Pressmeddelanden

2014-02-27 11:53 CET Enfo Sweden Framsteg och Balder Consulting etablerar samarbete för att erbjuda företag med ambitioner att utveckla sin underhålls/serviceverksamhet heltäckande tjänster avseende förändringsarbete som ger resultat på sista raden.

Molntjänst kvalitetssäkrar drift och underhållsarbetet

2014-02-25 08:05 CET Infracontrol AB Huvudansvaret för samhällets infrastruktur ligger på statliga verk och kommuner som ska skapa förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara transporter. Ett stort antal entreprenörer utför det praktiska arbetet då flera anläggningar och installationer ska tas om hand. Med hjälp av den molnbaserade tjänsten Infracontrol Online kvalitetssäkras drift- och underhållsarbetet för anläggningsägarna.

2014-02-13 15:23 CET WCM Consulting AB Kemira Kemi AB i Helsingborg har valt WCM Consulting AB för en större utbildningssatsning. Syftet är att utbilda alla förbättringsledare, chefer och stödpersoner i Leanmetoder med anpassning för processindustri.

2014-02-06 08:15 CET Axxos Industrisystem AB Operatörerna har ofta ett ansvar för att sköta enklare underhållsarbeten som till exempel oljekontroll och rengöring m.m. Ett vanligt problem är att operatörsunderhållen inte blir av eller följs upp, då allt rapporteras i pappersform. Med Axxos Operator Maintenance slipper operatörerna krångliga pärmlösningar och instruktionsböcker vid maskinerna.

2014-02-04 15:11 CET Svensk Arbetsklättring Trots att Arbetsmiljöverket varje år tvingas att lägga ett antal omedelbara förbud på grund av att skyddsregler inte följs, fortsätter flera att bryta mot de rådande bestämmelserna. Snöröjning på tak kräver utbildning och erfarenhet för att arbetet inte skall innebära risker för de som utför det samt för tredje person på marknivå. Is, kyla och blåst gör takarbete extra farligt.

2014-02-04 14:24 CET Luckylane Produktionsbyrå AB Industristopp (IS) är ett system som ökar säkerheten och effektiviteten under industrins underhållsstopp genom smarta rutiner. IS är ett app-baserat informationssystem som förenklar kommunikationen mellan parterna i ett underhållsarbete: industriföretaget och entreprenörerna.

2014-01-20 11:00 CET EuroMaint Euromaint har fått i uppdrag av Tågkompaniet att fram till 2024 utföra underhållet på fordon som körs av Tågkompaniet för X-trafiks räkning.

2014-01-14 14:37 CET Facom

2013-11-14 11:27 CET Custice Är företag som ska flytta mer missnöjda med sina fastighets-ägare än företag som inte ska flytta? Custice undersökte nöjdhetsgrader för åtta olika variabler bland företag som har och inte har flyttplaner. Resultaten indikerar att företag med flyttplaner främst är missnöjda med verksamhetsanpassning och fastighetsägaren.

Växande mötesplats visar värdet av underhåll!

2013-11-14 10:19 CET Svenska Mässan Underhåll, Skandinaviens främsta övergripande forum för underhållsbranschen, firar 30 år. Med fokus på underhållsfrågornas betydelse för långsiktig industriell lönsamhet, slår mässan upp jubileumsportarna den 11-14 mars 2014 på Svenska Mässan. Spännande huvudtalare, intressanta frågeställningar, prisutdelningar och ett hejdundrande tårtkalas utlovas för öppningsdagen.