Pressmeddelanden

2015-11-11 13:50 CET Region Skåne Region Skåne startar ett nytt samarbete med HiQ och Engaging Care för att utveckla en innovativ e-hälsolösning till organmottagare. Mitt liv - Min hälsa ska ge stöd i det dagliga livet vid transplantation och vara ett kunskapsstöd för bättre transplantationsvård.

2015-10-08 00:19 CEST Livet som Gåva Livet som Gåva vill i år uppmärksamma betydelsen av transplantationer med levande givare och har därför beslutat att utse professor Ingela Fehrman Ekholm och docent Jonas Wadström till årets he-dersmedlemmar i Livet som Gåva. Båda får hedersutmärkelsen för ett mångårigt djupt engage-mang för njurtransplantationer med levande givare och vetenskapliga studier som fört frågan framåt.

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

2015-06-24 11:30 CEST Astellas Pharma Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.

2015-05-04 06:15 CEST Njurförbundet Från och med 2015 kan även patientorganisationer nominera områden inom sjukvården till Rikssjukvårdsnämnden. Njurförbundet har begärt att njurtransplantationer ska vara rikssjuk-vård.

2015-04-04 08:02 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Genom att matcha levande njurdonatorer med andra personer än dem de ursprungligen tänkt donera sin njure till hoppas svensk sjukvård nu kunna öka antalet njurdonationer. Allt tack vare ett nationellt samarbete och ett avancerat datasystem.

2015-01-07 06:02 CET Njurförbundet Antalet organdonationer under 2014 har aldrig tidigare varit så många redovisar Svensk Transplan-tationsförening i sin årliga statistik. 166 organdonationer under 2014 i jämförelse med 151 året in-nan.

2014-11-11 08:30 CET Senzime AB Uppsala, 11 november 2014. Senzime meddelar idag resultaten från en preklinisk försöksserie där bolagets instrument CliniSenz utvärderats för automatisk och kontinuerlig mätning av mjölksyra i samband med så kallad ischemisk magsäck (syrebrist). Försöken har utförts i samarbete med MD Biomedical som har utvecklat en probe för provtagning av metaboliska förlopp på ytan av organ eller vävnader.

2014-10-19 18:31 CEST Livet som Gåva Bengt-Åke Henriksson, docent och intensivvårdsläkare, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmär-kelse 2014 för insatser som främjar donation av organ och vävnader. Hederspriset överlämnas av Prins Daniel den 23 oktober i Blå Hallen i Stockholm

Leva vidare – aktuell bok om organdonation

2014-10-10 10:01 CEST Natur & Kultur Boken ”Leva vidare” bygger på intervjuer med personer som har donerat eller har tagit emot organ, eller som har varit närstående i en sådan situation. Vi får ta del av starka livsberättelser. Författarna väver ihop dem med medicinska och juridiska fakta samt etiska och filosofiska resonemang. Boken bidrar även med information som gör det möjligt att ta ställning i frågor som rör organdonation.

En film om samtalet som kan rädda liv

2014-10-06 07:35 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Att prata om organdonation med närstående till avlidna patienter kan för många läkare upplevas obekvämt. Nu lanserar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en inspirationsfilm som ska ge stöd till kollegor runtom om i landet och i slutändan hjälpa till att rädda fler liv.