Pressmeddelanden

Ostlänken: Ett steg närmare tunnel under Linköping

2014-06-10 12:14 CEST Linköpings kommun Linköpings kommun och Trafikverket har träffat en överenskommelse om att ta fram mer kunskap kring en underjordslösning för Ostlänken och södra stambanan för sträckan genom Linköping, och om att hitta en finansiell lösning. Eftersom frågorna ska fortsätta att diskuteras har kommunen och Trafikverket tillsammans beslutat att inte ta med Linköpings tätort i den beredningsremiss som skickas i dag.

2014-06-08 19:32 CEST Enetjärn Natur Den första globala konferensen om ekologisk kompensation hölls i London den 3-4 juni. Arrangör till konferensen ”To No Net Loss of Biodiversity and Beyond” var den internationella organisationen Forest Trends och dess initiativ BBOP – Business and Biodiversity Offsets Program. Sverige ligger långt framme inom ekologisk kompensation och var representerat med både olika företag och Naturvårdsverket.

Arkitekttävling för Handelshögskolan i Göteborg

2014-05-27 08:00 CEST Akademiska Hus Akademiska Hus bjuder in till arkitekttävling om utformning av en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tävlingen arrangeras i samråd med Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Nytt modernt överordnat system för Falsterbokanal

2014-05-26 08:15 CEST Infracontrol AB Falsterbo kanal moderniseras genom ny styrning och övervakning av bro och sluss, och sedan 15 april styrs dessa från Sjöfartsverkets kanalcentral i Trollhättan. Infracontrol har levererat det överordnade systemet som tillsammans med nya styrsystem och TV-kameror gör det möjligt att manövrera kanalens funktioner på ett enkelt och säkert sätt.

2014-05-22 11:07 CEST NCC AB NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ut Svealandsbanan med dubbelspår på sträckan mellan Strängnäs och Härad. Ordern uppgår till 975 MSEK.

2014-05-21 13:28 CEST Region Västerbotten – Självklart är det svårt att bedöma kostnader när det handlar om så dyra investeringar, men så här mycket fel får det bara inte bli. Det uttrycker Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, om Trafikverkets felräkning på 20 miljarder för järnvägsunderhåll.

2014-05-21 08:44 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i dagarna besvarat regeringens remiss Fossilfri fordonsflotta år 2030, även kallad FFF-utredningen. Åkerinäringen efterlyser i första hand långsiktighet, förutsägbarhet och tydlighet. Morgondagen är redan här och nu måste våra medlemmar få spelreglerna för investeringar de kommande 10-15 åren.

"År 2021 saknar Sverige 18 000 ingenjörer"

2014-05-20 16:18 CEST Nässjö Näringsliv AB SRSF:s Per Olofsson dundrade på och konstaterar att år 2021 saknar Sverige 18 000 ingenjörer. Bombardiers komunikationschef Pär Isaksson talade på temat: "Skall det vara fortsatt kortsiktighet - eller...? Det hände vid et välbesökta kompetensseminariet i Nässjö där bristen på kompetenta medarbetare inom järnvägsrelaterade verksamheter stod i fokus. Näringsministern var med.

2014-05-20 15:30 CEST Solna stad Idag invigdes nya E18, från Hjulsta i väster till Kista i öster, med den nya påfarten till E4, in till Solna. Nya tunnlar, broar och cykelvägar ersätter de tidigare rödljusen. Samtidigt avlastas Enköpingsvägen genom Sundbyberg och Solna.

Iterio tar hem uppdrag för datasamordning åt Trafikverket

2014-05-19 10:35 CEST Iterio Iterio har tilldelats 12 kontrakt med uppskattat ordervärde på ca 20 Mkr.