Pressmeddelanden

Linköping näst lättast i Sverige att pendla till

2015-06-25 13:05 CEST Linköpings kommun Linköping kommer på andra plats bland de städer i Sverige det är lättast att pendla till med kollektivtrafik. De många anslutningarna och sträckan man kan resa gör Linköping till regionens pendlingsnav.

Banarbete mellan Teckomatorp och Kävlinge (Kävlingebanan) 29 juni-6 augusti. Pågatågen går på andra banor eller ersätts med buss

2015-06-25 08:00 CEST Skånetrafiken För att öka tillgänglighet och förbereda Kävlingebanan för godstrafik ska Trafikverket rusta upp den 7 km långa sträckan mellan Teckomatorp och Kävlinge. Under tiden 29 juni – 6 augusti kommer banan att vara stängd för all trafik och Pågatågstrafiken kommer att ledas om eller ersättas med buss.

2015-06-16 13:22 CEST Transportföretagen Tisdagen den 30 juni arrangerar Transportföretagen seminarier och delar ut miljöpriset Pegasuspriset i Svenskt Näringslivs trädgård på Hamngatan 3 i Visby.

​Slutspurt för arbetena kring nya E4 i Skönsberg/Haga

2015-06-12 09:27 CEST Sundsvalls kommun Nu slutför både Trafikverket och Sundsvall kommun återstående arbeten kring nya E4 i Skönsberg och Haga. Det blir en byggintensiv slutspurt fram till nästa höst då alla arbeten i området beräknas vara klara. Arbetena innebär begränsad framkomlighet och periodvis sker arbetsmoment som kan upplevas störande för närboende och verksamma i området.

Tyréns vann upphandlingen om nya Södertörnsleden

2015-06-10 09:11 CEST Tyréns Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en vägplan för en vägförbindelse genom Södertörn, från väg 73 i öster och E4:an i väster. Tyréns kammade hem högsta poäng i utvärderingen av anbudsprocessen.

 Infracontrol hjälper Trafikverket att få kontroll

2015-06-08 08:10 CEST Infracontrol AB Trafikverket äger och förvaltar ett stort antal ITS-utrustningar. Många ingår i anläggningar som tunnlar och trafikstyrningssystem och styrs och övervakas där. För att förenkla och effektivisera förvaltningen av de mindre som tex variabla hastighetsskyltar och kövarningssystem har Trafikverket gett Infracontrol i uppdrag att utveckla en ny plattform för styrning, övervakning och datainsamling.

Arkitektförslaget för Västerås Resecentrum

2015-06-03 15:06 CEST Västerås stad Västerås Resecentrum kommer att bli en djärv och modern byggnad med ett tak som förenar och binder samman stadskärnan med de nyare stadsdelarna vid vattnet. Det kommer vara möjligt att cykla och gå över spåren längs med en terrass dygnets alla timmar. Arkitektförslaget är framtaget av den danska byrån BIG, Bjarke Ingels Group.

Japanska höghastighetståg inspirerar

2015-06-01 16:48 CEST SICS Swedish ICT ​Under 2017 planeras byggandet av det första svenska systemet för höghastighetståg att påbörjas. I maj arrangerades en gemensam resa av Näringsdepartementet, Trafikverket, näringsliv och forskare för att undersöka hur man i Japan har byggt och använder höghastighetståget Shinkansen.

2015-06-01 13:40 CEST Goodtech Sverige Under försommaren har Goodtech tilldelats två stora järnvägsprojekt av Trafikverket och Stockholms Läns Landsting (SLL). Båda projekten har nu utmynnat i kontrakt som tillsammans är värda cirka 200 miljoner svenska kronor.

COWI projekterar tredje etappen av Ostlänken

2015-05-25 10:05 CEST COWI Projekt Ostlänken tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna utanför Södertälje och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil. COWI har vunnit upphandling av den tredje etappen av Ostlänken.