Videor

Titanias granfilm till förmån för Läkarmissionen och deras hjälparbete i Uganda.

2012-02-23 00:27 CET Titania Titania har sedan hösten 2011 ett löpande samarbete med Läkarmissionen. I december monterade Titania en 15 meter hög julgran längs E18 vid Mörby centrum, till förmån för Läkarmissionen och deras viktiga hjälparbete i Uganda. Titania skänkte 300 oxar och 100 borrhål till behövande och Titania kommer att fortsätta stödja Läkarmissionen även under 2012.
Längd  0:43