Pressmeddelanden

Umeå marina forskningscentrum 25 år

2014-06-10 12:30 CEST Umeå universitet I år är det 25 år sedan regeringen inrättade tre marina forskningscentrum i Sverige, vid universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Sedan starten 1989 har många forskare och studenter tagit del av Umeå marina forskningscentrums fartyg, utrustning och specialkompetens när det gäller Sveriges havsområden.

Ökande temperaturer leder till bättre förhållanden för storspigg i Östersjön

2012-05-03 08:32 CEST Umeå universitet Robert Lefébure visar i sin avhandling hur potentiella klimatförändringsscenarion kan komma att påverka fiskproduktion i Östersjön. Sina resultat lägger han fram vid Umeå universitet fredagen den 4 maj.