhet. AstaZero-anläggningen, som har kostat cirka 500 miljoner kronor, är placerad utanför Borås.

2014-08-20 16:39 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har nyligen genomfört en undersökning bland ett stort antal transportköpare och transportsäljare. 1600 svarande besvarade undersökningen och en majoritet av transportköparna är positiva till Fair Transport, likaså medlemsföretagen.

MHF och Sveriges Åkeriföretag: ”Sätt alkobommar i varje hamn!”

2014-08-20 10:54 CEST Sveriges Åkeriföretag Idag startar åkerinäringens branschmässa Lastbil 2014 på Elmia. En av utställarna är MHF som visar hur en alkobom fungerar. Sveriges Åkeriföretag gör gemensam sak med MHF och ställer sig bakom kravet på att alkobommar ska finnas i varje svensk hamn.

MHF och Sveriges Åkeriföretag: ”Sätt alkobommar i varje hamn!”

2014-08-20 07:30 CEST MHF Idag startar åkerinäringens branschmässa Lastbil 2014 på Elmia. En av utställarna är MHF som visar hur en alkobom fungerar. Sveriges Åkeriföretag gör gemensam sak med MHF och ställer sig bakom kravet på att alkobommar ska finnas i varje svensk hamn.

Inte säkert att mobillagstiftning ger säkrare vägar

2014-08-15 12:06 CEST Sveriges Åkeriföretag Tidigare i år presenterade Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, en forskningsrapport om effekter av ändringen i mobillagstiftningen som infördes 1 december 2013. Då infördes krav på att använda handsfree under bilkörning när man nyttjar kommunikationsutrustning. Men undersökningen visar att kravet inte skapar en mer trafiksäker miljö: Lagstiftning verkar bara ge kortvarig effekt.