Bilder

Infrastrukturministern inviger alkobom i Göteborg 2013-08-20

2013-08-20 15:53 CEST MHF – Varje år dör människor i olyckor som är orsakade av alkohol och droger. I många fall skulle tragedier kunna undvikas genom utandningstest, och eftersom tunga fordon, såsom lastbilar, kan vålla stor skada vid en trafikolycka är jag väldigt positiv till det arbete som nu startar, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Alkobommar - försöksprojekt i Göteborg

2013-08-20 12:00 CEST MHF 2013 genomförs ett försöksprojekt som ska undersöka möjligheten till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för automatisk nykterhetskontroll hos förare kommer att ställas i Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg i fyra till sex veckor för kontroll av i första hand tung trafik.

Alkobommar - försöksprojekt i Göteborg

2013-08-20 12:00 CEST MHF 2013 genomförs ett försöksprojekt som ska undersöka möjligheten till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för automatisk nykterhetskontroll hos förare kommer att ställas i Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg i fyra till sex veckor för kontroll av i första hand tung trafik.

Alkobommar - försöksprojekt i Göteborg

2013-08-20 12:00 CEST MHF 2013 genomförs ett försöksprojekt som ska undersöka möjligheten till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för automatisk nykterhetskontroll hos förare kommer att ställas i Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg i fyra till sex veckor för kontroll av i första hand tung trafik.

Alkobommar - försöksprojekt i Göteborg

2013-08-20 12:00 CEST MHF 2013 genomförs ett försöksprojekt som ska undersöka möjligheten till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för automatisk nykterhetskontroll hos förare kommer att ställas i Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg i fyra till sex veckor för kontroll av i första hand tung trafik.

Alkobommar - försöksprojekt i Göteborg

2013-08-20 12:00 CEST MHF Tomas Jonsson, projektansvarig MHF och tf vd MHF Test Lab. 2013 genomförs ett försöksprojekt som ska undersöka möjligheten till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för automatisk nykterhetskontroll hos förare kommer att ställas i Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg i fyra till sex veckor för kontroll av i första hand tung trafik.

Alkobommar - försöksprojekt i Göteborg

2013-08-20 12:00 CEST MHF 2013 genomförs ett försöksprojekt som ska undersöka möjligheten till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för automatisk nykterhetskontroll hos förare kommer att ställas i Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg i fyra till sex veckor för kontroll av i första hand tung trafik.

Alkobommar - försöksprojekt i Göteborg

2013-08-20 12:00 CEST MHF 2013 genomförs ett försöksprojekt som ska undersöka möjligheten till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för automatisk nykterhetskontroll hos förare kommer att ställas i Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg i fyra till sex veckor för kontroll av i första hand tung trafik.

Alkobommar - försöksprojekt i Göteborg

2013-08-20 12:00 CEST MHF 2013 genomförs ett försöksprojekt som ska undersöka möjligheten till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för automatisk nykterhetskontroll hos förare kommer att ställas i Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg i fyra till sex veckor för kontroll av i första hand tung trafik.

Modulfordonet dragbil med påhängsvagn och kärra kan nu användas för transport av farligt gods

2013-08-15 10:03 CEST Sveriges Åkeriföretag