Pressmeddelanden

Ökande temperaturer leder till bättre förhållanden för storspigg i Östersjön

2012-05-03 08:32 CEST Umeå universitet Robert Lefébure visar i sin avhandling hur potentiella klimatförändringsscenarion kan komma att påverka fiskproduktion i Östersjön. Sina resultat lägger han fram vid Umeå universitet fredagen den 4 maj.