Pressmeddelanden

Bravida får Trafikverkets arbetsmiljöpris för arbetet vid Norra länken

2014-02-10 16:26 CET Bravida Bravida fick maximal poäng vid Trafikverkets genomgång av hanteringen av arbetsmiljö och miljö vid Norra länken och tilldelas årets arbetsmiljöpris. Syftet med priset är att premiera ett systematiskt arbetsmiljöarbete, engagemang för att skapa en säker arbetsmiljö och minska antalet arbetsplatsolyckor.

Järnvägsutredning för Linköping ställs ut

2014-02-07 11:00 CET Linköpings kommun Nu ställs de fyra förslagen om järnvägens dragning genom Linköping ut och allmänheten kan lämna synpunkter. Bro, tunnel eller både och är frågan när Ostlänken ska byggas.

Coop prisas för mångårig satsning på järnväg

2014-02-06 17:00 CET Godstransportrådet På Godsetdagen i Stockholm under torsdagen tilldelades Coop det nationella transportpriset Årets Lyft. Detta för att genom ”lång och trogen tjänst” ha visat att tåget fungerar för dagligvaruhandeln. Priset, som delas ut av Godstransportrådet, är instiftat för att lyfta fram goda exempel på smarta och miljövänliga transportlösningar.

CGI och Trafikverket i nytt avtal om IT-arbetsplatser

2014-02-04 13:33 CET CGI CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ytterligare ett avtal med Trafikverket. Det nya avtalet gäller IT-arbetsplatser som funktion och inkluderar dator, e-post och digitala möten som syftar till att skapa modernare och effektivare arbetsplatser för Trafikverket. Avtalet sträcker sig över fem år med option på ytterligare två år och är värt 500 miljoner kronor.

Var tredje bilförare osäker på att klara körkortet idag

2014-02-03 08:15 CET If Skadeförsäkring En undersökning från If visar att var tredje person med körkort känner sig osäker på att klara ta det på nytt idag. Mest tveksamma till den egna förmågan är kvinnorna.

2014-01-30 12:43 CET Ynnor AB Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, är kritisk till Trafikverket, som hävdar att fyrhjulsdrivna bilar hotar att koldioxidmålet för nya bilar inte nås. - Att dra alla fyrhjulsdrivna bilar över en kam är lika absurt som när man för några år sedan tyckte att alla så kallade SUV:ar var miljöbovar, säger han och pekar istället ut de nya miljöbilsreglerna som boven bakom de ökade koldioxidutsläppen.

2014-01-28 09:22 CET Sundsvalls kommun Satsningarna redovisas vid en pressträff idag tisdag 28 januari kl 11:30.

CGI blir Trafikverkets nya strategiska IT-tjänsteleverantör

2014-01-23 13:37 CET CGI CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Trafikverket om applikationsförvaltning och -utveckling, ett uppdrag som ska ske i samarbete med Trafikverkets egen IT-verksamhet. Avtalet löper över 4 år med option på ytterligare 2 + 1 år, och uppgår till ett värde av cirka 1,3 miljarder kronor.

PS vinner stor nationell upphandling för Trafikverket

2014-01-23 09:28 CET PS Efter en gedigen urvalsprocess med anbud från 21 byråer står det nu klart att PS Communication blir Trafikverkets upphandlade kommunikationsbyrå för regionerna Väst, Syd och Nord. Från 2014 och upp till fyra år framöver kommer PS Communication genom sina kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm att vara Trafikverkets huvudbyrå inom operativ kommunikation inom de tre regionerna.

2014-01-21 14:02 CET Ynnor AB Ronny Svensson, vd Ynnor AB, ska delta i en paneldebatt på seminariet ”Sverige på väg mot fossilfri fordonstrafik ”. Ynnor har gjort en lista över ”fossiloberoende bilar”, som baseras på den så kallade FFF-utredningen. Den är också temat på seminariet i Göteborg den 14 februari, som arrangeras av Chalmers. Bland annat deltar även Volvo, Scania, Anna-Karin Hatt och utredaren Thomas B Johansson.