Pressmeddelanden

Skåningarnas resvanor för 2013 kartlagda

2014-07-09 10:00 CEST Skånetrafiken Resultatet för Skånes RVU (resvaneundersökning) är klart och skillnaderna mot föregående undersökning utförd 2007 är små. En femtedel av skåningarna reser kollektivt till arbetet, men bilen är fortfarande det dominerande valet. Bland skåningar som bor i större tätorter görs en fjärdedel av alla resor med cykel. Många har tillgång till Jojo-kort och andelen har ökat markant sedan förra studien.

Avsiktsförklaring om snabbare järnvägsförbindelse  Oslo - Karlstad - Örebro - Stockholm

2014-07-02 13:17 CEST Regionförbundet Örebro Vid ett möte i Almedalen under onsdagen antog Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun en avsiktsförklaring för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm.

Trafikverket flyttar in i nytt kontorshus på A6-området

2014-06-27 10:00 CEST Fastighets AB Corallen Fastighets AB Corallen fortsätter sin expansion i Jönköping. Ny hyresgäst i ett nybyggt kontorshus på A6-området blir Trafikverket. Trafikverket kommer att hyra övervägande del av huset och etablera sitt regionkontor och sin förarprovsverksamhet där. Byggnationen kommer att påbörjas inom kort och beräknas stå färdigt vid halvårskiftet nästa år.

Tyréns utreder trafiksäkrare cykelvägar

2014-06-26 06:00 CEST Tyréns Med beviljade pengar från Trafikverkets Skyltfond genomför Tyréns en studie i projektet ”Cykelvägar över platsbildningar”, för att utvärdera hur olika utformningar av cykelstråk som passerar platsbildningar, torg- eller torgliknande ytor påverkar trafiksäkerheten.

2014-06-24 07:40 CEST Planka.nu I dag demonstrerar Planka.nu och boende i Järva mot det planerade bygget av "Förbifart Stockholm". En gratisbuss går från Liljeholmen via Cityterminalen och Tensta till Häggvik där Trafikverket har planerat att ta ett första spadtag på bygget idag.

2014-06-23 17:10 CEST Stockholms Naturskyddsförening De 20-tal organisationer och andra engagerade som ingår i Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm organiserar imorgon 24 juni en picknick med ett symboliskt sista spadtag. Varför, jo därför att vi vill rädda våra barn och barnbarn från en klimat- och miljökatastrof – Förbifart Stockholm.

2014-06-23 09:00 CEST IQ Samhällsbyggnad IQ Samhällsbyggnad bjuder in till frukostseminarium och diskussion om forskningsfinansieringen inom samhällsbyggnadssektorn. Diskussionen tar avstamp i en ny rapport som Sweco Strategy tagit fram på uppdrag av IQ Samhällsbyggnad. Varmt välkommen till Krukmakarens hus på Mellangatan 21 i Visby, måndagen den 30 juni, klockan 8.00-9.30.

Tyréns projekterar Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg

2014-06-23 08:00 CEST Tyréns Tyréns har tillsammans med ÅF vunnit en upphandling rörande den första etappen av Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg mellan Södertälje och Trosa. Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK och omfattar två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, systemhandlingar och gestaltnings-program.

I Almedalen: Järnväg eller bilväg, vad är bäst för samhället?

2014-06-16 14:06 CEST Talentum Sverige Studier pekar på att det är samhällsekonomiskt bättre att bygga bilväg än järnväg, stämmer det? Tisdag den 1 juli, lyfter Affärsvärlden och Deloitte upp ämnet i seminariet ”Järnväg eller bilväg, vad är bäst för samhället?” Medverkar gör bl.a. Anders Ygeman, (s) ordförande Riksdagens trafikutskott, och Britta Dalunde, Non-Executive Director och fd CFO SJ.

2014-06-12 06:20 CEST Moderaterna i Stockholms stad Idag presenterades tre unika appar som syftar till att effektivisera stockholmarnas resor till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten. De tre vinnarna har fått dela på nära tre miljoner för att utveckla ny teknik, baserad på öppen data, som ska hjälpa resenärer genom att exempelvis föreslå det snabbaste färdmedlet och alternativa resvägar.