Evenemang

Att framgångsrikt förebygga våld i ungas nära relationer

2017-01-19 13:31 CET

Ungas våld i nära relationer: vad innebär det? Hur kan det se ut rent konkret? Hur arb...

Tid: 2017-02-07 00:00
Plats: Eriksbergsgatan 46, Stockholm