Pressmeddelanden

2015-09-02 16:48 CEST Talentum Sverige

Hur störd får man vara i ert varumärke? En rapport om företagens attityder till personer med utvecklingsstörning

2015-08-21 07:44 CEST Riksförbundet FUB ”Skulle du kunna tänka dig att låta en person med lindrig utvecklingsstörning representera företaget i kontakten med kunderna?” Det är en av frågorna som vi har ställt till 600 företag. Syftet har varit att ta reda på hur företagens attityder och eventuella fördomar mot personer med utvecklingsstörning ser ut. Resultatet innehåller många överraskningar, hindren sitter inte där man tror.

2015-08-20 16:35 CEST Nyckeltalsinstitutet AB De flesta stora svenska företag och organisationer har policys om att diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inte är tillåten. Sverige är därmed något före t.ex. USA när det gäller sådana policys. Drygt hälften av verksamheterna i undersökningen bedriver aktiva insatser för att öka kunskaperna om HBTQ-frågor.

9 av 10 raderar inte data vid mobilbyte

2015-08-19 12:30 CEST Elgiganten Sverige Endast 7 procent av svenskarna tar professionell hjälp för att radera innehållet på sin surfplatta och mobiltelefon. Det visar en undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Elgiganten. – För övriga finns en potentiell risk att personlig information hamnar i orätta händer, menar en säkerhetsexpert.

Ny undersökning – semester för säkerhetstänket får konsekvenser på kontoret

2015-08-19 11:00 CEST Intel Security Efter sommaren återgår Sverige till det ”normala” – skolor börjar och semestrar tar slut. En ny undersökning från Intel Security där 500 svenskar deltagit visar att säkerhetstänket också i stor utsträckning varit på semester och att många använder sina arbetsredskap oförsiktigt under ledigheten. Det kan få konsekvenser när man kommer tillbaka till jobbet, både för den enskilde och arbetsgivaren.

Fel skor vid gräsklippningen skadar tusentals

2015-08-13 08:00 CEST If Skadeförsäkring De flesta husägare utsätter sina fötter för helt onödiga risker när de klipper gräset. Många klipper i foppatofflor eller till och med barfota, vilket bidrar till tusentals olyckor om året.

2015-08-12 07:30 CEST Grant Thornton En ny undersökning från Grant Thornton visar att fler svenska företag vill växa genom förvärv. • 28 procent av de svenska företagen ser förvärv som en strategi att växa, vilket är en ökning med tio procentenheter från 2012. • Vart fjärde företag (26%) har tagit ställning till 1-3 förvärv under de senaste tolv månaderna. • Fler tror på köpare från samma bransch vid ett eventuellt ägarbyte.

Ny undersökning från Ipsos i 24 länder: Global flyktingsituation sätter avtryck i opinionen

2015-08-11 13:27 CEST Ipsos Sweden En ny global undersökning från Ipsos, Global Views on Immigration, visar att andelen som anser att invandringen i huvudsak haft en positiv inverkan på samhället minskar, både i Sverige och i flera andra stora mottagarländer. Undersökningen visar samtidigt att svenskar, i en internationell jämförelse, är mer positiva till invandring och oftare anser att invandring är bra för landets ekonomi.

Fyra av tio unga cyklar med hörlurar

2015-08-06 08:00 CEST If Skadeförsäkring Att lyssna på musik eller poddar i hörlurar är en viktig del av vardagen för många. Enligt en undersökning från If har fyra av tio unga på sig hörlurar även när de cyklar – de riskerar därmed olyckor då de inte hör trafiken.

Platt-tv i varannan stuga – lockande för tjuven

2015-07-21 08:00 CEST If Skadeförsäkring Många fritidshus har idag samma standard som permanentboenden. I varannan stuga står till exempel en platt-tv och många har dator. Men med bekvämligheten ökar också risken för inbrott.