Pressmeddelanden

Vissa skador och sjukdomar finns inte i Sverige! Vad kan det bero på?

2010-11-14 19:18 CET
Är det tack vare begåvade politiker, administratörer och ekonomer som svensk vård och m...

I romersk mytologi finns Janus, en dörrvaktargud som förmedlar budskap mellan människor och övriga gudar. Samma typ av funktion tycks finnas hos svenska myndigheter!

2010-10-12 19:18 CEST
Offentlighetsprincipen ska gälla svensk förvaltning, men gör det inte alltid! General- ...

Är Regeringsrätten och Högsta domstolen goda föredömen för övriga domstolar? Följer de EU-domstolens beslut?

Är Regeringsrätten och Högsta domstolen goda föredömen för övriga domstolar? Följer de EU-domstolens beslut?

2010-10-02 20:53 CEST
Kan medborgare hysa förtroende för rättsväsendet när svenska domstolar begår brott geno...

Är det med manipulation av fakta eller på grund av ren okunskap om vad som gäller, som våra myndigheter styr och ställer över medborgarna?

Är det med manipulation av fakta eller på grund av ren okunskap om vad som gäller, som våra myndigheter styr och ställer över medborgarna?

2010-09-29 23:18 CEST
Förhindrar svenska myndigheters tjänstemän att trafikskadade får vård de behöver? Misst...

Föreligger inte försäkringsbedrägeri när försäkringsindustrin på falska grunder vägrar ersätta trafikskadade?

Föreligger inte försäkringsbedrägeri när försäkringsindustrin på falska grunder vägrar ersätta trafikskadade?

2010-09-19 16:47 CEST
Sann historia om hur trafikskadade med nackbesvär förvägras ersättning när försäkringsi...