Pressmeddelanden

2012-02-03 13:46 CET FAO I ett uttalande förklarar FN att det inte längre råder akut hungersnöd i Somalia. Samtidigt varnas det för att den återkommande torkan på Afrikas horn fortfarande utgör ett hot, såvida inte mer långsiktiga åtgärder vidtas för att återupprätta en tryggad livsmedelsförsörjning.

2012-01-30 16:28 CET FAO Havens och kusternas ekosystem är idag hårt utsatta, men genom att utgå ifrån ett mer hållbart förvaltande av haven som tar till vara på ekosystemens förutsättningar kan de stärkas avsevärt. Detta lyfts fram i rapporten Grön ekonomi i en blå värld, publicerad av ett flertal FN-organ och andra organisationer.

2012-01-25 11:17 CET FAO Kooperativ och producentorganisationer kommer att bli allt viktigare i hunger- och fattigdomsbekämpningen i världen. Detta budskap framförde generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) José Graziano da Silva vid 2012 års Social Forum i Porto Alegre i Brasilien under ett officiellt möte med det Brasilianska rådet för ekonomisk och social utveckling (CDES).

2012-01-16 12:12 CET FAO FAO och EU-kommissionen meddelade idag att de satsar 5,3 miljoner euro i ett projekt för att hjälpa Malawi, Vietnam och Zambia att övergå till ett klimatsmart jordbruk.

2012-01-12 10:03 CET FAO Livsmedelspriserna föll med 2,4 procent, eller fem punkter, från november till december 2011, meddelar FAO idag. Indexets nuvarande nivå på 211 punkter, är 11,3 procent (27 punkter) under toppnoteringen i februari 2011.

2012-01-04 11:43 CET FAO I sin första presskonferens, två dagar efter att han tillträdde som generaldirektör på FAO, klargjorde José Graziano da Silva att hans främsta prioritet kommer vara att utrota hungern och undernäringen i världen.

2012-01-01 11:53 CET FAO José Graziano da Silva har formellt tagit över styret på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och antar därmed posten som generaldirektör på den hungerbekämpande FN-organisationen.

2011-12-21 11:47 CET FAO En ny FAO-studie beskriver hur växter och frukter från Amazonas regnskog kan användas för att förbättra människors näringsintag och försörjningsmöjligheter. Boken är skriven med ett lättläst språk och siktar på att göra forskningen mer tillgänglig och användbar för lokalbefolkningen.

2011-12-14 15:54 CET FAO År 2050 förväntas världens befolkning konsumera 66 procent mer animaliskt protein än idag, ett faktum som innebär en kraftig belastning på jordens naturresurser. Detta enligt en ny rapport som publiceras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) idag.

2011-12-12 12:29 CET FAO ”I takt med att ny mark antingen odlas upp, tas i anspråk av växande stadsregioner eller överges till följd av ohållbart nyttjande, klimatförändringar eller konflikter, utsätts markresurserna för en aldrig tidigare skådad belastning”. Detta enligt ett nytt dokument som tagits fram av FAO i samarbete med det internationella nätverket för korruptionsövervakning, Transparency International.