Pressmeddelanden

Göteborgs Stad inför systematisk uppföljning av hemtjänst i alla 10 stadsdelar

2015-11-27 07:35 CET Diosentic Systems AB Göteborgs stad upphandlade tidigare i år en uppföljningsplattform för systematisk uppföljning av alla områden inom socialtjänsten. Göteborgs Stad inför systematisk uppföljning av hemtjänst i alla 10 stadsdelar. De har valt att använda sig av rambeslut och att uppföljning genomförs är därför av särskild vikt.

Besök vår monter på SMFs mässa

2015-11-04 20:16 CET Episcope Monitoring Systems AB Självklart är vi på plats när den viktigaste mässan på året går av stapeln. På SMFs årsmöte med tillhörande mässa i Upplands Väsby den 6-7 nov är Episcope representerade med en monter där man visar upp det senaste och mest spännande. Kom förbi och titta på vilka unika verktyg vi har tagit fram för att underlätta entreprenörens vardag. Vi utlovar mycket intressanta möten. Väl mött!

2015-11-04 11:34 CET Örebro universitet Det är vanligt att patienter, som genomgår en operation, åker hem samma dag. Uppföljningen ser olika ut för olika patienter - en del har ingen alls och många upplever att det är svårt att få kontakt med vårdgivaren. Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått 3,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka om en digital lösning kan förbättra vården.

Järfälla kommun inför systematisk uppföljning för familjehemsplacerade barn och ungdomar

2015-10-20 10:23 CEST Diosentic Systems AB Socialtjänsten i Järfälla kommun skriver avtal med Diosentic Systems AB kring uppföljningsplattformen dioevidence™ med möjlighet att följa upp alla målgrupper inom socialtjänsten. Uppföljningen börjar vid årsskiftet kring målgruppen familjehemsplacerade barn och ungdomar.

Göteborgs stad upphandlar uppföljningsplattform för socialtjänsten

2015-10-01 10:00 CEST Diosentic Systems AB 40 % av socialtjänstens insatser för vuxna med missbruksproblem avslutas oplanerat vilket innebär stora förluster i livskvalitet. Göteborgs stad har nu upphandlat en uppföljningsplattform för systematisk uppföljning av socialtjänsten. Nu kommer Göteborgs stad att kunna genomföra förbättringar baserat på brukarupplevd kvalitet för att minimera dessa förluster.

Västerås stad inför systematisk uppföljning för barn och unga inom socialtjänsten

2015-10-01 09:52 CEST Diosentic Systems AB De senaste årens rapporter om brister i vården av barn och unga som placerats i familjehem, jourhem och hem för vård och boende, ger anledning till oro. Det krävs bättre uppföljning av bland annat barnens hälsa och skolgång. Västerås stad skriver avtal med Diosentic Systems AB kring systematisk uppföljning inom socialtjänstens alla områden.

Nu finns MyScore även som app för iOS och Android

2015-06-21 22:08 CEST Fairdeal Group AB

2015-05-13 07:30 CEST Myndigheten för delaktighet Det görs mer insatser i landet för att öka tillgängligheten i samhället. Det visar Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015. Till exempel har två av tre kommuner genomfört riktade projekt för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Ny app förenklar dagliga kontroller av maskin- och vagnpark

2015-05-05 09:28 CEST MaskinExpo Sweden AB Nu lanseras Checkproof – ett lättanvänt underhållssystem där operatören, med hjälp av en smartphone eller surfplatta, utför dagliga kontroller utefter checklistor helt anpassade efter företagets behov. Checkproof premiärvisas av Connecting Equipment AB på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.

Kungliga Operan väljer MyScore.

2015-03-26 09:28 CET Fairdeal Group AB