Pressmeddelanden

2014-05-21 13:28 CEST Region Västerbotten – Självklart är det svårt att bedöma kostnader när det handlar om så dyra investeringar, men så här mycket fel får det bara inte bli. Det uttrycker Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, om Trafikverkets felräkning på 20 miljarder för järnvägsunderhåll.

2014-05-21 08:44 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i dagarna besvarat regeringens remiss Fossilfri fordonsflotta år 2030, även kallad FFF-utredningen. Åkerinäringen efterlyser i första hand långsiktighet, förutsägbarhet och tydlighet. Morgondagen är redan här och nu måste våra medlemmar få spelreglerna för investeringar de kommande 10-15 åren.

"År 2021 saknar Sverige 18 000 ingenjörer"

2014-05-20 16:18 CEST Nässjö Näringsliv AB SRSF:s Per Olofsson dundrade på och konstaterar att år 2021 saknar Sverige 18 000 ingenjörer. Bombardiers komunikationschef Pär Isaksson talade på temat: "Skall det vara fortsatt kortsiktighet - eller...? Det hände vid et välbesökta kompetensseminariet i Nässjö där bristen på kompetenta medarbetare inom järnvägsrelaterade verksamheter stod i fokus. Näringsministern var med.

2014-05-20 15:30 CEST Solna stad Idag invigdes nya E18, från Hjulsta i väster till Kista i öster, med den nya påfarten till E4, in till Solna. Nya tunnlar, broar och cykelvägar ersätter de tidigare rödljusen. Samtidigt avlastas Enköpingsvägen genom Sundbyberg och Solna.

Iterio tar hem uppdrag för datasamordning åt Trafikverket

2014-05-19 10:35 CEST Iterio Iterio har tilldelats 12 kontrakt med uppskattat ordervärde på ca 20 Mkr.

Trafikverket ger en miljon till elväg vid Arlanda

2014-05-15 09:39 CEST NCC AB Idag meddelade Trafikverket att elvägsprojektet vid Arlanda får en miljon kronor. Pengarna ska använda till projektering för att bygga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Redan hösten 2015 kan elvägen testas i praktiken.

Trafikverket använder ny pekapplikation från Zenton för storsatsningen ”nya Marieholmsförbindelsen”.

2014-05-14 16:37 CEST Zenton Zenton har utvecklat och skapat det digitala innehållslösningen och levererat en pekapplikation för deras touchskärmar som vi tidigare levererat till Trafikverket som visar trafikpåverkans förändring över tid vid byggnationen av nya Marieholmsförbindelsen i Göteborg mellan åren 2013-2020.

Forskning ska minska olyckor vid vägarbeten

2014-05-14 10:59 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Årligen skadas närmare 200 personer i olyckor relaterade till vägarbetsplatser och flera personer omkommer. För att förbättra säkerhet och arbetsmiljö vid vägarbeten kommer forskare på VTI att analysera effekterna av det nya regelverk som infördes av Trafikverket förra året. Även ansvar och roller kring spårarbeten ska undersökas.

Beslut om åtgärder längs väg 363 mellan Vindeln och Umeå

2014-05-08 11:22 CEST Region Västerbotten Region Västerbottens styrelse har beslutat om förbättringar längs 363 mellan Vindeln och Umeå. – Det är glädjande att vi kommit fram till vad som kan utföras inom nuvarande ramar. Näringslivet och inte minst det skogstekniska klustret i Vindeln har under många år efterfrågat förbättringar, säger Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten.

2014-05-02 09:22 CEST NCC AB NCC bygger två mil helt ny mötesfri väg, som blir dubbelt så bred som den gamla sträckan på väg 56 mellan Västerås och Gävle. Väg 56 är en viktig transportled för långväga och tung trafik mellan norra och södra Sverige. Trafikverkets order är värd 230 MSEK.