Pressmeddelanden

2013-12-11 16:14 CET U&We ZeroMission inleder ett samarbete med Carbon Tanzania och projektet Yaeda Valley REDD Project. I och med samarbetet erbjuds svenska företag och organisationer att klimatkompensera, genom bevarande av skog. Projektet är certifierat i enlighet med Plan Vivo och stärker ZeroMission som världens största återförsäljare av klimatkompensation från Plan Vivo-projekt.

U&We hjälper börsbolag att redovisa klimatpåverkan

2013-10-08 13:15 CEST U&We CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, presenterade igår sin rapport över hur de största nordiska börsbolagen hanterar klimatförändringen. 157 bolag har besvarat den årliga enkäten om hur de ser på risker och möjligheter i samband med klimatförändringen, vilka utsläpp av växthusgaser de har och vilka minskningar de avser att göra.

2013-08-06 14:25 CEST U&We Drygt varannan svensk tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att ansvar på för företag och organisationer. Det pekar på att klimatkompensation kan vara ett konkurrensmedel som företag kan använda sig av i större utsträckning än vad företagen insett.

2012-06-29 09:20 CEST U&We Välkomna på hett frukostseminarium omkring ödesfrågor i Almedalen 3 juli med Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Lisa Emelia Svensson, CSR-ambassadör UD, Pär Larshans, Max Hamburgerrestauranger, Johan Ununger, Saltå Kvarn och Maria Tengvard, U&We.

U&W [you&we] breddar sin kompetens

2012-01-19 12:53 CET U&We Maria Tengvard, har engagerats som ny konsult för att arbeta med klimattjänsten ZeroMission och klimatkompensation inom U&W [you&we]. Maria kommer närmast från Länsstyrelsen i Stockholms län där hon arbetat som klimatstrateg.

U&W [you&we] växer vidare inom klimatområdet

2011-12-19 13:49 CET U&We U&W [you&we] tar in fler medarbetare för att hjälpa våra kunder inom klimatområdet. Leif Holmberg förstärker vårt team från och med december. Han kommer speciellt att arbeta med vårt varumärke ZeroMission som omfattar klimattjänster såsom uppmätning och analys av utsläpp liksom klimatkompensation. Ett av Leifs ansvarsområden är beräkningsverktyget Our Impacts.

Förstärkning till hållbarhetskonsulterna U&W [you&we]

2011-12-06 12:10 CET U&We Anna Larsson, har engagerats som ny partner och konsult för att arbeta på U&W [you&we]. Annas har tidigare arbetat som bedömare på Carbon Disclosure Project (CDP) och kommer att förstärka organisationen inom analysområdet generellt och specifikt med företags rapportering till CDP.

2011-08-03 09:56 CEST U&We Precis som flygbolagen klimatkompenserar sina resor har nu fenomenet nått den svenska bokbranschen. Det är förlaget Orosdi-Back som beslutat att börja kompensera sin miljöpåverkan. Det ska ske genom trädplantering i Mocambique, som drabbats hårt av skogsskövling under landets 16 år långa inbördeskrig. Projektet utförs i samarbete med småbrukare i landet.

Ny metod ska göra företag kemikaliesmarta

2011-02-17 14:20 CET U&We Företag inom handel och tillverkning behöver rimliga möjligheter att hantera det växande och komplexa hotet från tusentals kemikalier i produkter som konsumenterna exponeras för. Därför lanseras nu en ny metod, Toxic Footprint, som ska hjälpa företag att kartlägga, prioritera och åtgärda sina egna giftiga fotavtryck.

Ny undersökning visar: Klimatkompensation ökar företagens klimatengagemang

2010-12-27 11:02 CET U&We Ett antal pionjärföretag klimatkompenserar sina utsläpp på frivillig grund. Konceptet får ofta kritik som ett sätt att köpa sig fri från ansvar och ett sätt att måla upp en grön fasad. Kritiken går ut på att företag inte ska klimatkompensera förrän man gjort allt annat för att minska klimatbelastningen. En nyligen genomförd undersökning visar på motsatsen.