Pressmeddelanden

Det ljusnar för fastighetsföretagarklimatet

2015-01-28 08:00 CET Fastighetsägarna GFR Fastighetsföretagarklimatet är stabilt och den negativa trenden har avstannat. För första gången syns till och med en viss ökning i index för hur fastighetföretagen bedömer sin kommun. Många tror dock att förutsättningarna återigen kommer att försämras med det politiska maktskifte vi haft. Det visar den senaste undersökningen Fastighetsföretagarklimatet som släpps idag.

Ny undersökning visar: framtiden ser ljus ut

2015-01-26 08:44 CET Västtrafik Västtrafik har frågat 1 000 västsvenskar vad de tror om framtiden. Undersökningen visar att fler och fler tror att de kommer att resa mer kollektivt. – Vi ser en trend där man väljer kollektivtrafiken för att man vill, inte för att man måste, säger Lars Backström, Västtrafiks vd.

Stora säkerhetsutmaningar för it-chefer i offentlig sektor

2015-01-26 08:00 CET TDC Sverige ​It-chefer i offentlig sektor har dubbelt så svårt att klara säkerhetskraven i framtiden. Detta visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland it-chefer inom offentlig och privat sektor på uppdrag av it- och telekomföretaget TDC. Undersökningen visar stora utmaningar inom funktionskraven från organisationen.

2015-01-20 13:57 CET Nyheter24 Emma Watson är en större förebild för unga än Zlatan. Men ungas förebilder skiftar snabbt och är beroende av hur aktuell förebilden i fråga är just nu. Detta visar en stor undersökning som tagits fram av mediehuset Nyheter24-Gruppen tillsammans med Rasmussen Analys.

Estrellas chipslansering krossar myten om landet lagom

2015-01-16 09:42 CET Estrella Sedan urminnes tider har det hetat att Sverige är ”landet-lagom” och att vi svenskar är ett kollektiv som alltid väljer mellanmjölkens medelväg. Tills nu. Enligt världens mest omfattande globala attitydundersökning är Sverige det land i världen som sticker ut mest. Och Estrellas nya chips bekräftar trenden. Nu kommer de två ytterligheterna Riktigt Grova chips och Riktigt Tunna chips.

2015-01-16 08:38 CET Grant Thornton Svenska företagsledare är osäkra om den ekonomiska utvecklingen för 2015, visar Grant Thorntons internationella undersökning som görs i 35 länder. Det så kallade balansmåttet (andelen optimistiska företag minskat med andelen pessimistiska) är i Sverige +1, en nedgång med 39 procentenheter jämfört med förra året. Även globalt har tilltron till ekonomin fallit.

4 av 10 mammor funderar på att skönhetsoperera sig

2015-01-15 08:45 CET Bonnier Tidskrifter Hur nöjd är du med din kropp efter att du fött barn? Tidningen mama och RAM (Research and Analysis of Media) har frågat 565 mammor om hur de ser på sin kropp efter graviditeten. Svaren visar att 41 procent har funderat på att göra ett skönhetsingrepp medan 22 procent är mer nöjda med sin kropp efter att de har fött barn.

2015-01-12 10:48 CET Almis mediarum I en ny studie anger 74 % av de svarande portföljbolagen att de har stort förtroende för Almi Invest. Långsiktighet, kapitalstyrka och investeringsansvariges egenskaper är de tre främsta skälen till varför bolag väljer Almi Invest som ägare. Det är resultat som CMA Research slår fast i en ny studie som utvärderar Almi Invest som investerare.

Nya mobillagen har börjat ge effekt

2015-01-09 10:05 CET If Skadeförsäkring Förbudet mot att prata i mobilen utan handsfree i bilen verkar ha gett viss effekt. En undersökning som försäkringsbolaget If gjort visar att drygt fyra av tio idag pratar i mobilen utan handsfree medan de kör. För några år sedan var siffran sex av tio.

2015-01-07 11:39 CET Palliance AB Vet du vad som ofta drabbar kvinnor under graviditeten men som är så pinsamt att nästan varannan inte berättar om det för sin partner? Svaret är hemorrojder. Det visar en undersökning som Novus gjort för företaget Hemorrite.