Pressmeddelanden

 Sju svenska evenemang i projekt för bättre och miljövänligare transporter

2014-05-13 08:37 CEST Regionförbundet Örebro Sju svenska evenemang arbetar i projektet "Transportplanering vid evenemang i praktiken" för bättre och miljövänligare transporter av publik, deltagare och varor till sina evenemang. De evenemang som deltar är Arenabolaget i Linköping, Borgeby fältdagar, EUROGYM 2014, Karlskoga Motorsportvecka, Mikasa Challenge, Miljötinget 2014 och Sydkustloppet. Projektet leds av fem regionala energikontor.

2014-05-08 13:02 CEST Greater Than AB Enerfy Driving har för tredje året i rad valts till partner av den internationella motororganisationen Fédération Interntionale de l’Automobile (FiA). I samband med att EU och ERTICO arrangerar den 10:e Europiska ITS Kongressen i Helsingfors den 16 till 19 juni arrangerar FiA en tävling i smart körning med hjälp av Enerfy.

2014-05-07 13:15 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen I morse anordnades ett seminarium i Riksdagen om möjligheten för Sverige att ta fram klimatinriktade styrmedel för biodrivmedel. Regeringens beslut om kvotplikt för biodrivmedel är stoppat av EU-kommissionen och det finns därmed en möjlighet att istället för en volymbaserad kvot införa klimatsmarta styrmedel som gynnar de bästa biodrivmedlen.

Fotbollsfest på Olympia den 8 maj

2014-05-07 10:49 CEST Helsingborgs stad Information till besökare och allmänhet. Den 8 maj klockan 20.00 möter HIF Malmö FF på Olympia. Många besökare väntas till den allsvenska matchen, vilket kommer att påverka trafiken och rörligheten på en del platser i Helsingborg.

2014-05-05 13:01 CEST Greater Than AB Marcus Ericsson som är den första föraren i Formel 1 Sverige haft på över 20 år, blir ambassadör för Enerfy Driving. Marcus som tog sin första seniortitel i BMWs Engelska Mästerskap redan som 16-åring har en rad meriter från Japan och Asien, som tagit honom hela vägen till Formel 1. Enerfy är en app som synkar bilen med mobilen och visar hur smart man kör.

2014-04-22 12:00 CEST Greater Than AB Greater Than AB har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget. Första handelsdag för Greater Thans aktie är planerad till den 9 juni 2014. Teckningsperioden sträcker sig från och med idag den 22 april till och med den 12 maj 2014.

2014-04-11 14:40 CEST Greater Than AB Kombinera succéapparna RunKeeper med Candycrush och använd i bilen. Resultatet blir en spännande upplevelse och smart bilkörning. För första gången någonsin lanseras en App. som gör det möjligt att jämföra hur smart man kör, oavsett bilmärke. Med Enerfy syns det direkt hur man kör jämfört med sina vänner och resten av världen.

Stora nationella investeringar men minskat regionalt anslag i ny nationell transportplan

2014-04-08 13:12 CEST Regionförbundet Örebro Drygt 12 miljarder kronor investeras i länets infrastruktur de kommande åren enligt den nationella infrastrukturplanen för 2014-2025. Utöver detta tillkommer investeringar i E20 som gynnar länet. Samtidigt minskar utrymmet för investeringar i länstransportplanen med drygt 4 procent.

Större satsningar än väntat på E20 tack vare medfinansiering

2014-04-03 14:24 CEST Regionförbundet Örebro Större satsningar än väntat på E20 tack vare medfinansiering Den 3 april 2014, aviserade regeringen att den nya infrastrukturplanen innehåller större satsningar på E20 än vad Trafikverket föreslagit. Anledningen är att flera regioner och kommuner medfinansierar investeringar på sträckan. - En förbättring av E20 har legat högt i vår prioritering i många år, säger regionråd Irén Lejegren (S).

2014-03-20 10:30 CET BioFuel Region Norra Sverige är världsledande då det gäller förnybar energi, men inte när det gäller fordonsgas. Det vill vi ändra på och har därför skickat in en projektansökan till EU och Ten-T där vi vill se till att andelen fordonsgas ökar och tankställen för det kommer till.