Pressmeddelanden

2015-04-21 12:40 CEST Transportstyrelsen Säkerheten för de oskyddade trafikanterna förbättras. Det är en av slutsatserna som Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI drar i den analys om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens.

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

2015-04-21 09:58 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut ​En ansenlig del av olyckor med yrkesutförare beror på trötthet och den huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta är förlagt till tider på dygnet då vi normalt är trötta. Forskare på VTI har kartlagt kunskap om hur man motverkar trötthet. Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning som undviker exempelvis kort dygnsvila, lång vakentid och långa arbetspass.

Marknaden för fordonsbesiktning fortfarande under uppbyggnad

2015-04-20 08:00 CEST Transportstyrelsen Det är fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Dessutom är det oroande att besiktningstekniker inte utför de kontroller de ska göra vid besiktningen.

Växjö vinner nationellt trafiksäkerhetspris

2015-04-16 15:00 CEST Växjö kommun Växjö kommun vinner 2015 års Guldtriangel. Det stod klart nu under eftermiddagen vid NTF:s kongress i Riksdagen. Kommunen får pris för att ha genomfört drygt 3500 hembesök i Östra Lugnet, Biskopshagen, Högstorp och Sandsbro i syfte att förändra attityder och beteenden i trafiken.

Gult glas skyddar mc-förare

2015-04-16 11:25 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att det är så. Gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken.

17 personer omkom i marstrafiken på väg

2015-04-15 13:14 CEST Transportstyrelsen Under mars 2015 omkom 17 personer och 138 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e april 2015. Det är fyra färre omkomna jämfört med mars månad 2014.

Sänkta hastigheter för ökad säkerhet

2015-04-10 09:29 CEST Linköpings kommun Den 16 april börjar nya hastigheter gälla på flera ställen i Västra Valla, Lambohov och Mjärdevi. Då kommer också samtliga infarter till Vallarondellen att ha hastigheten 40 kilometer i timmen, även infarten från E4:an.

2015-04-08 09:59 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag Öst samarrangerar Trafiksäkerhetsdagarna 9-10 april 2015 på Trafikcenter utanför Kumla. I Örebro-regionen är det första gången Trafiksäkerhetsdagarna arrangeras.

15 april sista dagen för dubbdäck

2015-04-08 08:31 CEST Transportstyrelsen Den 15 april är sista dagen då det är tillåtet med dubbdäck, men är det fortfarande vinterväglag eller om det befaras bli halt, får man behålla dubbdäcken på.

Trafikverket tecknar nationellt avtal med Infracontrol

2015-03-30 08:15 CEST Infracontrol AB Trafikverket har skrivit ett avtal med Infracontrol avseende fortsatt utbyggnad och utveckling av sitt nationella VA-övervakningssystem, NAVA. Systemet används för att övervaka de VA-anläggningar som finns runt om i landet för att skydda vägar och vägtunnlar samt miljön kring dessa.