Pressmeddelanden

Positivt resultat i kommunens medarbetarenkät

2015-04-23 08:00 CEST Örebro kommun Under mars månad genomförde Örebro kommun en medarbetarundersökning riktad till de drygt 11 000 anställda. Resultatet är överlag positivt med förbättringar på alla områden och svarsfrekvensen är hög.

​Ny Work Life-undersökning: Chefsjobb drömmen för många svenskar

2015-04-23 08:00 CEST ManpowerGroup Fyra av yrkena på topp tio-listan över svenskens drömjobb är chefsjobb. Det står klart sedan drygt 4 000 svenskar fått lista sitt drömjobb i Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life. Bland män hamnar vd i topp medan personalchef och administratör delar förstaplatsen bland kvinnor.

2015-04-21 15:51 CEST Nyckeltalsinstitutet AB

2015-04-21 15:40 CEST Nyckeltalsinstitutet AB Diligentia AB vinner utmärkelsen Bästa Attraktiva Arbetsgivarindex! Detta visar sig i Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning av Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® baserat på en databas med ca 800 000 medarbetare inom både privat och offentlig sektor. Västfastigheter i Västra Götalandsregionen intar för andra året i rad första platsen som mest jämställda arbetsplats.

4 av 10 svenskar tycker att de är för uppkopplade

2015-04-20 07:40 CEST Bixia I en färsk undersökning uppger 4 av 10 svenskar mellan 18 och 75 år att de ägnar för mycket tid till att surfa på sin fritid. Mest uppkopplade är de unga, bland dem säger 65 procent att de ägnar för mycket tid till surfandet. Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget CMA på uppdrag av elbolaget Bixia.

2015-04-20 06:08 CEST Nyckeltalsinstitutet AB Långtidssjukskrivning – den stora jämställdhetsfrågan! ​Svenskt arbetsliv blir alltmer jämställt! Ända sedan Nyckeltalsinstitutet började mäta Jämix jämställdhetsindex®, har det varit en ständig förbättring mot ökad jämställdhet. Samtidigt ökar skillnaderna mellan män och kvinnor vad gäller långtidssjukfrånvaro.

2015-04-20 06:07 CEST Nyckeltalsinstitutet AB Läkemedelsbolaget Pfizer och Västfastigheter i Västra Götalandsregionen intar första platsen när Nyckeltalsinstitutet presenterar sin årliga jämställdhetsrapport, JÄMIX®.

2015-04-16 09:55 CEST Gymnasium.se Det är dags för omvalet till gymnasiet och det återstår att se om antalet sökande till yrkesprogrammen minskar även i år. En undersökning som Gymnasium.se genomfört visar att många elever anser att det är statusskillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.En återkommande åsikt i undersökningen är att elever som väljer yrkesprogram är ”mindre smarta”.

2015-04-13 13:59 CEST Gröna Lund För andra året i rad ställer Gröna Lund lyckorelaterade frågor till drygt 1000 svenskar över hela landet. Resultatet visar att ungefär varannan svensk anser sig vara lycklig, men man ser en förskjutning i anledningen till varför man känner lycka. Andelen som uppger att hälsan hos nära och kära är viktiga för att känna lycka har sjunkit, däremot har ”min kärlek” och ”mina vänner” ökat i betydelse.

Umeå universitet rankas bäst i Sverige av internationella studenter

2015-04-02 08:49 CEST Umeå universitet Umeå universitet rankas som nummer ett i Sverige och på fjärde plats i Europa i enkätundersökningen International Student Barometer (ISB). Enkäten är besvarad av internationella studenter från 209 lärosäten runt om i världen under hösten 2014.