Pressmeddelanden

2015-08-26 11:31 CEST PUSH Sverige Nätverket PUSH Sverige drar nu igång ett längre projekt för att stärka den unga hållbarhetsrörelsen nationellt. Projektet är finansierat av MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen).

2015-08-24 13:01 CEST Friendy & Co. AB Under dagarna 24 till 30 augusti genomförs den virtuella kampanjen ”Känslouppropet”. Trettio psykologer, pedagoger, beteendevetare, föreläsare, författare och föräldrar skriver om känslor och delar i sociala kanaler under #känslouppropet. Målet är att öka den allmänna medvetenheten om vikten av känslor och hur en väl utvecklad emotionell kompetens hos barn bidrar till god psykisk hälsa i livet.

2015-08-20 11:33 CEST SelfieJobs Enkätsvar-Jobb och ekonomi för unga svenskar Augusti 2015. 45 procent av de som nu söker jobb uppger att de gör det för "överlevnad". 23% procent uppger att har pengar för 1 månad eller mindre. 68% procent vill att jobbsök förenklas och görs mobilt enligt en undersökning gjord av SelfieJobs mellan den 11-19 augusti mot ett urval av 1000 st 18-29 åringar boende i Sverige.

Föreställningen Den E Vi ett samarbete mellan Teater Fryshuset och Dramaten

2015-08-18 13:51 CEST Fryshuset I ​samarbete med Dramaten sätter Teater Fryshuset upp föreställningen Den E Vi med premiär på Dramatens lilla scen. I december är det premiär för föreställningen Den e vi – med texter av bland andra rapparna Raymond Peroti (Blues), Maxida Märak och Karwan Faraj. Texterna är baserade på verkliga berättelser från ungdomar runt om i Sverige.

Unga saknar utedasset när sommarstugan moderniseras

2015-08-11 08:00 CEST If Skadeförsäkring Sällskapsspel och eldning i kamin är några av de saker som vi saknar mest när sommarstugan rustas till samma standard som hemma, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If. Unga tillhör den grupp som är mest nostalgiska.

#ungapålandsbygden blir Årets Mälardarling!

2015-07-01 07:56 CEST Mälardalsrådet ​Ska du inte flytta härifrån och göra någonting av ditt liv? #Ungapålandsbygden är ett initiativ som vill utmana storstadsnormen, uppmana till vuxenvärldens attitydförändring och öka förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden. Initiativet premieras i dag genom utmärkelsen Årets Mälardarling, som delas ut av Mälardalsrådet.

2015-06-26 13:35 CEST Sveriges ungdomsråd ​I maj publicerade LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer rapporten "Ungdomsrörelsen i siffror". Med denna rapport kunde LSU slå fast att trots att ungdomsrörelsen har vuxit markant de senaste nio åren så har statsbidragen minskat med 20%. ​Detta är något som Sveriges ungdomsråd ser som djupt problematiskt då det skadar både det unga civilsamhället och i längden hela vår demokrati.

2015-06-25 16:47 CEST LSU - Sveriges ungdomsorganisationer ​25-åriga Shimeng Zhou och 24-åriga Felix Antman Debels har valts att företräda Sveriges unga på FN:s klimatkonferens COP21. Shimeng och Felix kommer att ingå i den svenska delegationen och påbörjar sitt arbete redan nu.

Unga ofta ovetande om reseskyddet

2015-06-24 08:00 CEST If Skadeförsäkring En av fem unga tillbringar större delen av semestern utomlands, men mer än var tredje vet inte vilket skydd hemförsäkringen ger på resan. Det visar en undersökning som If har gjort.

2015-06-23 07:35 CEST Sundsvalls kommun Tidiga insatser genom investeringar ska leda till uteblivna kostnader för utanförskap i en ny modell som kommunen tagit fram. Satsningarna beräknas ge vinster både för individen och för samhällsekonomin.