Bilder

Genrebild

Genrebild

2017-12-04 08:00 CET

Normal muskelmorfologi hos kontrolldjur i (a), där muskelfibrer ligger tätt packade. I (b) och (c) områden med muskelinflammation från experimentdjur. I (b) och (c) ser man att vita blodkroppar invaderat in i den lösa bindväven. Vita pilar på muskelfibrer som är regenererande/reparationsfas. Svarta pilar som håller på att destrueras. Bild: Lina Renström.