Blogginlägg

Södertälje Hamn satsar på fossilfritt bränsle

Södertälje Hamn satsar på fossilfritt bränsle

2017-03-29 09:15 CEST

Södertälje Hamn arbetar målmedvetet för att göra sin miljöpåverkan så liten som möjligt...

Sjöfartens potential tydliggörs av Slussen

Sjöfartens potential tydliggörs av Slussen

2017-02-06 10:52 CET

​I samband med ombyggnationen av Slussen i Stockholm levereras byggmaterialet via pråmt...

​Ostkusthamnarna utvecklar sin miljöprestation

​Ostkusthamnarna utvecklar sin miljöprestation

2016-12-08 09:11 CET

Sjöfarten är ett miljövänligt alternativ för den som ska frakta gods, men det kan bli ä...

Debatt: Styr godset av vägen – för miljöns skull

Debatt: Styr godset av vägen – för miljöns skull

2016-11-07 15:37 CET

​Sjöfarten har ledig kapacitet att på kort sikt avlasta järnvägen och ge andrum åt dess...

​Överflyttningspotentialen underskattad i Trafikanalys rapport

​Överflyttningspotentialen underskattad i Trafikanalys rapport

2016-11-01 10:18 CET

Enligt en rapport från Trafikanalys om godstransporter i Sverige är sjöfartens avlastni...

Nya Värtahamnen invigd

Nya Värtahamnen invigd

2016-10-21 14:25 CEST

I tisdags invigdes nya Värtahamnen i Stockholm. Hamnen har byggts ut med 85 000 kvadrat...

Trafikoperatörens roll i förändring

Trafikoperatörens roll i förändring

2016-10-17 17:12 CEST

I veckan är det dags för persontrafikmässan i Göteborg och Hogia kommer att visa Transi...

Moderna IT-system kan effektivisera hamnarna

Moderna IT-system kan effektivisera hamnarna

2016-07-04 11:27 CEST

Transportbehovet ökar allt mer och sjöfartsbranschen är avgörande för både varutranspor...

Kollektivtrafiken behöver ett gemensamt språk

Kollektivtrafiken behöver ett gemensamt språk

2016-06-22 15:45 CEST

Konferensen Nordic Public Transport samlade de nordiska städernas kollektivtrafikorgani...