Pressmeddelanden

Förbättrad omsorg i hemmet med trygghetsteam

Förbättrad omsorg i hemmet med trygghetsteam

2016-11-02 11:51 CET
I Linköping ska det vara möjligt för äldre att leva så självständigt och tryggt i hemme...