Pressmeddelanden

Gotlandsflyg ökar till Malmö – Ängelholm blir säsongslinje

2013-10-08 14:00 CEST Gotlandsflyg AB Starten på linjen Visby-Malmö har överträffat förväntningarna. Därför utökar nu Gotlandsflyg till större flygplan på sträckan, från 33 platser till 72 platser per avgång. Samtidigt återgår linjen Visby-Ängelholm till att vara en sommarlinje.

2013-10-07 07:00 CEST Ystads kommun Miljögifter – PCB, kvicksilver, tungmetaller m m – finns i uttjänta mobiltelefoner, lampor, musikspelare och batterier. Alltför mycket av detta farliga elavfall hamnar i de vanliga soporna. Nu blir det enklare att göra rätt med insamlingsskåpet Samlaren i den egna matbutiken.

2013-10-04 10:00 CEST 215 215 Transporter köper Ystad Budservice, samt Svedala baserade transportföretaget Buddybox med lager och terminaler. Företagsköpet innebär att 215 växer med ca 35%. Förvärvet är det tredje på kort tid och en del av vår tillväxtstrategi, säger Mats Gunnarsson, Styrelseordförande för 215 Transporter.

2013-10-02 11:50 CEST Spårvagnsstäderna I remissvaret på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet understryker Spårvagnsstäderna att det är mycket positivt att den nationella planen uppmärksammar kollektivtrafikens och samhällsplaneringens roll för förbättrade transporter och tillgänglighet i tätorter.

De cyklade hem priset

2013-09-27 17:00 CEST Coompanion De skapar en hållbar och roligare stadsmiljö och visar att en franchise också kan göras kooperativt. På detta vann Move By Bike den regionala uttagningen för kooperativa affärsidéer i västsverige. Nu väntar nationell final och chans att vinna bland annat 100 000 kronor i startkapital för medlemmarna Johan Erlandsson, Thomas Röstell och Thomas Hägg.

Infrastrukturen ett tillväxthinder i optimistiskt Norrbotten

2013-09-23 09:00 CEST TransportGruppen Arbetsmarknaden i Norrbotten har under senare tid upplevt en positiv utveckling. Andelen företag i länet som vill expandera genom att anställa överstiger vida siffran för riket som helhet. Samtidigt ses bristande infrastruktur som ett stort tillväxthinder bland företagarna, visar en ny rapport från TransportGruppen.

2013-09-20 15:30 CEST Regionförbundet Örebro Regionförbundet Örebro har tagit del av den nationella planen för transportsystemet. Det är positivt att 90km/h behålls för viktiga regionala vägar. Men utbyggnaden av dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby går för långsamt. Det saknas ett helhetsgrepp om Västra Stambanan och infrastrukturutbyggnaden hänger inte med i regionutvecklingen. Regionförbundet vill satsa pengar för att bygga ut E20.

Gotlandsflyg ökar fokus på Bromma flygplats

2013-09-19 09:00 CEST Gotlandsflyg AB Gotlandsflyg fokuserar Stockholmstrafiken till Bromma och slutar flyga till Arlanda. Från och med november kommer Gotlandsflyg att fokusera Stockholmstrafiken till Bromma flygplats. Med större flygplan kommer kapaciteten att utökas på sträckan Visby-Bromma, samtidigt som Gotlandsflyg slutar att flyga till Arlanda.

2013-09-10 08:21 CEST Spårvagnsstäderna För att underlätta tillväxt och bostadsbyggande i våra större städer behöver fler färdas effektivt och klimatsmart. Goda kommunikationer är viktiga även för tillgänglighet och integration. Trafikverkets nationella plan för transportsystemet som nu är på remiss bör ge kollektivtrafiken högre prioritet.

2013-09-09 08:31 CEST Easycharge AB Easycharges vd och huvudägare, Andy Rietschel har accepterat ett erbjudande om anställning vid Tesla Motors svenska verksamhet och kommer att avgå från sin position som vd för Easycharge med omedelbar verkan.