Pressmeddelanden

Tyréns projekterar Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg

2014-06-23 08:00 CEST Tyréns Tyréns har tillsammans med ÅF vunnit en upphandling rörande den första etappen av Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg mellan Södertälje och Trosa. Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK och omfattar två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, systemhandlingar och gestaltnings-program.

I Almedalen: Järnväg eller bilväg, vad är bäst för samhället?

2014-06-16 14:06 CEST Talentum Sverige Studier pekar på att det är samhällsekonomiskt bättre att bygga bilväg än järnväg, stämmer det? Tisdag den 1 juli, lyfter Affärsvärlden och Deloitte upp ämnet i seminariet ”Järnväg eller bilväg, vad är bäst för samhället?” Medverkar gör bl.a. Anders Ygeman, (s) ordförande Riksdagens trafikutskott, och Britta Dalunde, Non-Executive Director och fd CFO SJ.

2014-06-12 06:20 CEST Moderaterna i Stockholm Idag presenterades tre unika appar som syftar till att effektivisera stockholmarnas resor till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten. De tre vinnarna har fått dela på nära tre miljoner för att utveckla ny teknik, baserad på öppen data, som ska hjälpa resenärer genom att exempelvis föreslå det snabbaste färdmedlet och alternativa resvägar.

Ostlänken: Ett steg närmare tunnel under Linköping

2014-06-10 12:14 CEST Linköpings kommun Linköpings kommun och Trafikverket har träffat en överenskommelse om att ta fram mer kunskap kring en underjordslösning för Ostlänken och södra stambanan för sträckan genom Linköping, och om att hitta en finansiell lösning. Eftersom frågorna ska fortsätta att diskuteras har kommunen och Trafikverket tillsammans beslutat att inte ta med Linköpings tätort i den beredningsremiss som skickas i dag.

2014-06-08 19:32 CEST Enetjärn Natur Den första globala konferensen om ekologisk kompensation hölls i London den 3-4 juni. Arrangör till konferensen ”To No Net Loss of Biodiversity and Beyond” var den internationella organisationen Forest Trends och dess initiativ BBOP – Business and Biodiversity Offsets Program. Sverige ligger långt framme inom ekologisk kompensation och var representerat med både olika företag och Naturvårdsverket.

Arkitekttävling för Handelshögskolan i Göteborg

2014-05-27 08:00 CEST Akademiska Hus Akademiska Hus bjuder in till arkitekttävling om utformning av en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tävlingen arrangeras i samråd med Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Nytt modernt överordnat system för Falsterbokanal

2014-05-26 08:15 CEST Infracontrol AB Falsterbo kanal moderniseras genom ny styrning och övervakning av bro och sluss, och sedan 15 april styrs dessa från Sjöfartsverkets kanalcentral i Trollhättan. Infracontrol har levererat det överordnade systemet som tillsammans med nya styrsystem och TV-kameror gör det möjligt att manövrera kanalens funktioner på ett enkelt och säkert sätt.

2014-05-22 11:07 CEST NCC AB NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ut Svealandsbanan med dubbelspår på sträckan mellan Strängnäs och Härad. Ordern uppgår till 975 MSEK.

2014-05-21 13:28 CEST Region Västerbotten – Självklart är det svårt att bedöma kostnader när det handlar om så dyra investeringar, men så här mycket fel får det bara inte bli. Det uttrycker Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, om Trafikverkets felräkning på 20 miljarder för järnvägsunderhåll.

2014-05-21 08:44 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i dagarna besvarat regeringens remiss Fossilfri fordonsflotta år 2030, även kallad FFF-utredningen. Åkerinäringen efterlyser i första hand långsiktighet, förutsägbarhet och tydlighet. Morgondagen är redan här och nu måste våra medlemmar få spelreglerna för investeringar de kommande 10-15 åren.