Pressmeddelanden

Makt- och myndighetskorruptionen inom Vård Sverige, skrivelse till minister Gabriel Wikström/Sveriges Regering och Sveriges riksdag

2017-03-30 08:36 CEST
Att makt- och myndighetskorruption existerar inom Sverige är uppenbart, men att Försäkr...

Sveriges statsminister Stefan Löfven har att taga sitt ansvar gentemot svenska skattebetalarna

2016-07-02 11:00 CEST
Fri rörlighet är något som är ständigt aktuellt i dessa dagar. Men har statsminister St...

Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen

2016-04-03 20:47 CEST
Assar Fager har över tid sett in i och grävt på djupet i EU-rättighet till fri rörlighe...

Vård Sverige krisen - alla landsting/regioner och kommuner- en del av Vård Sverige

2016-03-07 13:36 CET
KI skandalen som synes endast toppen av ett isberg! Vård Sverige krisen blir än mer ...

All makt korrumperar, om ”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat Sjuk- och Hälsovården”

2016-02-06 10:22 CET
Är tiden kommen för att Sveriges Regering och Sveriges Riksdag och granskande journalis...

Vård Sverige krisen

2016-01-13 10:05 CET
Är det så illa så att det är i fråga om rikets säkerhet, för som synes är ”vårdterroris...

Kommer Sveriges Regering att värna de äldre vårdkonsumenternas grundläggande mänskliga rättigheter?

2015-06-01 23:57 CEST
Sveriges Regering har ett synnerligen stort ansvar att taga i denna fråga så livsavgöra...

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag har ett stort ansvar att taga för att värna rättssäkerheten

2015-05-22 15:35 CEST
Assar Fager har över tid, ca 7 år, tagit sitt ansvar, nu är det upp till Sveriges Reger...

Framställning till Europaparlamentet enligt artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

2015-01-28 16:35 CET
Staten Sverige är EU-medlemslandet där rättssäkerheten förhindras, undanhålls och under...