Pressmeddelanden

Vindavvisande lastbilar sänker utsläppen

2014-05-22 08:10 CEST Skogforsk I framtiden försvinner troligen de fyrkantiga lastbilsekipagen från våra vägar. Bränsleförbrukningen kan nämligen minskas avsevärt med vindavvisande lastbilar. Det visar en undersökning från Skogforsk och Linköpings Universitet, där lastbilar studerats i en vindtunnel. Den 28/5 håller forskarna en pressträff i Bromma där studien presenteras.

2014-05-21 11:03 CEST Klimatkommunerna Klimatkommunerna är positiva till de flesta av utredarnas förslag och välkomnar utredningen som helhet. Utredningen har ett påtagligt tekniskt fokus och vi efterlyser fler åtgärder av mobility management-typ och vi önskar ett tydligare fokus på hur den totala trafikmängden som helhet ska minska, inte bara effektiviseras ur energi- och klimatsynpunkt.

2014-05-19 10:01 CEST Greater Than AB I samband med noteringen på AktieTorget kommer aktien i Greater Than AB att handlas under kortnamnet ”GREAT”.

Trädgårdshistoria: Färre handelsträdgårdar när transporter förenklades NU MED BILDER!

2014-05-16 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Försörjningen av städernas befolkning var en av de viktigaste faktorerna för det nya industrisamhällets framväxt under 1900-talet. Trädgårdsprodukter var efterfrågade och det fanns hundratals småskaliga trädgårdsföretag i närheten av de större städerna. I en unik avhandling från SLU beskriver Inger Olausson hur den svenska trädgårdsnäringen förändrades när transporterna effektiviserades.

Visning av innovativa skördesystem för biomassatäta ungskogar

2014-05-14 10:36 CEST BioFuel Region Vi bjuder in till demonstration i fält av skörd och buntning med Fixteri FX15, samt skotning, lagerbyggnad och flisning av buntar den 16 maj i Holmsund (ca 15 km från centrala Umeå).

2014-05-14 09:16 CEST Greater Than AB Erbjudandet att teckna aktier i Greater Than AB (publ) är fulltecknad. Handel i Bolagets aktie förväntas inledas måndagen den 9 juni 2014 på AktieTorget. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 300 nya aktieägare och 21,9 miljoner kronor i kapital före emissionskostnader om cirka 2,0 MSEK. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 6 388 450.

 Sju svenska evenemang i projekt för bättre och miljövänligare transporter

2014-05-13 08:37 CEST Regionförbundet Örebro Sju svenska evenemang arbetar i projektet "Transportplanering vid evenemang i praktiken" för bättre och miljövänligare transporter av publik, deltagare och varor till sina evenemang. De evenemang som deltar är Arenabolaget i Linköping, Borgeby fältdagar, EUROGYM 2014, Karlskoga Motorsportvecka, Mikasa Challenge, Miljötinget 2014 och Sydkustloppet. Projektet leds av fem regionala energikontor.

2014-05-08 13:02 CEST Greater Than AB Enerfy Driving har för tredje året i rad valts till partner av den internationella motororganisationen Fédération Interntionale de l’Automobile (FiA). I samband med att EU och ERTICO arrangerar den 10:e Europiska ITS Kongressen i Helsingfors den 16 till 19 juni arrangerar FiA en tävling i smart körning med hjälp av Enerfy.

2014-05-07 13:15 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen I morse anordnades ett seminarium i Riksdagen om möjligheten för Sverige att ta fram klimatinriktade styrmedel för biodrivmedel. Regeringens beslut om kvotplikt för biodrivmedel är stoppat av EU-kommissionen och det finns därmed en möjlighet att istället för en volymbaserad kvot införa klimatsmarta styrmedel som gynnar de bästa biodrivmedlen.

Fotbollsfest på Olympia den 8 maj

2014-05-07 10:49 CEST Helsingborgs stad Information till besökare och allmänhet. Den 8 maj klockan 20.00 möter HIF Malmö FF på Olympia. Många besökare väntas till den allsvenska matchen, vilket kommer att påverka trafiken och rörligheten på en del platser i Helsingborg.