Pressmeddelanden

Välkommen till S:t Lukasdagarna 19-20 november 2010, Immanuelskyrkan i Stockholm

2010-11-16 15:02 CET
Vad är positiv psykologi? Ungas relationer på nätet, är det IRL? Kan man använda film s...

Studiet av ungas nätkulturer beviljas forskningsstöd

2008-12-18 08:30 CET
Södertörns högskola i samarbete med Rektorsakademien och Botkyrka Kommun är en av nio s...