Pressmeddelanden

Kulturnämnden håller inne bidrag till Studiefrämjandet

2015-08-25 16:30 CEST
Följden av kulturnämndens beslut under sitt sammanträde 25 augusti blir att nämnden int...