Pressmeddelanden

2013-08-22 06:00 CEST Powertools Sweden AB Powertools erbjudande till dig är marknadens mest prisvärda tryckluftsverktyg. De är inte de billigaste i inköp, men räknat över en livscykel, som kan vara i 20-30 år, blir det svårslaget för dig som kund. Dessutom är vår service en av de snabbaste och billigaste du kan få tag på och du kan därför räkna med ett långvarigt samarbete med oss.

2013-06-17 14:02 CEST EuroMaint SL förlänger sitt avtal med Euromaint gällande underhåll av arbetsmaskiner. Det innebär att Euromaint får fortsatt förtroende att ansvara för SL:s arbetsmaskiner i ytterligare två år.

2013-05-27 13:55 CEST Umeå kommun Kommunfullmäktige har beviljat tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 21,4 miljoner kronor för restaurering av Härmod 9 (Scharinska villan). 4,8 miljoner kronor av investeringen är hyreshöjande.

2013-05-03 08:17 CEST Filterteknik Sverige AB OLU1C och OLU1D från RMF är två aggregat som är unika med sin stora smutskapacitet (1.5 kg) och höga vattenabsorption (2.6 liter). Två aggregat som ligger i topp vad gäller filtrering av hydraul- och smörjoljor

2013-05-03 08:11 CEST Filterteknik Sverige AB CMC från RMF är en unik partikelräknare som komprimerar luftbubblorna så de inte längre räknas som partiklar. Detta gör det möjligt att ge ett korrekt resultat även i system med mycket luft.

2013-05-03 08:07 CEST Filterteknik Sverige AB Maxi Water Vac från RMF klarar upp till fyra gånger så stor oljevolym på samma filtreringsperiod och renar effektivt hydrauloljor, smörjoljor och turbinoljor.

2013-05-03 07:48 CEST Filterteknik Sverige AB Giant Off-Line Unit (The Giant) från RMF är speciellt framtagen för filtrering i industrins hydrauliska oljesystem och har med stor framgång används över hela världen.

Endast en kombination kan lösa det stora underhållet

2013-05-02 09:06 CEST Modexa AB Äntligen tog det fart, det som alla vetat om och väntat på – debatten om vårt kära mil¬jonprogram och dess stora renoveringsbehov. Det senaste halvåret har även den politiska diskussionen kommit igång. Men hur skall behovet finansieras?

2013-04-29 16:34 CEST Umeå kommun Kommunfullmäktige har godkänt Umeå kommuns årsresultat för 2012 samt även årsredovisning, koncernredovisning och revisonsberättelse för fjolåret. I ett annat beslut har resultatet för 2012, som blev 111,2 milj kr, fördelats till bland annat fastighetsunderhåll, lärarlöner och förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen.

McDonald´s A6 McDrive i Jönköping valde ARDEX när de skulle renovera sitt restaurangkök

2013-04-24 12:24 CEST ARDEX AB En kedja av snabba och pålitliga produkter gjorde att McDonald´s valde att använda ARDEX konstruktion när det blev aktuellt att renovera sitt restaurangkök. Tid är pengar och framförallt när verksamheten måste stängas under renoveringen. Varje dag förloras kunder och värdefulla dagskassor. I värsta fall hittar kunderna alternativa leverantörer.