Pressmeddelanden

Social plattform där du mäter och jämför bilkörning

2014-04-11 14:40 CEST Greater Than AB Kombinera succéapparna RunKeeper med Candycrush och använd i bilen. Resultatet blir en spännande upplevelse och smart bilkörning. För första gången någonsin lanseras en App. som gör det möjligt att jämföra hur smart man kör, oavsett bilmärke. Med Enerfy syns det direkt hur man kör jämfört med sina vänner och resten av världen.

Stora nationella investeringar men minskat regionalt anslag i ny nationell transportplan

2014-04-08 13:12 CEST Regionförbundet Örebro Drygt 12 miljarder kronor investeras i länets infrastruktur de kommande åren enligt den nationella infrastrukturplanen för 2014-2025. Utöver detta tillkommer investeringar i E20 som gynnar länet. Samtidigt minskar utrymmet för investeringar i länstransportplanen med drygt 4 procent.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund

2014-04-07 15:08 CEST Spårvagnsstäderna Temat för årsmöteskonferensen var "Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner". I Lund är den planerade spårvägen snart klar för byggstart. Vid Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens den 27- 28 mars fick medlemmarna möjlighet att resa längs den tänkta sträckan. Förutom intressanta föreläsningar gavs också många tillfällen att diskutera spårväg med såväl förespråkare som motståndare.

Skånska goda exempel på forum för hållbar mobilitet i Europa

2014-04-04 12:12 CEST Energikontoret Skåne Skånemejerier och E-mobility är två goda hållbara mobilitetsexempel som har spridits i Europa. Det gjordes inom projektet SUM - Sustainable Urban Mobility - som är ett interregionalt projekt där Energikontoret Skåne deltagit i genom att utbyta kunskap och information om skånska erfarenheter.

Större satsningar än väntat på E20 tack vare medfinansiering

2014-04-03 14:24 CEST Regionförbundet Örebro Större satsningar än väntat på E20 tack vare medfinansiering Den 3 april 2014, aviserade regeringen att den nya infrastrukturplanen innehåller större satsningar på E20 än vad Trafikverket föreslagit. Anledningen är att flera regioner och kommuner medfinansierar investeringar på sträckan. - En förbättring av E20 har legat högt i vår prioritering i många år, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Ny styrelse vald i Spårvagnsstäderna

2014-03-27 11:55 CET Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna har idag på sitt årsmöte i Lund valt en ny styrelse. Professor Bengt Holmberg, vid institutionen Trafik & väg på Lunds Universitet var ordförande för årsmötesförhandlingarna. Till Spårvagnsstädernas styrelse valdes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande.

Pressinbjudan: Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014 i Lund 27-28 mars

2014-03-25 11:14 CET Spårvagnsstäderna Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014 arrangeras i Lund torsdag 27:e och fredag 28:e mars. Temat är ”Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner”. Politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis från hela landet samlas i Lund för att utbyta idéer och kunskap inom spårvägsområdet. Journalister deltar kostnadsfritt på konferensen.

2014-03-20 10:30 CET BioFuel Region Norra Sverige är världsledande då det gäller förnybar energi, men inte när det gäller fordonsgas. Det vill vi ändra på och har därför skickat in en projektansökan till EU och Ten-T där vi vill se till att andelen fordonsgas ökar och tankställen för det kommer till.

Svensk-finskt samarbete fördjupas

2014-03-10 07:45 CET BioFuel Region Under 10 år har organisationer och universitet i Sverige och Finland samarbetat för att omsätta EU:s förnybarhetsmål till regional utveckling och vi vill fortsätta göra det för att nu ta bort det fossila beroendet i transportsektorn. Därför bjuder vi nu in partners från Finland till ett tvådagars studiebesök i Örnsköldsvik och Umeå.

Ökad tydlighet i nytt infrastrukturinvesteringsbeslut

2014-03-06 13:54 CET Regionförbundet Örebro Från och med 2014 har Regionförbundet Örebro infört ett nytt sätt att fatta beslut om infrastrukturinvesteringar. Den nya modellen innebär ökad tydlighet i när och i var infrastrukturinvesteringar görs.