Pressmeddelanden

Flest kör för fort på 40-väg

2014-04-24 12:44 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen

Greater Than AB genomför nyemission och noteras på AktieTorget

2014-04-22 12:00 CEST Greater Than AB Greater Than AB har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget. Första handelsdag för Greater Thans aktie är planerad till den 9 juni 2014. Teckningsperioden sträcker sig från och med idag den 22 april till och med den 12 maj 2014.

Forskning på kvinnlig krockdocka gav EU-pris

2014-04-17 08:29 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Det tog tio år att få finansiering för forskning på en kvinnlig krockdocka, ytterligare några för att få fram en prototyp. VTI-forskaren Astrid Linders stora och gedigna arbete ger resultat och nu har hon vunnit ett hedersvärt europeiskt pris inom transportforskning.

Friktion på sommarvägar – seminarieinbjudan

2014-04-16 07:40 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Den 27 maj arrangerar VTI och Trafikverket en seminariedag om friktion på belagda vägar sommartid. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vägfriktion och hur vi tillsammans kan bidra till en säkrare trafikmiljö.

22 personer omkom i marstrafiken på väg

2014-04-15 16:00 CEST Transportstyrelsen Under mars i år omkom 22 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e april. Det är 9 fler än under mars månad förra året. Hittills i år har därmed 58 personer omkommit i vägtrafiken.

2014-04-14 10:01 CEST Transportstyrelsen Endast 31 procent av myndigheternas bilar är utrustade med alkolås. Detta trots regeringens strävan att minst 75 procent av bilarna ska ha alkolås. Det visar Transportstyrelsens årliga sammanställning av bilinköp inom regeringens myndigheter.

2014-04-10 14:14 CEST Halmstads kommun En ny cirkulationsplats ska byggas nedanför Högelidsbacken. Men innan bygget kan inledas så måste tre träd flyttas. Med hjälp av en speciell maskin flyttas träden fyra meter bak mot den intilliggande parkeringen på fredag, vilket kan leda till begränsad framkomlighet i korsningen vid Slottsmöllevägen.

Tummen upp för nykterhetskontroll i bilen

2014-04-09 13:49 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut System för nykterhetskontroll som integreras i bilen kommer att vara till nytta för många. Framförallt för de förare som tror att de är nyktra dagen efter festen. En grupp forskare på VTI har genomfört en fokusgruppstudie för att öka kunskapen om förares uppfattning om framtida fordonsintegrerade system som ska minska onykter körning.

Behåll dubbdäcken vid vinterväglag

2014-04-02 09:01 CEST Transportstyrelsen Den 15 april är sista dagen då det är tillåtet med dubbdäck, men är det fortfarande vinterväglag eller om det befaras bli halt, får man behålla dubbdäcken på. Bra att veta för den som ska ut och resa i påsk.

2014-03-27 12:44 CET Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i skrivelse till Näringsdepartementet föreslagit högre bruttovikter för godstransporter på väg samt enklare procedurer för användning av högkapacitetsfordon. Högkapacitetsfordon är en del av effektivisering av transporterna på väg, och positiva resultat kan visas från de försök som pågår redan idag.