Pressmeddelanden

Utloppsventil för pneumatik som ökar säkerheten

2015-05-07 09:43 CEST Parker Hannifin AB Som leverantör av pneumatiska komponenter är det viktigt att uppfylla rådande standarder gällande maskindirektiv är att skydda människor och vår miljö från alla typer av skador orsakade av produktionsutrustning. Parkers P33T erbjuden en säker avluftning av ett pneumatiskt system i kombination med en integrerad mjukstartsfunktion.

Riskhantering för teknik/underhåll - Ny utbildning!

2015-05-05 13:11 CEST Bergström & Hellqvist AB Bergström & Hellqvist AB lanserar en ny utbildning anpassad för de som arbetar med teknik/underhåll på livsmedelsföretag. Syftet med utbildningen är att bidra till att öka riskmedvetenheten och förmågan att att identifiera och hantera risker för livsmedelssäkerheten förknippade med arbeten inom teknik/underhåll, samt öka förståelsen för rollen i arbetet med HACCP och livsmedelssäkerhet.

XMReality tecknar samarbetsavtal med IFS inom Enterprise Mobility

2015-03-25 17:18 CET XMReality AB XMReality har tecknat ett samarbetsavtal med IFS för att vidareutveckla sitt erbjudande inom Enterprise Mobility. Kombinationen av XMRealitys Remote Guidance och IFS Mobile Work Order ger servicetekniker helt nya möjligheter att lösa problem på plats och effektivisera utförandet av servicearbeten.

Molntjänst kvalitetssäkrar drift och underhåll

2015-03-17 08:15 CET Infracontrol AB Huvudansvaret för samhällets infrastruktur ligger på statliga verk och kommuner som ska skapa förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara transporter. Ett stort antal entreprenörer utför det praktiska arbetet då flera anläggningar och installationer ska tas om hand. Med hjälp av den molnbaserade tjänsten Infracontrol Online kvalitetssäkras drift- och underhållsarbetet för anläggningsägarna.

Demag V-type crane wins iF Design Award

2015-02-23 13:09 CET Dematek AB ■ Innovative crane girder design convinces the jury ■ Internationally acknowledged award ■ Sophisticated design makes the crane more precise, lighter and more durable

2015-02-19 17:19 CET Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgästföreningen och AB Bostaden har tecknat en uppgörelse om en hyreshöjning på 1,25 procent. Huvudorsaken till hyreshöjningen är det ökade underhållet. "Vi har hela tiden hoppats på ett regeringsbeslut på subventioner och skattelättnader för underhåll i likhet till det som finns för villa- och bostadsrättsägare. Men ännu har vi inte sett något sådant", säger Hans-Urban Strand, förhandlare.

Smart belysningsstyrning förenklar i Malmö

2015-02-09 10:00 CET Infracontrol AB Malmö Stads gatubelysning med ca 52 000 ljuspunkter styrs och övervakas sedan 2007 med hjälp av molntjänsten Infracontrol Online. Drygt 500 belysningscentraler är anslutna via GPRS till tjänsten som samlar in och distribuerar information om eventuella driftfel till rätt person för snabb åtgärd. Direkt från en mobilapp kan man även tända och släcka belysningen efter genomförd funktionskontroll.

Ett nytt sätt att tänka på om kvävgasgenerering

2015-02-06 11:44 CET Parker Hannifin AB NITROSource kvävgasgenerator ger mer kvävgas med mindre mängd tryckluft än andra kvävgasgeneratorer och är marknadsledande vad gäller energiåtgången. Parkers kvävgasgeneratorer tillhandahålls genom Parkers produktlinjedistributör av produkter för tryckluftsbehandling – Granzow AB med sitt svenska huvudkontor i Enköping.

2015-01-23 13:00 CET EuroMaint

2015-01-22 13:18 CET Nomo Kullager AB Nomo Kullager AB, den Svenska delen inom Nomo Group har tecknat ett avropsavtal med LKAB. Avtalet avser leveranser av framförallt lagringsteknik och är initialt ett tvåårigt avtal som sträcker sig till utgången av 2016.