Pressmeddelanden

​TRAVEAS AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

2015-03-05 09:27 CET Traveas AB (publ) 2014 blev ännu ett starkt år av tillväxt. Våra intäkter växte till 16,2 mkr eller med 36 % mot föregående år. Året avslutade vi med att stärka vår position inom sportmediaområdet genom att förvärva Stampen Sports Media med sajterna Svenskafans.com, FanTV, Svenskaracefans och Golfing.se. Genom detta förvärv så har vi säkrat en tillväxt inför 2015 med över 50 %.

​Traveas blir Sveriges största digitala sportmediabolag! Genom lanseringen av Traveas Sport+ nås 1,8 miljoner unika/vecka inom målgruppen sport

2014-12-18 09:27 CET Traveas AB (publ) Traveas lanserar den nya annonsprodukten Traveas Sport+ med fokus på målgruppen sportintresserade. Traveas Sport+ blir Sveriges största och mest träffsäkra sportannonseringsprodukt med en målgrupp på över 1 800 000 unika läsare/vecka fördelade i olika sportsegment.

​Hög teckningsgrad från ledning och styrelse i Traveas emission

2014-11-20 08:57 CET Traveas AB (publ) Bolagets grundare och ledande befattningshavare samt bolagets styrelseordförande kommer att teckna motsvarande 1 050 000 aktier i den pågående emissionen vilket motsvarar ca 16 % av antal aktierna. Även ledande personer från det nyförvärvade bolaget Stampen Sports Media har för avsikt att teckna aktier i emissionen.

Mer information om Traveas förvärv av Stampen Sports Media

2014-11-18 11:05 CET Traveas AB (publ) I förra veckan annonserade Traveas att bolaget har förvärvat 100 % av aktierna i Stampen Sports Media AB (SSM). Det har kommit en del frågor från befintliga aktieägare och potentiella investerare i samband med bolagets pågående nyemission, så med detta pressmeddelande försöker vi besvara dessa frågor för alla att ta del av.

​Traveas köper SvenskaFans.com av Stampen Media Group

2014-11-12 09:01 CET Traveas AB (publ) Börsnoterade Traveas köper Stampen Sports Media (SSM), ett dotterbolag till Stampen Media Group. I bolaget ingår varumärkena SvenskaFans.com, systersajten FanTV.se samt de nya satsningarna Golfing.se och SvenskaRaceFans.com. SSM når idag 300-350 000 unika besökare per vecka genom sina sajter och mobila appar.

Företagspresentation av Traveas i Stockholm 3 och 4 november

2014-10-27 15:48 CET Traveas AB (publ) Traveas genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår fram till den 7 november 2014. Traveas VD och grundare Gustaf Karling genomför just nu roadshow där företaget presenteras inför investerare.

2014-10-20 20:13 CEST Traveas AB (publ) Med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 oktober publiceras härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 3,9 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet (ca 3,9 MSEK). Härutöver kan styrelsen utnyttja en övertilldelningsoption på ytterligare 1 MSEK.

2014-10-20 08:57 CEST Traveas AB (publ) Sammanfattning januari–september 2014[1] - Nettoomsättning: 12 005 tkr (7 976 tkr), tillväxt: 50 % - Rörelseresultat, EBITDA: 326 tkr (-1 069 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -343 tkr (-1 489 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,05 kr)

TRAVEAS AB Halvårsrapport Januari till Juni 2014

2014-08-21 08:57 CEST Traveas AB (publ) ”Fortsatt starka resultatförbättringar i kombination med tillväxt” Sammanfattning Halvårsrapport januari–juni 2014 (jämförande tal från 2013 inom parantes) - Nettoomsättning: 8 746 tkr (5 035 tkr), tillväxt: 74 % - Rörelseresultat, EBITDA: 437 tkr (-1 360 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 11 tkr (-1 634 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: 0 kr (-0,07 kr)

Danska Golfförbundet väljer Traveas till mediapartner

2014-06-18 09:07 CEST Traveas AB (publ) Traveas Media, som tidigare har Svenska och Norska Golfförbundet som kund, har nu tecknat ett gemensamt avtal med Danska Golfförbundet i syfte att erbjuda unika och exklusiva annonslösningar mot branscher först och främst utanför golfmarknaden.