Pressmeddelanden

Demag V-type crane wins iF Design Award

2015-02-23 13:09 CET Dematek AB ■ Innovative crane girder design convinces the jury ■ Internationally acknowledged award ■ Sophisticated design makes the crane more precise, lighter and more durable

2015-02-19 17:19 CET Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgästföreningen och AB Bostaden har tecknat en uppgörelse om en hyreshöjning på 1,25 procent. Huvudorsaken till hyreshöjningen är det ökade underhållet. "Vi har hela tiden hoppats på ett regeringsbeslut på subventioner och skattelättnader för underhåll i likhet till det som finns för villa- och bostadsrättsägare. Men ännu har vi inte sett något sådant", säger Hans-Urban Strand, förhandlare.

Smart belysningsstyrning förenklar i Malmö

2015-02-09 10:00 CET Infracontrol AB Malmö Stads gatubelysning med ca 52 000 ljuspunkter styrs och övervakas sedan 2007 med hjälp av molntjänsten Infracontrol Online. Drygt 500 belysningscentraler är anslutna via GPRS till tjänsten som samlar in och distribuerar information om eventuella driftfel till rätt person för snabb åtgärd. Direkt från en mobilapp kan man även tända och släcka belysningen efter genomförd funktionskontroll.

Ett nytt sätt att tänka på om kvävgasgenerering

2015-02-06 11:44 CET Parker Hannifin AB NITROSource kvävgasgenerator ger mer kvävgas med mindre mängd tryckluft än andra kvävgasgeneratorer och är marknadsledande vad gäller energiåtgången. Parkers kvävgasgeneratorer tillhandahålls genom Parkers produktlinjedistributör av produkter för tryckluftsbehandling – Granzow AB med sitt svenska huvudkontor i Enköping.

2015-01-23 13:00 CET EuroMaint

2015-01-22 13:18 CET Nomo Kullager AB Nomo Kullager AB, den Svenska delen inom Nomo Group har tecknat ett avropsavtal med LKAB. Avtalet avser leveranser av framförallt lagringsteknik och är initialt ett tvåårigt avtal som sträcker sig till utgången av 2016.

Parkers kompakta drivenhet AC10 finns nu med effekt på upp till 22 kW i kombination med nya egenskaper och funktioner

2015-01-13 07:54 CET Parker Hannifin AB Med uteffekter i hela spannet från 0,2 till 22 kW är Parkers drivenhet AC10 idealisk för användning i vardagsapplikationer och nu också lämplig för kunder som behöver en kompakt men ändå funktionsfylld drivenhet i applikationer för tung drift.

Ny eftermarknadskatalog från Parker Racor med första klassens ersättningsfilter

2015-01-12 08:50 CET Parker Hannifin AB Parker Racor ger nu ut en helt ny eftermarknadskatalog med fullständig information om sina filtreringslösningar för bränslen, luft, vehusventilation och olja.

Nya avstrykaren AV från Parker-Prädifa med integrerad smutssköld

2014-12-23 11:07 CET Parker Hannifin AB Inom fältet mobilhydraulik, visar nu Parker Prädifa en nyutvecklad avstrykarprofil kallad AV. Avstrykaren ger effektivt skydd mot inträngning av smuts samt korrosion, och bidrar på så sätt till högre tillgänglighet på arbetsmaskiner.

2014-12-22 08:40 CET SJ AB Järnvägens underhålls- och investeringsplanering sker rullande över flera år. – Det är inte rimligt eller trovärdigt att ange höstens budgetbeslut som anledning till Trafikverkets omprioritering eftersom planerna togs fram när det inte fanns några budgetalternativ att utgå ifrån. Det säger Crister Fritzson, vd SJ.