Pressmeddelanden

Rikskonserter upphör

2010-10-22 13:40 CEST
Enligt riksdagsbeslut kommer Rikskonserters verksamhet att helt upphöra årsskiftet 2010...