Pressmeddelanden

2011-12-01 15:05 CET FAO En ny undersökning baserad på satellitbilder har publicerats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Den ger en mer rättvisande bild av hur världens skogar förändras och visar hur mycket skogsmarken har minskat mellan 1990 och 2005.

2011-11-28 16:27 CET FAO Omfattande förstörelse av och ökad brist på mark- och vattenresurser hotar viktiga matproduktionssystem i världen. Det innebär svårigheter med att kunna trygga livsmedelsförsörjningen för en befolkning på 9 miljarder år 2050, enligt en FAO-rapport som publiceras idag.

2011-11-25 16:55 CET FAO Måndag den 28 november släpper FAO den första upplagan av sin nya huvudrapport The State of the World’s Land and Water Resources (SOLAW). Den innehåller ny information om utarmningen av världens mark- och vattenresurser och dess effekt på livsmedelsförsörjningen

2011-11-25 12:43 CET FAO FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationen (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) visar i en färsk kartläggning att skörden i Nordkorea förbättrats jämfört med 2010. Tvivel kvarstår dock kring näringsintaget, särskilt hos små barn.

2011-11-16 15:50 CET FAO Ett nytt virus som drabbar kassava (eller maniok) sprider sig i stora delar av Östafrika, särskilt kring de stora sjöarna i regionen. Sjukdomen hotar därmed en viktig källa till både inkomst och mat enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

2011-11-14 17:09 CET FAO Traditionella livsmedelsgrödor och andra växter är i stort behov av skydd mot klimatförändringen och annan miljöpåverkan, säger FAO idag. Uttalandet kom i samband med tioårsdagen av det internationella fördraget för att bevara och dela växtgenetiska resurser.

2011-11-09 16:14 CET FAO Vattenbruk är den snabbast växande källan till animaliskt protein och beräknas redan 2012 stå för mer än hälften av den fisk som konsumeras i världen. FAO-rapporten World Aquaculture 2010 visar att produktionen från vattenbruk växte med mer än 60 procent, från 32,4 miljoner ton till 52,5 miljoner, mellan 2000 och 2008.

2011-11-08 12:00 CET FAO Ett FAO-projekt som hjälper lokalsamhällen att bevara sina skogar, ses som ett föregångsexempel för regionala insatser. Metoden, som går ut på att involvera lokalsamhällena i skogsförvaltningen, uppmärksammas under skogsbrukskonferensen för Asien-Stillahavsregionen den 7-11 november.

2011-11-03 15:13 CET FAO FN presenterade i veckan en plan för att förbättra förvaltningen av oceaner och kustområden. The Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability varnar för det försämrade tillståndet i världshaven och belyser deras viktiga bidrag i form av näringsrik kost, reglering av klimatet och som understöd för våra ekonomier och försörjningsmöjligheter.

2011-11-01 16:36 CET FAO Enskilda småskaliga brukare har mycket att vinna på att ingå i jordbrukskooperativ. Det stärker deras förhandlingsposition och ger dem möjlighet att dela på produktiva tillgångar, vilket bidrar till en förbättrad livsmedelsförsörjning och minskad fattigdom för miljontals människor. Det säger FAO, IFAD och WFP i samband med att FN:s internationella kooperativår 2012 (IYC) lanserades i New York.