Pressmeddelanden

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2014: Väg- och spårarbeten som medför trafikstörningar

2014-04-15 13:34 CEST Stockholms stad Några av de stora trafikaktörerna i regionen; Trafikverket, Trafikförvaltningen/SL, Stockholms stad, Solna stad och Nacka kommun planerar tillsammans sina investerings- och underhållsarbeten på vägar och spår för att i möjligaste mån minska de ofrånkomliga trafikstörningarna.

2014-04-15 10:47 CEST Svenska Stadskärnor AB Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut av Svenska Stadskärnor. Syftet är att premiera den svenska stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. I år delas priset ut för 20:e året i rad i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens den 21-22 maj. Platsen är Västerås – förra årets vinnare

2014-04-15 10:11 CEST Svenska Stadskärnor AB Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut av Svenska Stadskärnor. Syftet är att premiera den svenska stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. I år delas priset ut för 20:e året i rad i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens den 21-22 maj. Platsen är Västerås – förra årets vinnare.

Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2014: Presentation av insatser som kommer medföra trafikstörningar

2014-04-14 10:14 CEST Stockholms stad Trafikverket, trafikkontoret i Stockholms stad, Trafikförvaltningen/SL, Solna stad och Nacka kommun bjuder in till pressträff för att berätta om samordnade trafikförbättrande åtgärder under vår, sommar och höst i Stockholmsområdet. De trafikförbättrande insatserna samordnas med samtliga aktörer för att i möjligaste mån minska ofrånkomliga trafikstörningar.

Snabba åtgärder ska ge Skåne en robustare järnväg

2014-04-14 08:25 CEST Skånetrafiken Skåningarna väljer allt oftare tåget. Samtidigt är järnvägen hårt belastad och sliten. Trafikverket förbereder i nära samverkan med Skånetrafiken en rad underhålls- och upprustningsarbeten. På en pressträff i Malmö i morgon redovisas vad som är på gång.

2014-04-08 14:15 CEST Region Västerbotten – Behöver jag ens säga att jag är besviken? det är bedrövligt att man ens nämner en så liten del av Sveriges sämsta sträcka längs E4an som en större satsning, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten. Trafikverket har utfört projektering och planering för breddning och mötesseparering av en sträcka på 6 mil och dessutom utfört möten med fastighetsägare.

Stora nationella investeringar men minskat regionalt anslag i ny nationell transportplan

2014-04-08 13:12 CEST Regionförbundet Örebro Drygt 12 miljarder kronor investeras i länets infrastruktur de kommande åren enligt den nationella infrastrukturplanen för 2014-2025. Utöver detta tillkommer investeringar i E20 som gynnar länet. Samtidigt minskar utrymmet för investeringar i länstransportplanen med drygt 4 procent.

Större satsningar än väntat på E20 tack vare medfinansiering

2014-04-03 14:24 CEST Regionförbundet Örebro Större satsningar än väntat på E20 tack vare medfinansiering Den 3 april 2014, aviserade regeringen att den nya infrastrukturplanen innehåller större satsningar på E20 än vad Trafikverket föreslagit. Anledningen är att flera regioner och kommuner medfinansierar investeringar på sträckan. - En förbättring av E20 har legat högt i vår prioritering i många år, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Pressinbjudan: Har vi sett den sista bilen, vad händer med hastigheterna och hur ser kollektivtrafiken ut?

2014-04-02 16:12 CEST Regionförbundet Örebro Det är några nedslag i programmet för Örebroregionens infrastruktur- och transportdag 2014. Vi kommer också gå igenom de kommande årens planerade åtgärder i regionens infrastruktur. Under dagen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till ansvariga politiker, tjänstemän och föredragshållare.

Green Landscaping sköter om vägarna på Mälaröarna

2014-03-31 10:41 CEST Green Landscaping Green Landscaping vann Trafikverkets upphandling av sommar- och vinterunderhåll på de statliga vägarna i driftområde Mälaröarna. Kontraktet innebär bl. a. att Green Landscaping utför barmarksåtgärder sommartid och saltning, sandning och plogning under vintertid.