Pressmeddelanden

Företagspresentation av Traveas i Stockholm 3 och 4 november

2014-10-27 15:48 CET Traveas AB Traveas genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår fram till den 7 november 2014. Traveas VD och grundare Gustaf Karling genomför just nu roadshow där företaget presenteras inför investerare.

2014-10-20 20:13 CEST Traveas AB Med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 oktober publiceras härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 3,9 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet (ca 3,9 MSEK). Härutöver kan styrelsen utnyttja en övertilldelningsoption på ytterligare 1 MSEK.

2014-10-20 08:57 CEST Traveas AB Sammanfattning januari–september 2014[1] - Nettoomsättning: 12 005 tkr (7 976 tkr), tillväxt: 50 % - Rörelseresultat, EBITDA: 326 tkr (-1 069 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -343 tkr (-1 489 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 kr (-0,05 kr)

TRAVEAS AB Halvårsrapport Januari till Juni 2014

2014-08-21 08:57 CEST Traveas AB ”Fortsatt starka resultatförbättringar i kombination med tillväxt” Sammanfattning Halvårsrapport januari–juni 2014 (jämförande tal från 2013 inom parantes) - Nettoomsättning: 8 746 tkr (5 035 tkr), tillväxt: 74 % - Rörelseresultat, EBITDA: 437 tkr (-1 360 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 11 tkr (-1 634 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: 0 kr (-0,07 kr)

Danska Golfförbundet väljer Traveas till mediapartner

2014-06-18 09:07 CEST Traveas AB Traveas Media, som tidigare har Svenska och Norska Golfförbundet som kund, har nu tecknat ett gemensamt avtal med Danska Golfförbundet i syfte att erbjuda unika och exklusiva annonslösningar mot branscher först och främst utanför golfmarknaden.

Svenska Tennisförbundet och Traveas tecknar exklusivt treårsavtal kring Tennis.se

2014-04-30 09:17 CEST Traveas AB Traveas Media har ingått ett exklusivt partneravtal med Svenska Tennisförbundet om att samarbeta kring nysatsningen runt Tennis.se, Sveriges ledande digitala kanal för Tennis. Uppdraget innebär ansvar för redaktionellt innehåll, struktur, drift och mediaförsäljning kring plattformen med beräknad lansering under sommaren 2014. Avtalet sträcker sig t.o.m 2016 och värderas till ca 10 miljoner kr.

TRAVEAS AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

2014-02-20 09:17 CET Traveas AB TRAVEAS AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 - Traveas: fortsatt tillväxt, 31 % under 2013. - Traveas Media: nya uppdrag borgar för en trygg tillväxt under 2014. - Traveas Technology: The Ancillarator™ lanseras i USA.

Nytt datum för Bokslutskommuniké

2014-02-05 11:34 CET Traveas AB Styrelsen i Traveas har beslutat att flytta datum för publicering av Bokslutskommuniké till den 20 februari 2014.

Lansering av The Ancillarator och Traveas Technology i UK på Europas största reseteknologimässa

2014-02-05 11:29 CET Traveas AB Denna vecka lanseras Traveas Technologys nya paketering och profil på Europas största reseteknologimässa, Travel Technology Show, i London. Lanseringen görs tillsammans med bolagets globala samarbetspartner, amerikanska mjukvarubolaget Cornerstone. Traveas deltagande i mässan präglas av ett fullspäckat säljschema med många spännande och lovande möten.

2014-01-29 11:42 CET Traveas AB Stockholm – [January 29, 2014] – Traveas Technology and Cornerstone Information Systems have launched a world-wide strategic partnership whose main purpose is to offer an easy and effective way for travel agencies to connect to The Ancillarator™, Traveas’ Ancillary Services tool. The first proof of concept and joint customer has been implemented and is currently operating successfully.