Bilder

Genrebild

Genrebild

2017-12-04 08:00 CET

Normal muskelmorfologi hos kontrolldjur i (a), där muskelfibrer ligger tätt packade. I (b) och (c) områden med muskelinflammation från experimentdjur. I (b) och (c) ser man att vita blodkroppar invaderat in i den lösa bindväven. Vita pilar på muskelfibrer som är regenererande/reparationsfas. Svarta pilar som håller på att destrueras. Bild: Lina Renström.

Tidstrender för "bättre" och "sämre" självskattad hälsa 1990-2014

Tidstrender för "bättre" och "sämre" självskattad hälsa 1990-2014

2017-11-21 09:48 CET

Tidstrender för "bättre" och "sämre" självskattad hälsa 1990-2014. Ljuslila innebär bättre och mörklila betyder sämre hälsa för män enligt självskattad jämförelse med jämnåriga. För unga kvinnor betyder ljusgröna staplar bättre och mörkgröna sämre. Data från Norra Sveriges MONICA Studie 1990-2014.