Pressmeddelanden

NSVA arbetar med planerat underhåll för trygg VA-försörjning

2013-11-12 16:30 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Underhållsbehovet för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och andra befintliga anläggningar inom de sex kommuner som ingår i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, är närmare tre miljarder kronor på 20 års sikt. Detta enligt NSVAs beräkningar i den reinvesteringsplan som gjorts. I budgeten för 2014 är totalt 140 miljoner kronor avsatta för reinvesteringar, varav hälften avser Helsingborg.

2013-10-30 08:45 CET Enfo Sweden Framsteg AB etablerar ett samarbete med OEE Consultants AB i Lund för att gemensamt stärka sina respektive erbjudanden till marknaden. Med det gemensamma produkt– och tjänsteerbjudandet erbjuder man ett helhetsåtagande hos kunderna både vad gäller system- och verksamhetsutveckling samt underhållsanalys.

Nu introduceras Dematek Rental

2013-10-30 08:19 CET Dematek AB Nu kan du glömma alla investeringar i lyftanordningar. Dematek Rental är det nya sättet att få tillgång till den lyftutrustning du behöver – utan att köpa den. Rental, är att frigöra kapital Dematek är först med att erbjuda sina kunder just den finansiella rörelsefriheten.

2013-10-23 15:33 CEST Enfo Sweden - Vi fick draghjälp av Framstegs underhållskompetens och best practice och det bästa av allt är att samtliga är överens om vad vi ska prioritera. Vi har också en lista från slutrapporten över aktiviteter på längre sikt. Framsteg kommer även fortsättningsvis att vara en viktig partner för oss och en del av vårt fortsatta arbete med verksamhetsutveckling och Maximo, säger Henrik Svenningsso

Ny modell för järnvägsunderhåll

2013-10-01 09:39 CEST Luleå tekniska universitet Minskad risk för tågurspårning kan uppnås med en ny analysmodell för att få fram bättre underhåll till lägsta möjliga kostnad. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

2013-09-27 12:42 CEST Triple Steelix – Det har aldrig varit billigare att finansiera vindkraftsprojekt eller att bygga verken. Samtidigt börjar kärnkraftverken gå mot sin maximala livslängd. Alternativ till dem måste finnas på plats innan de stängs. Vindkraft är en del av det. Det konstaterade Björn Risby, ansvarig för de stora vindkraftssatsningar vid Bergvik skog, under ett seminarium i Falun.

Besök i Modexas fabrik av fastighetsbolagen

2013-09-23 14:27 CEST Modexa AB Det är något utöver det vanliga att se produktion av kök i vår fabrik! Framförallt när man ser sina egna beställningar fabriceras och paketeras för vidare leverans till en hyresgäst som längtar efter ett nytt kök! Det kan Svenska Bostäder intyga, ett av alla de fastighetsbolag, som nyligen besökte vår produktion.

Svenska Kyrkan i Sävsjö tar kontroll över kyrkobyggnaderna

2013-09-17 08:09 CEST Infracontrol AB Sävsjö Kyrkliga Samfällighet, som består av fem församlingar inom Växjö stift, tar nu hjälp av tjänsten Infracontrol Online för att sänka förvaltningskostnaderna och för att säkra viktiga kulturella värden. Genom att samla information från brukare och tekniska utrustningar får man bättre koll på hur byggnaderna mår och kan planera drift- och underhållsarbetet på ett bättre sätt.

Dematek erbjuder gratis ansvarsutbildning  på Underhållsmässan 2014

2013-09-04 15:28 CEST Dematek AB Underhåll 2014 har kommit att bli en naturlig mötesplats för oss och våra kunder. Dematek kommer inte bara att ha en välfylld monter med det senaste inom lyftbranschen utan också erbjuda besökarna en så kallad ansvarsutbildning.

Nytt forskningsprojekt om prediktivt underhåll

2013-09-04 10:26 CEST Infracontrol AB Ett fungerande underhållsarbete är avgörande för att samhällets infrastruktur ska fungera. Tänk om man kunde förutse var och när olika åtgärder behöver sättas in, så att resurserna kan tas till vara på bästa sätt? Nu genomför Viktoria Swedish ICT ett forskningsprojekt i samarbete med företaget Infracontrol. Projektet kallas ”Prediktivt underhåll” och medfinansieras av Västra Götalandsregionen.