Pressmeddelanden

Vill du ha förlängd garanti?

2013-08-22 06:00 CEST Powertools Sweden AB Powertools ger dig alltid ett års garanti på dina verktyg, detta gäller vid normal drift och med normala förutsättningar, alltså inte vid alltför smutsig luft. Hur skulle det vara om du fick ytterligare ett – eller två – års garanti? Allt du behöver göra är att skicka in ditt verktyg för service till oss innan det första året är till ända.

2013-06-17 14:02 CEST EuroMaint SL förlänger sitt avtal med Euromaint gällande underhåll av arbetsmaskiner. Det innebär att Euromaint får fortsatt förtroende att ansvara för SL:s arbetsmaskiner i ytterligare två år.

2013-05-30 09:05 CEST Almis mediarum Capillary Concrete ger golfbanor ett lyft. Ny betongblandning för bunkrar. Capillary Concrete har tagit fram en lösning för att minska underhållet av sandbunkrar på golfbanor. Produkten är en betongblandning som förlänger bunkrarnas livslängd och ger besparingar i både pengar och arbetskraft. Genom Almi Invests investering kan företaget nu expandera ytterligare.

2013-05-27 13:55 CEST Umeå kommun Kommunfullmäktige har beviljat tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 21,4 miljoner kronor för restaurering av Härmod 9 (Scharinska villan). 4,8 miljoner kronor av investeringen är hyreshöjande.

2013-05-03 08:17 CEST Filterteknik Sverige AB OLU1C och OLU1D från RMF är två aggregat som är unika med sin stora smutskapacitet (1.5 kg) och höga vattenabsorption (2.6 liter). Två aggregat som ligger i topp vad gäller filtrering av hydraul- och smörjoljor

2013-05-03 08:11 CEST Filterteknik Sverige AB CMC från RMF är en unik partikelräknare som komprimerar luftbubblorna så de inte längre räknas som partiklar. Detta gör det möjligt att ge ett korrekt resultat även i system med mycket luft.

2013-05-03 08:07 CEST Filterteknik Sverige AB Maxi Water Vac från RMF klarar upp till fyra gånger så stor oljevolym på samma filtreringsperiod och renar effektivt hydrauloljor, smörjoljor och turbinoljor.

2013-05-03 07:48 CEST Filterteknik Sverige AB Giant Off-Line Unit (The Giant) från RMF är speciellt framtagen för filtrering i industrins hydrauliska oljesystem och har med stor framgång används över hela världen.

Endast en kombination kan lösa det stora underhållet

2013-05-02 09:06 CEST Modexa AB Äntligen tog det fart, det som alla vetat om och väntat på – debatten om vårt kära mil¬jonprogram och dess stora renoveringsbehov. Det senaste halvåret har även den politiska diskussionen kommit igång. Men hur skall behovet finansieras?

2013-04-29 16:34 CEST Umeå kommun Kommunfullmäktige har godkänt Umeå kommuns årsresultat för 2012 samt även årsredovisning, koncernredovisning och revisonsberättelse för fjolåret. I ett annat beslut har resultatet för 2012, som blev 111,2 milj kr, fördelats till bland annat fastighetsunderhåll, lärarlöner och förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen.