Pressmeddelanden

Transportföretagen startar en opinionssajt

2016-10-31 10:37 CET
För att skapa en gemensam kommunikativ plattform startar organisationen Transportföreta...

Besked om CSN-lån för körkortsutbildning välkomnas

2016-09-06 11:06 CEST
Transportföretagen välkomnar regeringens beslut om att körkort ska kunna tas med hjälp ...

Fortsatt stark representation i Skolverkets nationella programråd

2016-09-01 13:13 CEST
Fyra representanter från Transportföretagen har blivit invalda i Skolverkets nationella...

4200 bussförare behövs de närmsta åren

4200 bussförare behövs de närmsta åren

2016-07-04 09:14 CEST
Den svenska kollektivtrafiken behöver rekrytera flera tusen bussförare för att trafiken...

Regeringen satsar på Snabbspår för nyanlända

2015-11-25 07:50 CET
Regeringen har beviljat Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet...

Historisk satsning på utbildning i motorbranschen

Historisk satsning på utbildning i motorbranschen

2015-11-17 07:37 CET
Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF satsar stort på utbildning i motorbranschen. U...

Positiv ökning inom YKB men mycket kvar att göra

2015-06-03 16:47 CEST
Transportföretagen har fått ta del av färska siffor från Transportstyrelsen om YKB, Yrk...

Statistikrapport 2015

Statistikrapport 2015

2015-05-27 11:23 CEST
Bussarna blir alltmer energieffektiva och släpper ut allt mindre växthusgaser. Det fram...

Välkommet besked från Transportstyrelsen om YKB-utbildning

2015-05-21 12:32 CEST
TransportGruppen ser positivt på Transportstyrelsens nya tolkning av regelverket koppla...

Sveriges Bussföretag välkomnar Skolverkets satsning

2015-02-05 12:56 CET
Skolverket satsar stort på utbildning inom bussföraryrket. Sveriges Bussföretag välkomn...