Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Bättre transportplanering vid volleybollturneringen Mikasa Challenge minskar bilåkandet

2015-04-22 08:00 CEST Region Örebro län När Sveriges största volleybollturnering Mikasa Challenge för andra året i rad spelas i Örebro 1-3 maj står idrotten och hållbarhet i fokus. Genom att uppmuntra och underlätta för deltagarna att åka buss och tåg till Örebro istället för bil lyckades arrangören förra året minska deltagarnas resor med bil till och från turneringen med 17 procent jämfört med 2013. Och i år går man längre.

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

2015-04-21 11:00 CEST Energimyndigheten VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Få företag betalar för miljövänliga transporter

2015-04-21 08:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet ​Få svenska företag betalar extra för miljövänliga transporter. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Av 125 företag är det bara 11 som idag betalar extra för att deras transportlösningar ska ge en mindre miljöpåverkan visar undersökningen.

De cyklade hem utmärkelsen "Årets kooperativ"

2015-04-14 17:15 CEST Coompanion Med cykeltransporter av såväl smörgåstårtor som hela kontor kan Pling förändra stadsbilden. När hälften av dagens motortransporter istället sker med cykel frigörs yta, buller och utsläpp minskar och det blir ansikten istället för fordon i stadsmiljön. Göteborgsföretaget utvecklar också en egen ny lastcykel som byggs i Holland. Pling Transport blev i dag Årets Kooperativ i Göteborgsregionen 2015.

Ericsson med i KTH:s satsning på transportforskning

2015-04-13 07:30 CEST KTH Transportforskningslaboratoriet ITRL på KTH får ytterligare en medspelare. Ericsson gör KTH och Scania sällskap och går in med 15 miljoner kronor till forskning om framtidens infrastruktur.

2015-04-10 13:00 CEST Alla tiders Kalmar En gemensam samlastningscentral för Kalmar, Nybro och Torsås kommuner startar den 13 april och Kalmars kommunstyrelseordförande Johan Persson (S) kommer att stå redo att flagga iväg första fordonet klockan 07.00.

BioFuel Region välkomnar BDX som ny medlem

2015-04-08 14:57 CEST BioFuel Region BDX-koncernen, som erbjuder tjänster och produkter inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn, förstärker nu BioFuel Region och arbetet med att utveckla morgondagens transporter. Efter en tids engagemang i BioFuel Regions nätverk med att få fram regionalt producerade drivmedel för tung trafik blir nu BDX en av våra medlemmar.

De ska sänka fraktkostnaden med en femtedel

2015-04-08 10:47 CEST KTH En webbaserad tjänst som gör transporter både smidigare och snabbare, kan det var något? Det tycker LUP Technologies AB som står bakom webbtjänsten lupnr.se, som har potential att sänka fraktkostnaderna med upp till 20 procent.

Pressmeddelande: Region Örebro län – en av landets klimatsnällaste fordonsägare

2015-03-26 07:17 CET Region Örebro län Region Örebro Län har rankats som topp tre klimatvänligaste fordonsinnehavare i årets Miljöfordonsdiagnos, en jämförelse av Sveriges landstings fordonsinnehav ur ett klimatperspektiv. Regionen har dock högre klimatambitioner än så. Nu ska fordonsparken klimateffektiviseras ytterligare.

2015-03-13 09:47 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Sverige har den högsta andelen förnybar energi i EU, och Sverige är det enda medlemslandet som nått 2020-målen både totalt och för transportsektorn, sju år före utsatt tid. ​Det visar statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat som publicerades 10 mars. Andelen förnybar energi i Sverige var 52,1 procent 2013, som är det år Eurostat redovisar. Det mål Sverige skall uppnå till 2020 är 49 procent.