Pressmeddelanden

Psykisk ohälsa för dina medarbetare i företaget löser du mycket kostnadseffektivt så här.

Psykisk ohälsa för dina medarbetare i företaget löser du mycket kostnadseffektivt så här.

2013-11-05 08:50 CET
Lösningen för dessa problem finns idag inom psykologin, det har bara tagit lite längre ...

Tredagarsterapi - en osannolikt enkel och fungerande lösning?

2013-10-16 18:22 CEST
Tredagarsterapin sprider sig i landet. Det är mycket bra eftersom resultaten är mycket ...

Utvärdering av Tredagarsterapi - svåra alkoholproblem.

2013-10-05 14:35 CEST
Detta var en mycket kraftfull process. Den sammanlagda tiden under dessa tre dagar blev...

Psykologisk orientering med karta, ger fantastiska resultat!

2013-09-21 20:21 CEST
Kartan är generell och används för alla dessa problem. Lösningen är alltså klar redan n...

Psykologisk orientering - klient med panikångest efter 108 dagar!

2013-02-12 23:05 CET
PSYKOLOGISK ORIENTERING Dokumentation av en vanligtvis mycket komplex process under - ...

Ny Video!! Efter Tre dagars terapi är långvarig panikångest botad!

2013-01-11 17:41 CET
Ta gärna del av denna nya video som under 30 minuter beskriver en process för att lösa ...

Panikångest - Tredagarsterapi - efter 77 dagar!

2013-01-05 17:00 CET
Varsågoda, jag hoppas på en stimulerande läsning som kan skapa hopp i en annars rätt ho...

Tredagarsterapi med karta, efter 7 veckor och 4 samtal!

2012-12-15 13:13 CET
Beskrivning av en vanlig Tredagarsterapi genom att klienten själv beskriver processen, ...

Osannolika resultat för samtalsterapi med karta!

2012-12-04 07:38 CET
Exempel på resultat med samtalsterapi med karta, komplext problem löst och processen ig...

Få lösningen på alkohol - och drogproblem eller för svåra psykiska tillstånd på TRE DAGAR!

2012-09-09 15:25 CEST
Vi arbetar intensivt och behovsinriktat. Vi ser till att du förstår och kan använda den...