Pressmeddelanden

76 personer uppsagda på Textilia i Långsele

2015-08-26 08:00 CEST Textilia Tvätt & Textilservice Samtliga 76 anställda på Textilia i Långsele har sagts upp och om inte Textilia vinner den pågående upphandlingen av tvätteritjänster till Västerbottens Läns Landsting (VLL) läggs hela verksamheten ner. Tilldelningsbeslut väntas först i oktober.

2012-11-16 18:32 CET The Synthetic Family Varslen duggar tätt i Sverige och på många företag är oron stor över vad som eventuellt kan komma att hända. Ryktesspridning och missnöje breder ut sig. Men, undersökningar visar att om mellancheferna får rätt verktyg och stöttar förändringen, kan motvind vändas till medvind.

2012-05-08 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) En uppsägning behöver inte vara destruktiv utan kan möjliggöra nya karriärval och vad som ibland kallas biografiskt lärande. Hur detta går till granskas närmare i en avhandling i pedagogik vid Linköpings universitet.

2010-11-30 12:00 CET Rekryteringsmyndigheten Den 28 september i år beslutade Birgitta Ågren om den nya organisationen. Idag, den 30 november, lämnar arbetsgivaren över uppsägningsbeskeden till de 60 personer som måste sägas upp. I Stockholm minskas personalstyrkan med 19 personer, i Göteborg med 18 personer, i Karlstad med 12 personer och i Kristianstad med 11 personer.

2009-04-07 11:13 CEST Lärarförbundet Regeringen gav idag besked om extra stöd till kommuner och landsting för att motverka uppsägningar. Totalt motsvarar stödet till kommunerna 4,9 miljarder som ett engångsbelopp 2010 och ytterligare 3,5 miljarder i höjda statsbidrag under 2011 och 2012 (därutöver tillförs landstingen drygt 5 miljarder under samma period).