Pressmeddelanden

Gotlandsflyg sätter passagerarrekord igen

2014-08-15 15:51 CEST Gotlandsflyg AB Gotlandsflyg flyger rekordmånga resenärer till och från Bromma, Göteborg och Malmö under juli månad. De tre destinationerna hade totalt 30.849 passagerare under månaden vilket är en ökning med 13% mot 2013 och de högsta passagerarsiffrorna en enskild julimånad någonsin för Gotlandsflyg.

2014-07-21 09:52 CEST BioFuel Region Mitt i sommarvärmen har det glada beskedet kommit från EU och TEN-T att vår biogasansökan har gått vidare! Vi kommer nu att ta fram en modell för hur man snabbt, affärsmässigt och säkert introducerar fordonsgas på marknaden där det saknas ett befintligt gasnät. I praktiken innebär det här att projektet bidrar till fler tankställen i norra Sverige.

Gotlandsflygs tredubbla passagerarrekord

2014-07-13 17:51 CEST Gotlandsflyg AB Gotlandsflyg når all time high i antal resenärer till/från Bromma och Göteborg under första halvåret 2014. Totalt flög under perioden 98.046 passagerare mellan Visby-Bromma och mellan Visby-Göteborg uppgick passagerarantalet till 11.824 st. Dessutom sattes passagerarrekord under en enskild dag under almedalsveckan med 2.531 resenärer.

2014-07-03 16:08 CEST Umeå kommun Umeå är Sveriges tredje bästa stad på hållbara transporter. Det visar kommunrankningen SHIFT2014 som mäter hur hållbart stadens transportsystem är utifrån tre områden: Gör det möjligt, Ge förutsättningarna och Se resultat. Det var Lund som tog hem förstaplatsen, men Umeå var inte långt efter och fick extra poäng för det arbete som genomförs med Gröna parkeringsköp.

Molnlagringstjänsten du själv kan äga och styra över!

2014-05-29 10:00 CEST Deltaco Lagringstjänster kan vara dyra och kostsamma i längden. Tanken är oftast god men ekonomiskt svider det till i plånboken. Frukta icke, med Drobo Transporter (CTR1D99US2R) kan du äga och styra din egen privata molnlagring! Dina filer förblir privata och endast Du har makten över vem eller vilka du vill dela med dig till. Ingen annan än Du behöver ha en Drobo Transporter när du delar vidare.

Visma hjälper Kriminalvården effektivisera sina transporter

2014-05-27 13:06 CEST Visma Kriminalvården har upphandlat verksamhetsstöd till sin transportverksamhet och valet föll på Visma.

Vindavvisande lastbilar sänker utsläppen

2014-05-22 08:10 CEST Skogforsk I framtiden försvinner troligen de fyrkantiga lastbilsekipagen från våra vägar. Bränsleförbrukningen kan nämligen minskas avsevärt med vindavvisande lastbilar. Det visar en undersökning från Skogforsk och Linköpings Universitet, där lastbilar studerats i en vindtunnel. Den 28/5 håller forskarna en pressträff i Bromma där studien presenteras.

2014-05-21 11:03 CEST Klimatkommunerna Klimatkommunerna är positiva till de flesta av utredarnas förslag och välkomnar utredningen som helhet. Utredningen har ett påtagligt tekniskt fokus och vi efterlyser fler åtgärder av mobility management-typ och vi önskar ett tydligare fokus på hur den totala trafikmängden som helhet ska minska, inte bara effektiviseras ur energi- och klimatsynpunkt.

2014-05-19 10:01 CEST Greater Than AB I samband med noteringen på AktieTorget kommer aktien i Greater Than AB att handlas under kortnamnet ”GREAT”.

Trädgårdshistoria: Färre handelsträdgårdar när transporter förenklades NU MED BILDER!

2014-05-16 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Försörjningen av städernas befolkning var en av de viktigaste faktorerna för det nya industrisamhällets framväxt under 1900-talet. Trädgårdsprodukter var efterfrågade och det fanns hundratals småskaliga trädgårdsföretag i närheten av de större städerna. I en unik avhandling från SLU beskriver Inger Olausson hur den svenska trädgårdsnäringen förändrades när transporterna effektiviserades.