Pressmeddelanden

2014-02-04 15:11 CET Svensk Arbetsklättring Trots att Arbetsmiljöverket varje år tvingas att lägga ett antal omedelbara förbud på grund av att skyddsregler inte följs, fortsätter flera att bryta mot de rådande bestämmelserna. Snöröjning på tak kräver utbildning och erfarenhet för att arbetet inte skall innebära risker för de som utför det samt för tredje person på marknivå. Is, kyla och blåst gör takarbete extra farligt.

2014-02-04 14:24 CET Luckylane Produktionsbyrå AB Industristopp (IS) är ett system som ökar säkerheten och effektiviteten under industrins underhållsstopp genom smarta rutiner. IS är ett app-baserat informationssystem som förenklar kommunikationen mellan parterna i ett underhållsarbete: industriföretaget och entreprenörerna.

2014-01-20 11:00 CET EuroMaint Euromaint har fått i uppdrag av Tågkompaniet att fram till 2024 utföra underhållet på fordon som körs av Tågkompaniet för X-trafiks räkning.

2014-01-14 14:37 CET Facom

2013-11-14 11:27 CET Custice Är företag som ska flytta mer missnöjda med sina fastighets-ägare än företag som inte ska flytta? Custice undersökte nöjdhetsgrader för åtta olika variabler bland företag som har och inte har flyttplaner. Resultaten indikerar att företag med flyttplaner främst är missnöjda med verksamhetsanpassning och fastighetsägaren.

Växande mötesplats visar värdet av underhåll!

2013-11-14 10:19 CET Svenska Mässan Underhåll, Skandinaviens främsta övergripande forum för underhållsbranschen, firar 30 år. Med fokus på underhållsfrågornas betydelse för långsiktig industriell lönsamhet, slår mässan upp jubileumsportarna den 11-14 mars 2014 på Svenska Mässan. Spännande huvudtalare, intressanta frågeställningar, prisutdelningar och ett hejdundrande tårtkalas utlovas för öppningsdagen.

NSVA arbetar med planerat underhåll för trygg VA-försörjning

2013-11-12 16:30 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Underhållsbehovet för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och andra befintliga anläggningar inom de sex kommuner som ingår i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, är närmare tre miljarder kronor på 20 års sikt. Detta enligt NSVAs beräkningar i den reinvesteringsplan som gjorts. I budgeten för 2014 är totalt 140 miljoner kronor avsatta för reinvesteringar, varav hälften avser Helsingborg.

2013-10-30 08:45 CET Enfo Sweden Framsteg AB etablerar ett samarbete med OEE Consultants AB i Lund för att gemensamt stärka sina respektive erbjudanden till marknaden. Med det gemensamma produkt– och tjänsteerbjudandet erbjuder man ett helhetsåtagande hos kunderna både vad gäller system- och verksamhetsutveckling samt underhållsanalys.

Nu introduceras Dematek Rental

2013-10-30 08:19 CET Dematek AB Nu kan du glömma alla investeringar i lyftanordningar. Dematek Rental är det nya sättet att få tillgång till den lyftutrustning du behöver – utan att köpa den. Rental, är att frigöra kapital Dematek är först med att erbjuda sina kunder just den finansiella rörelsefriheten.

2013-10-23 15:33 CEST Enfo Sweden - Vi fick draghjälp av Framstegs underhållskompetens och best practice och det bästa av allt är att samtliga är överens om vad vi ska prioritera. Vi har också en lista från slutrapporten över aktiviteter på längre sikt. Framsteg kommer även fortsättningsvis att vara en viktig partner för oss och en del av vårt fortsatta arbete med verksamhetsutveckling och Maximo, säger Henrik Svenningsso