Pressmeddelanden

"Starka argument för att bygga nya höghastighetsjärnvägar"

2016-05-31 11:36 CEST
​Det är bra att Trafikverket nu kan presentera bättre underlag för kostnaderna att bygg...

​Felaktiga bulleruppgifter ska ses över

2016-05-27 15:40 CEST
För någon vecka sedan beviljades ett bygglov för en kyrka att göras om till gruppboende...

COWI utför uppdrag på Godsstråket

COWI utför uppdrag på Godsstråket

2016-05-26 13:24 CEST
​Godsstråket genom Bergslagen sträcker sig från Storvik till Mjölby. Trafikverket plane...

Mitträcken för bättre trafiksäkerhet på E18

Mitträcken för bättre trafiksäkerhet på E18

2016-05-26 08:06 CEST
Under sommaren ska Svevia montera upp 93 km mitträcken längs E18 mellan Örebro och Köpi...

COWI vinner uppdrag för Centralen i Västlänken

COWI vinner uppdrag för Centralen i Västlänken

2016-05-25 16:32 CEST
​NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen i Göteborg som är en betyda...

Helikopterperspektiv och långsiktighet - ett måste när infrastruktur är på agendan

2016-05-19 07:45 CEST
Sundsvalls kommun ställer sig frågande till förslaget från Trafikverket att sänka hasti...

COWI tar fram förfrågningsunderlaget till nya Skurubron

COWI tar fram förfrågningsunderlaget till nya Skurubron

2016-05-17 08:46 CEST
​COWI har vunnit uppdraget att ta fram förfrågningsunderlaget för den nya Skurubron. Om...

Ny trafikplats i Täby

Ny trafikplats i Täby

2016-05-16 07:37 CEST
En ny trafiklösning för E18 vid Täby förbereds. Svevia ska bygga om den befintliga traf...

Norconsult får fler trafikuppdrag i Stockholm

Norconsult får fler trafikuppdrag i Stockholm

2016-05-13 07:00 CEST
I Nacka kommun planerar man att bygga ett antal bostäder och arbetsplatser på Kvarnholm...

Strukton underhåller cityspår i Stockholm

Strukton underhåller cityspår i Stockholm

2016-05-10 12:12 CEST
Idag står det klart att Strukton Rail får förnyat förtroende att sköta underhållet av j...