Pressmeddelanden

Preem tar ordförandeskapet i samarbetet KNEG

2015-09-24 10:13 CEST Preem Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem är ny ordförande för samarbetsprojektet Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG. KNEG arbetar vidare mot det gemensamma målet om en halvering av klimatpåverkan från godstransporter till 2020

Hållbara resor och transporter - tema för samrådsmöte för Översiktsplan 2030

2015-09-21 14:51 CEST Piteå kommun Tisdag 22 september växlar vi upp dialogen om förslag till Översiktsplan 2030. Först ut i en rad av temamöten är Hållbara resor och tranporter där frågor som utvecklingen av gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och Norrbotniabanan kommer att diskuteras. Välkomna!

2015-09-15 19:25 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Statsminister Stefan Löfven säger i regeringsförklaringen att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta och hundra procent förnybar energi, men han förbigår villkoren för biodrivmedel med tystnad. Bioenergibranschen måste få besked för att kunna utvecklas och investera, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

2015-09-09 16:52 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebio bjuder in till presslunch vid Advanced Biofuels Conference på Arlanda 17 september. Ta chansen att träffa ledande internationella och svenska experter och få en inblick i hur långt man kommit med teknik, produktion, marknad och ekonomiska förutsättningar för avancerade biobränslen för flyg, sjöfart och landtransporter.

Pressinbjudan: Avancerade biodrivmedel - för flyget, sjöfarten och vägtrafiken

2015-09-03 09:25 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Utsläppen av växthusgaser måste reduceras kraftigt till 2050 för att klara 2-gradersmålet. Detta kräver klimatneutrala bränslen i stora volymer för vägtrafiken, båttrafiken och flyget. 16-17 september arrangerar vi konferensen Advanced Biofuels på Arlanda där världsledande experter berättar om konkreta projekt och arbetet med att utveckla den nya tekniken och marknaden för avancerade biobränslen.

Lönsamma klimatsmarta transporter – hur gör man?

2015-09-01 15:51 CEST BioFuel Region BioFuel Region och projektet BioGaC samlar Sveriges bästa talare med erfarenhet av hur man får klimatsmarta transporter lönsamma. Möt oss i Örnsköldsvik den 2 september på Arken Konferens under seminariet; "Klimatsmarta transporter i city".

2015-08-31 11:35 CEST Klimatkommunerna Klimatkommunerna menar att transportfrågor bör prioriteras inom rådgivningen, då detta område har den största potentialen för utsläppsminskningar och störst betydelse för hushållens ekonomi. Vi avvisar förslaget att endast kommuner med över 18 000 invånare får arbeta självständigt medan övriga måste samverka.

Pressinbjudan: Prisutdelning Örebroregionens hållbaraste förare

2015-08-24 14:53 CEST Region Örebro län Tävlingen Örebroregionens hållbaraste förare genomfördes nyligen på Trafikcenter i Kumla. Fyra lastbilsförare från länets bästa transportföretag ur ett hållbarhetsperspektiv ställde upp i tävlingen. Nu på onsdag delar vi ut pris till vinnaren.

Ta liften till fjällvärlden – besöksnäringens transportutmaningar i norr

2015-06-23 07:53 CEST Transportföretagen Fungerande infrastruktur med god tillgänglighet har stora brister när det gäller besöksnäringen - Sveriges snabbast växande näring. På uppdrag av Transportföretagen, STF och Svenska Skidanläggningars Organisation har HUI Research studerat tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen på destinationerna Åre- och Kirunafjällen. Rapportens slutsatser presenteras i Almedalen tisdagen den 30 juni.

2015-06-08 16:37 CEST Södertälje kommun Samordning av varudistribution på Södertörn innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan och ger Södertörnskommunerna en framskjuten plats i det nationella miljöarbetet. Samarbetet ska halvera koldioxidutsläppen. Fyra kommuner är igång och inom kort ansluts ytterligare fyra. Södertälje ansluter sig i september.