Pressmeddelanden

​Färre unga växjöbor i utanförskap

2016-08-17 13:16 CEST
Antalet unga växjöbor som varken arbetar eller studerar fortsätter att minska. Minsknin...

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

2016-06-22 09:10 CEST
Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas...

Lärarna avgörande för att följa upp mobbade visar ny avhandling

Lärarna avgörande för att följa upp mobbade visar ny avhandling

2016-06-09 15:58 CEST
Lärarna är avgörande för att mobbade elever ska kunna bearbeta sina upplevelser. I skol...

Gröna upphandlingar och uppföljning ska ge klimatvänligare transportföretag

Gröna upphandlingar och uppföljning ska ge klimatvänligare transportföretag

2016-03-22 11:31 CET
Uppföljning av miljökrav i upphandlingar är ovanligt inom transportbranschen. Detta gör...

Helt ny konsulttjänst hjälper kommunerna bli bättre på uppföljningen av HVB-hem

2016-03-15 15:51 CET
Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har...

Arbetsförmedlingen på väg åt rätt håll, men har långt kvar

2016-02-29 09:00 CET
​Arbetsförmedlingens verksamhet är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande betyd...

Gallringsuppföljning nu i praktisk drift

Gallringsuppföljning nu i praktisk drift

2016-02-25 08:29 CET
Skogforsks nya beslutsstöd för gallringsuppföljning ger bättre gallringar och sänker ko...

Nytt rekordår för Axxos Industrisystem

Nytt rekordår för Axxos Industrisystem

2016-01-26 08:00 CET
​Axxos Industrisystem AB fortsätter att växa för 10:e året i rad och redovisar för 2015...

Axxos installerar Axxos OEE hos Bufab Lann

Axxos installerar Axxos OEE hos Bufab Lann

2016-01-11 08:00 CET
Axxos Industrisystem AB har installerat och driftsatt Axxos OEE på 20 produktionsutrust...