Pressmeddelanden

2014-03-06 12:32 CET Uppsala kommun Världsnaturfonden WWF utsåg Uppsala till Sveriges Klimatstad 2013. Det är Uppsala kommun stolta över. Nu fortsätter arbetet framåt. Genom aktiva beslut, höga lokala målsättningar och ett proaktivt lokalt arbete i samverkan med samhällets olika aktörer når vi längre både nationellt och internationellt.

Rapport: Löfvens förslag hotar minst 64 000 heltidsjobb

2014-03-06 06:45 CET Centerpartiet I dag släpper Centerpartiet en RUT-rapport om konsekvensen av en höjd arbetsgivaravgift. Den visar att Socialdemokraternas skräckförslag skulle innebära höjda kostnader för företag som motsvarar minst 64 000 heltidsjobb i hela landet. - Jag besöker arbetsplatser varje vecka och där vittnar arbetsgivarna om sin oro för de skattehöjningar som Socialdemokraterna utlovar, säger Annie Lööf.

ScandiDos till First North

2014-03-04 15:23 CET Uppsala Innovation Centre (UIC) ScandiDos är ett snabbväxande bolag inom strålterapi av cancer som står inför intressanta produktlanseringar under 2014. För att säkerställa en lyckad lansering av dessa produkter och därmed fortsatt stark tillväxt genomför ScandiDos en nyemission på 21,75 miljoner kronor samt en listning av bolagets aktie på NASDAQ OMX First North.

2014-03-04 14:19 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala är en storstad men också en stor landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Vi anser att alla Uppsalabor har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer, service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Så inte är fallet i dag och det vill vi ändra på.

2014-03-04 11:30 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsalas hemtjänst och hemsjukvård har allvarliga brister. Det slår kommunens revisorer fast i en ny rapport. I revisorernas rapport framkommer bland annat att olika handläggare är olika generösa i bedömningen av hur mycket hemtjänst som en person ska beviljas, och att hemtjänsttagare som inte har pådrivande anhöriga riskerar att få mindre hemtjänst.

15 MILJONER INVESTERADE I UPPSALA UNDER 5 ÅR

2014-03-03 07:00 CET Destination Uppsala AB I mars 2014 firar nätverket Världsklass Uppsala fem år. Tillsammans har detta unika samarbete mellan företag, kommun och organisationer stöttat evenemang och initiativ inom vetenskap, sport och kultur i Uppsala med sammanlagt 15 miljoner kronor.

2014-02-27 10:27 CET Socialdemokraterna i Uppsala Under förra året dömdes Uppsala kommun till sanktionsavgifter på 5,2 miljoner kronor eftersom kommunen inte har ordnat boenden för funktionshindrade inom utsatt tid. Beloppet kan växa till 7,7 miljoner om alla domar från 2013 vinner laga kraft. I en interpellation till kommunfullmäktige ställer nu Socialdemokraterna kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) till svars för miljonsmällarna.

17 mars visas Swedish House Mafia-dokumentären Leave The World Behind exklusivt på SF Bio i hela landet

2014-02-27 08:00 CET Universal Music Sweden Gör dig redo för de sista laddade ögonblicken med globala musiksensationen Swedish House Mafia i årets mest efterlängtade musikdokumentär. LEAVE THE WORLD BEHIND kommer den 17 mars att visas exklusivt på SF-biografer.

2014-02-26 15:29 CET Socialdemokraterna i Uppsala På torsdag väntas nämnden för hälsa och omsorg (NHO) besluta att höja habiliteringsersättningen. Förslagen till beslut är att ersättningen höjs med 5 kronor om dagen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserar nu att en höjd ersättning används för att mildra de höjda busstaxorna som väntas slå hårt mot deltagare på daglig verksamhet.

2014-02-26 13:07 CET Socialdemokraterna i Uppsala Socialdemokraterna föreslår nu att Äldrenämnden ger Kontoret för hälsa, vård och omsorg nedanstående uppdrag att utreda och planera för utbyggnad av träffpunkterna.