Pressmeddelanden

Trafikverket tecknar nationellt avtal med Infracontrol

2015-03-30 08:15 CEST Infracontrol AB Trafikverket har skrivit ett avtal med Infracontrol avseende fortsatt utbyggnad och utveckling av sitt nationella VA-övervakningssystem, NAVA. Systemet används för att övervaka de VA-anläggningar som finns runt om i landet för att skydda vägar och vägtunnlar samt miljön kring dessa.

Veidekke utför förberedande arbete inför sänkning av E45 sträckan Lilla Bommen - Marieholm

2015-03-18 07:00 CET Veidekke i Sverige Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra ledningsarbeten i en förberedande entreprenad för nedsänkning av väg E45 på sträckan Lilla Bommen - Marieholm. Ledningsarbetena omfattar totalt 9000 m och kommer att utföras i Gullbergsvass/-strandområdet både på norra och södra sidan av E45 samt i Stadstjänaregatan i öster.

Samtrafiken: Ny öppen vägtrafikdata från Trafikverket på Trafiklab

2015-03-16 08:59 CET Samtrafiken i Sverige AB Nu kan utvecklare använda Trafikverkets trafikinformation från vägarna via Trafiklab, communityn för öppen trafikdata som drivs av Samtrafiken. Det gör att tredjepartsutvecklare enklare kan integrera väginformation i olika tjänster, såsom exempelvis Google gör idag.

2015-02-27 10:24 CET Transportstyrelsen Pressmeddelande från Transportstyrelsen och Trafikverket Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Utsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskar från 2013 till 2014 med 2,3 gram till 131 gram/km vid blandad körning).

Goodtech har tänt ljusen i Hallandsåsen

2015-02-20 13:40 CET Goodtech Sverige De omfattande elanläggningarna för de två långa spårtunnlarna om nio kilometer i Hallandsåsen är nu spänningsatta. Goodtech har därmed nått en viktig milstolpe i sin kraft- och elinstallationsleverans till Trafikverket.

2015-02-13 09:02 CET Svenska Stadskärnor AB Finalisterna till Årets Stadskärna är klara och den 21 maj utses vinnaren i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i Kristianstad, förra årets vinnare. Men först ska juryn besöka städerna och utvärdera vem som bäst uppfyller kriterierna. Alla städer som aktivt arbetar med stadsutveckling i samverkan är vinnare, menar Björn Bergman. Det krävs för att vara den tillväxtmotor som städer.

2015-02-11 13:23 CET Vianova Systems Sweden AB Vianova Systems AB har anställt BIM-experten Johan Asplund och stärker därmed sin marknadsledande position inom BIM för infrastruktur. Johan har arbetat som teknisk BIM-specialist på Trafikverket, där han senast var övergripande ansvarig för BIM i Förbifart Stockholm - Sveriges största infrastrukturprojekt.

2015-02-10 10:31 CET Västerås stad Västerås stad får 2,1 miljoner kronor i medfinansiering från Trafikverket för tre angelägna trafikprojekt. Det gäller: Säker passage på Malmabergsgatan vid Haga Parkgata. Bedömd kostnad 750 000 kronor, medfinansiering 50 procent. Gång- och cykelbana längs Hammarbacksvägen och säker passage över Narvavägen. Bedömd kostnad 1 500 000 kronor, medfinansiering 50 procent.

2015-02-04 19:49 CET LED & LED Gatubelysning håller på att ersättas från konventionell teknik och omvandlas till nya LED lösningar. Detta är inte en nyhet men vi får mer och mer information, som säger att omvandlingen till LED orsakar problem för människor som är boende i närheten av de nyinstallerade LED gatubelysningarna. Vi skulle därför vilja förklara varför detta inte är ett problem för våra...

2015-01-21 18:07 CET Tågoperatörerna Flera rapporter visar att höjda banavgifter ökar klimatutsläppen. Godstrafiken på järnväg ersätts istället med lastbilstrafik. Varje godståg motsvarar 30 lastbilar. Banavgifterna kommer fyrdubblas mellan 2009-2025. Tågoperatörerna vill att banavgifterna ska frysas tills infrastrukturen fungerar tillfredsställande och vägtrafiken betalar sina samhällsekonomiska kostnader.