Pressmeddelanden

2015-01-21 18:07 CET Tågoperatörerna Flera rapporter visar att höjda banavgifter ökar klimatutsläppen. Godstrafiken på järnväg ersätts istället med lastbilstrafik. Varje godståg motsvarar 30 lastbilar. Banavgifterna kommer fyrdubblas mellan 2009-2025. Tågoperatörerna vill att banavgifterna ska frysas tills infrastrukturen fungerar tillfredsställande och vägtrafiken betalar sina samhällsekonomiska kostnader.

Planera för ett klimatsmart samhällsbygge

2015-01-19 11:13 CET Teknologisk Institut Klimatförändringarna är inte bara något som vi behöver ta hänsyn till i framtiden, de är redan här. Tydliga bevis på detta har vi sett på sista tiden i form av exempelvis kraftigare skyfall, ökade översvämningar, värmeböljor och extrem torka med skogsbränder som påföljd.

2015-01-07 10:03 CET NCC AB NCC ska tillsammans med teknikkonsulten Tyréns modernisera och utveckla Trafikverkets regelverk för byggande av vägar, järnväg, broar och tunnlar. Målet är att göra det svenska anläggningsbyggandet mer innovativt och kostnadseffektivt.

2014-12-23 12:01 CET LED & LED Madrid leder LED revolutionen i Europa, uppgraderingen av gatubelysningen tillLED är ett av de största projekten i världen av detta slag. Den nya LED teknikenkommer att spara nästan hälften av den energi som används för belysningen på gatorna i den spanska huvudstaden. Projektet består av 225 000 stycken nya energieffektiva LED gatulampor. Effektiviteten i de nya LED gatulamporna ger....

2014-12-22 08:40 CET SJ AB Järnvägens underhålls- och investeringsplanering sker rullande över flera år. – Det är inte rimligt eller trovärdigt att ange höstens budgetbeslut som anledning till Trafikverkets omprioritering eftersom planerna togs fram när det inte fanns några budgetalternativ att utgå ifrån. Det säger Crister Fritzson, vd SJ.

2014-12-17 16:44 CET Region Västerbotten Trafikverket bryter löfte om spårbyte på sträckan Umeå–Luleå på stambanan mellan Boden och Bastuträsk. Spårbyte har bedömts som akut och Trafikverket har infört sänkt hastighet till 90 km/h på en 17 mil lång sträcka. ​Detta medförde att restiderna för Norrtåg mellan exempelvis Umeå och Luleå kraftigt förlängdes. Norrtåg har tappat hälften av resenärerna och har slutat köra 2 av 6 turer.

2014-12-16 16:35 CET Umeå kommun – Vi är otroligt överraskade över beskedet om Västra länken. Det är nu upp till Trafikverket att handlägga ärendet utan att tidsplanen för projektet påverkas. Det säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i en kommentar till att arbetsplanen för den sista delen av Umeåprojektet måste handläggas ytterligare.

Underhåll av järnväg kan bli effektivare

2014-12-15 08:52 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI har jämfört Sveriges järnvägsunderhåll med tre andra länder. Nederländerna har till exempel kommit långt med sina funktionskontrakt och finländarna har en mer slimmad organisation än Sverige.

Buss ersätter tåg mellan Eslöv/Höör och Hässleholm 5-7 december

2014-12-05 11:31 CET Skånetrafiken Nu i helgen kopplar Trafikverket in mötesspåren i Vätteryd och slutför arbetena med Tjörnarps station. Från fredag 5 december kl 23:40 till måndag 8 december kl 03:25 ställs Pågatågen in mellan Höör och Kristianstad, och Öresundstågen ställs in mellan Eslöv och Hässleholm. Bussar ersätter. Sök din resa i Reseplaneraren så får du veta precis hur du ska åka.

Förhandsvisning/vernissage – CONCRETE STEEL, 4 år med E4 Sundsvallprojektet

2014-12-03 14:16 CET Sundsvalls kommun I fyra år – från första spadtaget till den färdiga Sundsvallsbron – har fotografen och filmaren Torbjörn Bergkvist på nära håll dokumenterat E4 Sundsvallprojektet. I morgon kväll, torsdag den 4 december klockan 18.00 är det förhandsvisning och VIP-vernissage på hans utställning CONCRETE STEELE, som sammanfattar hela projektet i 33 bilder och en 15 minuter lång film.