Pressmeddelanden

Nässjöföretaget Infraservice i fördubblad omsättning

2015-08-24 13:42 CEST Nässjö Näringsliv AB Infraservice Scandinavian växer åt alla håll: nyanställningar, ny region, ny affär och en ny fördubblad omsättning till 100 miljoner kronor.

2015-08-14 21:00 CEST Nextjet Nextjet har dragit tillbaka sina anmälningar till Trafikverket för att få bedriva linjetrafik på kommersiell basis från och med 26 oktober. Beslutet grundar sig i att Nextjet inte bedömer det som hållbart med två aktörer på sträckorna där den ena opererar med jetflygplan.

2015-08-12 10:34 CEST Uppsala kommun Med början i nästa vecka kommer trafikverket att fälla träd och ta bort växtlighet vid järnvägen i Storvreta. Trädsäkringen är ett led i att minska skador på järnvägen och minska risken för olyckor. Trädsäkringen ska vara klar i oktober.

Från måndag 10 augusti går det åter att ta tåget mellan Bjuv och Perstorp på vardagarna

2015-08-06 10:52 CEST Skånetrafiken På måndag går banarbetet på Skånebanan in i sitt sista skede. Det innebär att det åter går att ta tåget mellan Bjuv och Perstorp på vardagarna. På helgerna är sträckan Bjuv-Hässleholm dock fortfarande stängd för tåg och i stället går ersättningsbussar.

Kommuner på väg mot fossilfrihet? Gröna Bilister presenterar sin nya rapport på Almedalen

2015-07-01 12:31 CEST Gröna Bilister Kommunerna är ofta föregångare i arbetet för hållbara transporter. Vad som händer lokalt i dag händer nationellt i morgon. Nu presenterar Gröna Bilister sin nya rapport som analyserar arbetet i landets kommuner för en fossilfri vägtrafik. Kommer Sveriges fordon att vara fossiloberoende år 2030? Trenderna från landets kommuner ger en vink om svaret.

Mälardalsrådet i Almedalen 1 juli

2015-06-30 19:40 CEST Mälardalsrådet I år deltar vi under egen flagg den 1 juli på Strandgatan 19. Vi pratar visionär infrastruktur, breddad rekrytering, urbaniseringens effekter på regionen och inspireras av Amsterdam i omställningen av staden, eller sk mobility management.

2015-06-30 07:24 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna kommuns miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath blev i förra veckan av regeringen utnämnd till ledamot i Trafikverkets styrelse.

Linköping näst lättast i Sverige att pendla till

2015-06-25 13:05 CEST Linköpings kommun Linköping kommer på andra plats bland de städer i Sverige det är lättast att pendla till med kollektivtrafik. De många anslutningarna och sträckan man kan resa gör Linköping till regionens pendlingsnav.

Banarbete mellan Teckomatorp och Kävlinge (Kävlingebanan) 29 juni-6 augusti. Pågatågen går på andra banor eller ersätts med buss

2015-06-25 08:00 CEST Skånetrafiken För att öka tillgänglighet och förbereda Kävlingebanan för godstrafik ska Trafikverket rusta upp den 7 km långa sträckan mellan Teckomatorp och Kävlinge. Under tiden 29 juni – 6 augusti kommer banan att vara stängd för all trafik och Pågatågstrafiken kommer att ledas om eller ersättas med buss.

2015-06-16 13:22 CEST Transportföretagen Tisdagen den 30 juni arrangerar Transportföretagen seminarier och delar ut miljöpriset Pegasuspriset i Svenskt Näringslivs trädgård på Hamngatan 3 i Visby.