Pressmeddelanden

2014-03-11 15:31 CET Socialdemokraterna i Uppsala Vad kan Uppsala lära av Östhammar? Kommunalrådet Erik Pelling (S) har besökt Östhammars kommun för att studera näringslivspolitiken och bostadsbyggandet.

EFFoST väljer Uppsala för årlig konferens

2014-03-11 07:15 CET Destination Uppsala AB European Federation of Food Science and Technology (EFFoST) har valt Uppsala för sin årliga konferens 2014. I slutet av november kommer 260 deltagare från hela Europa för att delta på konferensen som går under temat ”Innovations in Attractive and Sustainable Food for Health”.

2014-03-11 07:00 CET Fältbiologerna Den omstridda Ojnareskogen på Gotland är åter aktuell. Idag startar förhandlingarna, mark- och miljödomstolen i Visby ska på nytt granska om Ojnareskogen ska räddas eller ersättas av ett kalkbrott. Under dagen kommer demonstrationer anordnas över hela landet. En mångfald av människor och organisationer, däribland Fältbiologerna och Urbergsgruppen, står bakom uppropet för att bevara Ojnareskogen.

Uppsala i topp när städer jämförs

2014-03-06 15:02 CET Destination Uppsala AB En nationell undersökning visar att Uppsala hamnar i toppen av attraktiva städer i Sverige. I jämförelsen ingick bl.a. Malmö, Umeå och Linköping. Uppsala får inte bara höga värden för besök utan även när det gäller att bo, leva, arbeta och verka. Staden förknippas främst med kultur, historia och kunskap.

2014-03-06 12:32 CET Uppsala kommun Världsnaturfonden WWF utsåg Uppsala till Sveriges Klimatstad 2013. Det är Uppsala kommun stolta över. Nu fortsätter arbetet framåt. Genom aktiva beslut, höga lokala målsättningar och ett proaktivt lokalt arbete i samverkan med samhällets olika aktörer når vi längre både nationellt och internationellt.

Rapport: Löfvens förslag hotar minst 64 000 heltidsjobb

2014-03-06 06:45 CET Centerpartiet I dag släpper Centerpartiet en RUT-rapport om konsekvensen av en höjd arbetsgivaravgift. Den visar att Socialdemokraternas skräckförslag skulle innebära höjda kostnader för företag som motsvarar minst 64 000 heltidsjobb i hela landet. - Jag besöker arbetsplatser varje vecka och där vittnar arbetsgivarna om sin oro för de skattehöjningar som Socialdemokraterna utlovar, säger Annie Lööf.

ScandiDos till First North

2014-03-04 15:23 CET Uppsala Innovation Centre (UIC) ScandiDos är ett snabbväxande bolag inom strålterapi av cancer som står inför intressanta produktlanseringar under 2014. För att säkerställa en lyckad lansering av dessa produkter och därmed fortsatt stark tillväxt genomför ScandiDos en nyemission på 21,75 miljoner kronor samt en listning av bolagets aktie på NASDAQ OMX First North.

2014-03-04 14:19 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala är en storstad men också en stor landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Vi anser att alla Uppsalabor har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer, service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Så inte är fallet i dag och det vill vi ändra på.

2014-03-04 11:30 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsalas hemtjänst och hemsjukvård har allvarliga brister. Det slår kommunens revisorer fast i en ny rapport. I revisorernas rapport framkommer bland annat att olika handläggare är olika generösa i bedömningen av hur mycket hemtjänst som en person ska beviljas, och att hemtjänsttagare som inte har pådrivande anhöriga riskerar att få mindre hemtjänst.

15 MILJONER INVESTERADE I UPPSALA UNDER 5 ÅR

2014-03-03 07:00 CET Destination Uppsala AB I mars 2014 firar nätverket Världsklass Uppsala fem år. Tillsammans har detta unika samarbete mellan företag, kommun och organisationer stöttat evenemang och initiativ inom vetenskap, sport och kultur i Uppsala med sammanlagt 15 miljoner kronor.