Pressmeddelanden

Gratis busskort efter skolbyte

2015-07-01 11:30 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ordnar kostnadsfria terminskort till alla elever i årskurs 1-9 som i höst börjar nya skolor med anledning av att Smedby grundskola avvecklats. Beslutet gäller hemmahörande barn i kommunen och för en tidsbegränsad period och tas för att underlätta omställningen för elever och vårdnadshavare.

Samarbete ger minskat koldioxidutsläpp

2015-06-26 08:00 CEST Upplands Väsby kommun Genom ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och Skanska har utsläppen av koldioxid i samband med transporten av schaktmassor för Östra Frestaby kunnat minskas med nära en tredjedel. Minskningen motsvarar utsläppen från över 100 bensinbilar på ett år.

​Väsby behåller topplacering bland miljöbästa kommunerna

2015-06-25 11:57 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby är Sveriges nionde Miljöbästa kommun 2015. Det visar tidningen Miljöaktuellts ranking av kommunernas miljöarbete. Några av Väsbys framgångsfaktorer är miljöledningssystemet, engagerad ledning och medarbetare som driver miljöarbetet framåt.

Möt Upplands Väsby kommun i Almedalen

2015-06-22 09:00 CEST Upplands Väsby kommun Uppland Väsby kommun är på plats i Almedalen för fjärde året i rad. På plats lyfter kommunen fram sina aktuella frågor - de som man arbetar aktivt med i sin vardag. I år genomförs en dialog om medborgardialoger och utmaningarna kring att bygga en hållbar stad är i fokus.

​Kommunen säkerställer kvalitet i måltidsupphandling

2015-06-17 10:00 CEST Upplands Väsby kommun Kommunen ställer höga krav när en ny upphandling av mat tar vid. Mätning av kundtillfredsställelse, minimering av hel- och halvfabrikat och råvaror med så få tillsatser som möjligt är några av kraven. Viktigt är också ett hållbart arbetssätt med exempelvis lokala transportföretag och närproducerade råvaror.

Budget och flerårsplan antagen på kommunfullmäktige

2015-06-16 13:45 CEST Upplands Väsby kommun Byggande, barn och utbildning. Där låg fokus under budgetdebatten när kommunfullmäktige sammanträdde under måndagen. Den politiska majoriteten satsar på att kulturen, fritiden och bostadsbyggandet ska utvecklas under 2016.

Smedbylärarnas nya arbetsplatser klara

2015-06-15 11:41 CEST Upplands Väsby kommun Alla lärare som arbetar på Smedby skola har nu fått erbjudande om tjänster på andra skolor i kommunen från hösten. De flesta lärarna accepterar erbjudandet och ingen kommer att bli övertalig.

Beslut fattat om Smedby skola

2015-06-11 08:00 CEST Upplands Väsby kommun Igår fattade utbildningsnämnden beslut om avveckling av Smedby skola. Bakgrunden till beslutet är att antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet.

Smedbyeleverna besöker sina nya skolor

2015-06-03 09:36 CEST Upplands Väsby kommun Under denna vecka kommer samtliga elever som går i Smedby skola att erbjudas möjlighet att besöka Väsby skola och Grimstaskolan. Kommunen har hyrt bussar som kör direkt till skolorna för att besöken ska bli så smidiga som möjligt.

Kommunstyrelsens majoritet föreslår en ny flerårsplan med budget för 2016-2018

2015-06-02 08:00 CEST Upplands Väsby kommun ​Majoriteten i Väsby har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla.