Pressmeddelanden

2015-11-06 09:06 CET AB Göta kanalbolag Göta kanal i Motala, mellan Vättern och Borenshult, kommer att tömmas på vatten för att undersöka eventuella läckage eller svaga partier mellan Göta kanal och Motala Ström.