Pressmeddelanden

Miljontals liv i fara om indiska mediciner försvinner

2015-09-28 14:56 CEST Läkare Utan Gränser Flera miljoner människor kan bli utan livsviktiga mediciner. Det är konsekvensen om Indien går med på att ändra sin immaterialrättspolicy enligt USA:s krav, varnar Läkare Utan Gränser. Idag möts Indiens premiärminister Narendra Modi och USA:s president Barack Obama i New York.

2015-03-23 14:42 CET Läkare Utan Gränser Inför Världstuberkulosdagen den 24 mars meddelar Läkare Utan Gränser att man tillsammans med tre ledande medicinska organisationer kommer att inleda kliniska prövningar med läkemedel mot multiresistent tuberkulos.

Alarmerande ökning av multiresistent tuberkulos

2014-10-22 15:58 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränser ser med oro på slutsatserna i Världshälsoorganisationens (WHO) Globala Tuberkulosrapport för 2014. Även om förekomsten av och dödligheten i tuberkulos fortsätter att minska noterar vi en alarmerande utveckling när det gäller resistent tuberkulos. I vissa länder utgör nu multiresistent tuberkulos 35 procent av fallen.

Tuberkulosforskare får Fernströmpriset

2014-09-19 08:47 CEST Linköpings universitet (LiU) Forskaren Maria Lerm söker nya vägar att tillverka ett bättre vaccin mot tuberkulos – sjukdomen som skördar två miljoner människoliv årligen. Nu tilldelas hon Fernströmpriset på 100 000 kronor.

Bättre behandling mot multiresistent tuberkulos krävs för att rädda liv

2014-05-19 16:43 CEST Läkare Utan Gränser I dag börjar Världshälsoförsamlingen (World Health Assembly) i Genève där en 20-årsplan för bekämpningen av tuberkulos och multiresistent tuberkulos ska antas. Under mötet lämnar Läkare Utan Gränser över ett upprop för bättre diagnos och behandling av multiresistent tuberkulos som har skrivits på av 50 000 personer. Patienter och läkare uppmanar regeringar att förbättra tuberkulosbehandlingen.

2014-04-30 08:51 CEST Janssen Janssen has entered into a novel collaboration with IDA and GDF to facilitate access to the Company's anti-tuberculosis medicine. It was established by the newly formed Janssen Global Public Health and is the latest in the Company's effort to improve public health. More than 130 low- and middle-income countries will now be able to obtain this new anti-tuberculosis medicine.

Ny rapport: Snabba åtgärder krävs för att tackla multiresistent tuberkulos

2014-03-24 07:45 CET Läkare Utan Gränser Den alarmerande spridningen av läkemedelsresistent tuberkulos är en av de största globala hälsohot som vi står inför idag. En ny rapport från Läkare Utan Gränser visar det akuta behovet av att diagnostisera och behandla fler människor med sjukdomen, och att hitta bättre och mer effektiv behandling för att tackla den globala kris som läkemedelsresistent tuberkulos utgör.

2014-03-06 16:00 CET Janssen Varje år utvecklar 450 000 patienter som lider av tuberkulos (TB) resistens mot sin behandling och risken för dödlighet ökar markant1. Nu finns nytt hopp för dessa patienter. SIRTURO (bedaquiline) har godkänts för behandling av patienter med multiresistent tuberkulos. Det är den första nya behandlingen inom området på över 40 år.

3,9 miljoner till forskning om tuberkulos

2013-10-08 12:58 CEST Umeå universitet Forskare i Umeå beviljas nära fyra miljoner kronor av Vinnova till ett treårigt forskningsprojekt som ligger i gränslandet mellan kemi och biologi med målet att ta sig an ett av världens stora hälsoproblem – tuberkulos. Projektet sker i samarbete med forskare i Bangalore, Indien.

2013-09-23 08:00 CEST Sida Idag lanseras en ny investeringsfond för global hälsa av finansinstitutet JPMorgan Chase & Co och Bill & Melinda Gates Foundation. Sverige och Sida har varit med och initierat arbetet och går in med 17 procent av fondens kapital i garantier i fonden. Fonden inriktas på att ta fram läkemedel och vaccin för de sjukdomar som i utvecklingsländer skördar flest offer, som kolera och malaria.