Bilder

Trafikfarliga mediciner

2014-07-04 07:30 CEST MHF Vanliga mediciner kan göra dig till en trafikfarlig förare. I en studie gjord av VTI 2011 fann man att 2,1 procent av bilförarna hade minst ett läkemedel i kroppen, och att 6,3 procent av de dödade förarna hade det.

Opus Bilprovning

2014-06-05 13:21 CEST Opus Bilprovning

Fair Transport

2014-05-21 08:48 CEST Sveriges Åkeriföretag

Olycka
Hastighetsefterlevnad
Utbildning

2014-03-24 09:24 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Utbildning

Trafik
Barn i trafik

2014-03-14 16:30 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Barn i trafik

Barn i trafik
Barn på buss

2014-03-14 16:26 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Barn på buss