Pressmeddelanden

Infrastrukturen ett tillväxthinder i optimistiskt Norrbotten

2013-09-23 09:00 CEST TransportGruppen Arbetsmarknaden i Norrbotten har under senare tid upplevt en positiv utveckling. Andelen företag i länet som vill expandera genom att anställa överstiger vida siffran för riket som helhet. Samtidigt ses bristande infrastruktur som ett stort tillväxthinder bland företagarna, visar en ny rapport från TransportGruppen.

2013-09-20 15:30 CEST Regionförbundet Örebro Regionförbundet Örebro har tagit del av den nationella planen för transportsystemet. Det är positivt att 90km/h behålls för viktiga regionala vägar. Men utbyggnaden av dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby går för långsamt. Det saknas ett helhetsgrepp om Västra Stambanan och infrastrukturutbyggnaden hänger inte med i regionutvecklingen. Regionförbundet vill satsa pengar för att bygga ut E20.

Gotlandsflyg ökar fokus på Bromma flygplats

2013-09-19 09:00 CEST Gotlandsflyg AB Gotlandsflyg fokuserar Stockholmstrafiken till Bromma och slutar flyga till Arlanda. Från och med november kommer Gotlandsflyg att fokusera Stockholmstrafiken till Bromma flygplats. Med större flygplan kommer kapaciteten att utökas på sträckan Visby-Bromma, samtidigt som Gotlandsflyg slutar att flyga till Arlanda.

2013-09-10 08:21 CEST Spårvagnsstäderna För att underlätta tillväxt och bostadsbyggande i våra större städer behöver fler färdas effektivt och klimatsmart. Goda kommunikationer är viktiga även för tillgänglighet och integration. Trafikverkets nationella plan för transportsystemet som nu är på remiss bör ge kollektivtrafiken högre prioritet.

2013-09-09 08:31 CEST Easycharge AB Easycharges vd och huvudägare, Andy Rietschel har accepterat ett erbjudande om anställning vid Tesla Motors svenska verksamhet och kommer att avgå från sin position som vd för Easycharge med omedelbar verkan.

2013-09-05 13:51 CEST Sveriges Åkeriföretag Eftersom lastbilar transporterar 350 miljoner ton gods årligen, och 91 procent fraktas kortare sträckor, så blir det mycket kännbart när vi inte kommer fram i Stockholm i samband med Obamas besök. Vitala samhällsfunktioner kan förvänta sig att leveranser uteblir, det är en naturlig konsekvens. Sveriges Åkeriföretag har medlemmar som inte kunnat leverera till bland annat äldreboenden.

Sveriges Åkeriföretag: Obamas besök påverkar även sjukvård och tankstationer

2013-09-04 09:07 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har undersökt vad som händer i svenska städer när lastbilstransporterna stannar av. Eftersom lastbilar transporterar 350 miljoner ton gods årligen, och 91 procent fraktas kortare sträckor, så blir det mycket kännbart när vi inte kommer fram i Stockholm i samband med Obamas besök. Vitala samhällsfunktioner kan förvänta sig att leveranser uteblir, det är en naturlig konsekvens.

2013-09-03 13:55 CEST Sveriges Åkeriföretag I samband med president Obamas besök i Sverige 4-5 september kommer stora områden att spärras av, främst i centrala Stockholm, men även de stora lederna runt stan kommer att vara avspärrade under vissa tidpunkter.

2013-08-16 10:43 CEST Gotlandsflyg AB Gotlandsflyg har fått fortsatt förtroende att flyga anställda hos Statliga myndigheter och verk, myndigheter under regeringen, närstående myndigheter och förvaltningar samt Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

2013-08-02 09:03 CEST Easycharge AB Den 1 augusti 2013 var beståndet av laddbara elbilar i Sverige 2588 stycken. Det är en ökning av beståndet med 62% procent sedan årsskiftet. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige. Siffrorna tas varje månad fram av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom e-mobility.