Pressmeddelanden

Ta liften till fjällvärlden – besöksnäringens transportutmaningar i norr

2015-06-23 07:53 CEST Transportföretagen Fungerande infrastruktur med god tillgänglighet har stora brister när det gäller besöksnäringen - Sveriges snabbast växande näring. På uppdrag av Transportföretagen, STF och Svenska Skidanläggningars Organisation har HUI Research studerat tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen på destinationerna Åre- och Kirunafjällen. Rapportens slutsatser presenteras i Almedalen tisdagen den 30 juni.

2015-06-08 16:37 CEST Södertälje kommun Samordning av varudistribution på Södertörn innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan och ger Södertörnskommunerna en framskjuten plats i det nationella miljöarbetet. Samarbetet ska halvera koldioxidutsläppen. Fyra kommuner är igång och inom kort ansluts ytterligare fyra. Södertälje ansluter sig i september.

Flyg direkt till Almedalen med biobränsle

2015-06-05 22:57 CEST Gotlandsflyg AB Idag på världsmiljödagen är det världspremiär för Fly Green Funds webb och försäljningen av biobiljetten startar. Äntligen tas det första rejäla steget mot flygresor med biobränsle.

Flyg direkt till Almedalen med biobränsle

2015-06-05 22:57 CEST Gotlandsflyg AB Idag på världsmiljödagen är det världspremiär för Fly Green Funds webb och försäljningen av biobiljetten startar. Äntligen tas det första rejäla steget mot flygresor med biobränsle.

Svensk lokalproducerad mjölk får Max att välja Skåne

2015-05-07 09:15 CEST Skånemejerier Från och med den 11 maj kommer Max Hamburgerrestauranger i Skåne och Kronoberg att servera mjölk från Skånemejerier. Valet föll på Skånemejerier som kan garantera svensk mjölk som producerats under goda förhållanden för både djur och mjölkbonde.

Bussföretag investerar i nytt informationssystem för nöjdare resenärer

2015-04-28 09:00 CEST Hogia Enligt branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik tycker endast en av fyra resenärer att de får tillräckligt med trafikinformation. Bussföretaget Keolis, som bland annat kör för Storstockholms Lokaltrafik, lät därför installera ett system i sina bussar som via skärmar ger information i realtid om störningar i trafiken och möjligheter till byten.

Pressmeddelande: Bättre transportplanering vid volleybollturneringen Mikasa Challenge minskar bilåkandet

2015-04-22 08:00 CEST Region Örebro län När Sveriges största volleybollturnering Mikasa Challenge för andra året i rad spelas i Örebro 1-3 maj står idrotten och hållbarhet i fokus. Genom att uppmuntra och underlätta för deltagarna att åka buss och tåg till Örebro istället för bil lyckades arrangören förra året minska deltagarnas resor med bil till och från turneringen med 17 procent jämfört med 2013. Och i år går man längre.

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

2015-04-21 11:00 CEST Energimyndigheten VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Få företag betalar för miljövänliga transporter

2015-04-21 08:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet ​Få svenska företag betalar extra för miljövänliga transporter. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Av 125 företag är det bara 11 som idag betalar extra för att deras transportlösningar ska ge en mindre miljöpåverkan visar undersökningen.

De cyklade hem utmärkelsen "Årets kooperativ"

2015-04-14 17:15 CEST Coompanion Med cykeltransporter av såväl smörgåstårtor som hela kontor kan Pling förändra stadsbilden. När hälften av dagens motortransporter istället sker med cykel frigörs yta, buller och utsläpp minskar och det blir ansikten istället för fordon i stadsmiljön. Göteborgsföretaget utvecklar också en egen ny lastcykel som byggs i Holland. Pling Transport blev i dag Årets Kooperativ i Göteborgsregionen 2015.