Pressmeddelanden

Dubbdäck ger bäst grepp på is

2015-12-01 09:51 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI: stora test av slitna vinterdäck är klart. Testet visar att dubbdäck som är några år gamla tappar mer i prestanda än dubbfria vinterdäck, trots det har de dubbade däcken bäst grepp på halt underlag, även om gapet minskar.

Goodyear i samarbete med Kanal 5 – Ny programserie ska belysa trafiksituationen i Stockholm

2015-11-17 08:00 CET Goodyear Dunlop Sverige Att trafiken är stökig i Stockholm är ingen nyhet för stadens invånare. Köer, utryckningar och totalstopp är en del av vardagen. I Kanal 5:s nya tv-program Vägens hjältar får vi följa människorna som varje dag arbetar för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt. Goodyear är samarbetspartner med programmet och kommer att bidra med kunskap i form av däckskolor, tips och råd.

29 personer omkom i oktobertrafiken på väg

2015-11-16 15:25 CET Transportstyrelsen Under oktober 2015 omkom 29 personer och 165 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16:e november 2015. Det är nästan dubbelt så många omkomna jämfört med oktober månad 2014 då 15 omkom.

Pressinbjudan: Invigning av Koltrastvägen vid Kalmarsundsskolan

2015-11-16 08:00 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun satsar på att förbättra trafiksäkerheten runt om i kommunen. En del i förbättringsarbetet har varit att skapa bättre förutsättningar för hämtning och lämning vid Kalmarsundskolan.

Ökad säkerhet för äldre bilförare

2015-11-10 10:20 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut När vi åldras försvagas också våra sinnen, vilket är en nackdel vid bilkörning. För att vi som äldre ska kunna fortsätta köra säkert är det viktigt att kartlägga i vilka situationer problem uppstår och hur dessa skulle kunna avhjälpas. Forskare studerar hur träning och förarstödssystem kan vara till hjälp

Sopsaltning av cykelvägar för bättre vinterväghållning

2015-11-10 09:25 CET Umeå kommun Sopsaltning är en ny metod som innebär att sopning kompletterar plogningen och när väderförhållandena är svåra, sprids en mild saltlösning ut istället för sand eller grus. Umeå kommun testar för att kunna erbjuda medborgarna högre standard o ökad säkerhet på gång- och cykelvägar. Testet pågår i tre år på några ställen. Andra kommuner har testat med ett gott resultat ur trafikanternas perspektiv.

Farthinder byggs på Karlslundsgatan och Hedgatan

2015-11-03 15:14 CET Örebro kommun Örebro kommun satsar kontinuerligt på att göra kommunen mer trafiksäker. Under november påbörjas två större projekt på Hedgatan och Karlslundsgatan. Det är två gator som binder samman centrum med ytterområdena i norr och i väster. För att förbättra möjligheten att säkert kunna korsa gatorna till fots och på cykel så kommer övergångställen och passager att hastighetssäkras med farthinder.

Sopsaltning i Karlstad – en standardhöjning för cykelvägen

2015-11-02 06:30 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI har gjort en analys över tänkbara för- och nackdelar med sopsaltning på cykelvägar i Karlstad. Stadens läge och klimat talar för att sopsaltning är en bra metod för att hålla cykelbanorna farbara under vintern.

Glesare besiktning leder inte till bättre trafiksäkerhet

2015-10-29 15:53 CET MHF Transportstyrelsen föreslår i en ny rapport att besiktningsreglerna ska ändras. MHF är skeptiska till förslaget om glesare intervaller mellan besiktningstillfällena för personbilar. Sverige har en av Europas äldsta bilparker. Därför måste vi besikta bilarna ofta, och i alla händelser inte mer sällan. Med förslaget lägger sig Sverige på EU:s miniminivå då det gäller besiktningsintervaller.

Transportstyrelsen föreslår färre besiktningar

2015-10-29 08:00 CET Transportstyrelsen Kontrollbesiktning vartannat år för personbilar och lätta lastbilar och slopat krav på besiktning av släpvagnar under 750 kilo. Samtidigt ska A-traktorer börja besiktas. Det är några av de förslag som Transportstyrelsen lämnar till regeringen.