Pressmeddelanden

Mali i kritiskt behov av stöd inför kommande odlingssäsong

Mali i kritiskt behov av stöd inför kommande odlingssäsong

2013-02-19 16:03 CET
Lantbrukare i Mali som, på grund av den väpnade konflikten, tvingats lämna sin mark är ...

Tryggad tillgång till näringsriktig mat bör prioriteras bland utvecklingsmålen

Tryggad tillgång till näringsriktig mat bör prioriteras bland utvecklingsmålen

2013-02-15 17:04 CET
Berörda aktörer diskuterade under ett internationellt rådgivande möte i Rom den 11 febr...

FAO:s matprisindex oförändrat i januari

FAO:s matprisindex oförändrat i januari

2013-02-07 17:03 CET
FAO:s matprisindex ligger stabilt på 210 punkter under januari 2013 efter tre månader a...

Nya politiska riktlinjer behövs för att främja trädjordbruk

Nya politiska riktlinjer behövs för att främja trädjordbruk

2013-02-05 16:10 CET
Miljoner människor skulle kunna undgå fattigdom, hunger och miljöförstöring om länderna...

Så frön för en tryggad livsmedelsförsörjning i Sydsudan

Så frön för en tryggad livsmedelsförsörjning i Sydsudan

2013-01-16 16:39 CET
Ett nytt projekt för förbättrad frökvalité av de viktigaste grödorna kommer att öka för...

FAO:s matprisindex ner 7 procent under 2012

FAO:s matprisindex ner 7 procent under 2012

2013-01-10 14:37 CET
FAO:s matprisindex gick i december ned 1,1 procent och hamnade i genomsnitt på 209 punk...

FAO stöd leder till fredlig samverkan mellan jordbrukare och boskapsskötare i Darfur

FAO stöd leder till fredlig samverkan mellan jordbrukare och boskapsskötare i Darfur

2013-01-09 12:12 CET
På ett fält i norra Darfur står jordbrukaren Salaheldin Suleiman Hilal. Han ser nöjd ut...

Skogsindustrin återhämtar sig något efter lågkonjunkturen

Skogsindustrin återhämtar sig något efter lågkonjunkturen

2012-12-18 17:03 CET
Nya uppgifter som publicerats av FAO visar på att världsproduktionen av de viktigaste s...

Ny uppmärksamhet åt försummade grödor för att hantera utmaningarna kring livsmedelsförsörjning

Ny uppmärksamhet åt försummade grödor för att hantera utmaningarna kring livsmedelsförsörjning

2012-12-12 14:49 CET
Grödor som idag försummas och endast odlas i begränsad omfattning idag, kan vara viktig...

FAO:s målsättning ändras från minskad till ingen hunger – stöds av rådet

FAO:s målsättning ändras från minskad till ingen hunger – stöds av rådet

2012-12-10 10:54 CET
Generaldirektören planerar att öka insatserna i kampen mot hunger FAO:s styrande r...