Pressmeddelanden

2014-11-11 11:27 CET Zensing Coaching Individuellt anpassade mindfulness- och meditationsövningar för dig som känner dig stressad eller bara vill finna mer balans och harmoni i livet.

2014-11-04 16:02 CET Stress Ner Binjurarna är två körtlar som sitter ovanpå njurarna. De har bland annat som uppgift att producera stresshormoner, främst adrenalin, noradrenalin och kortisol. Långvarig stress, utan tillräcklig återhämtning, är skadligt. Binjurarna tröttas ut och orkar inte producera stresshormoner i tillräcklig mängd.

Förändringar i ledarskapet underlättar rekrytering av kvinnor till höga positioner utan kvotering.

2014-08-08 17:14 CEST Lifecap AB Helena Källström har tidigare tackat nej till och avsagt sig ledande positioner i näringslivet på grund av att hon förväntades satsa på företagens lönsamhet på bekostnad av medarbetarnas hälsa. Idag vet hon att det är möjligt att skapa en kombination genom ett mer balanserat ledarskap. Helena Källström, ny VD på Lifecap AB, deltar i direktsändning i Radio Roslagen den 12/8 klockan 08.00-09.00.

Återhämtning nyckelfråga för utbrända tränare

2014-05-27 08:16 CEST Örebro universitet Tränare för elitlag i fotboll är ett utsatt släkte. I en unik studie har Sören Hjälm under tio år studerat utbränningsprocessen och vägen tillbaka för en grupp elittränare i fotboll. I doktorsavhandlingen vid Örebro universitet, konstaterar han att precis som inom andra yrken är det avgörande för utbrända tränare att lyckas med återhämtningsprocessen för att kunna fortsätta att arbeta.

2013-08-25 19:53 CEST Verbal förlag Utbrändhet är den nya folksjukdomen. Ändå är det svårt att bli trodd. Benny Nilssons engagerande essäbok Nere för räkning handlar om den livslånga vägen till sjukdom och försöken att få en friskare vardag.

”Jag blir vad jag tänker” Författarfrukost och Lunchseminarium med boksignering av Lili Öst måndag 26/11. Fri entré.

2012-11-22 16:53 CET TGIM-Thank God It´s Monday Lili Öst är artist och inspirationsföreläsare med ett förflutet i grupperna Family Four och Avec. Enkelt och pedagogiskt förklarar Lili hur tankens kraft fungerar. Med igenkänning ger hon insikter om allt från relationer till ekonomi och varför saker och ting är som de är – eller rättare sagt inte är. Aha-upplevelser, gripande personberättelser och lättförståelig fakta inspirerar. www.liliost.se

2012-10-11 15:45 CEST AFA Försäkring AFA Försäkring bjuder in till ett seminarium den 19 oktober om depression och utmattning hos långtidssjukskrivna offentliganställda i människovårdande yrken.

2012-06-29 08:00 CEST AFA Försäkring Hur kan man använda etikronder för att underlätta för vårdpersonal i svåra vårdsituationer, i sam-band med behandling av barncancer och konfliktfyllda prioriteringar i akutsjukvården? Detta un-dersöker forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro i två projekt som AFA Försäkring stödjer med sammanlagt 3 489 000 kronor.

2012-05-16 10:30 CEST Kärvegård Konsult Den 28 Maj är det premiär för en nyinstiftad dag, Den stressfria dagen! Grundare är beteendevetaren och stresskonsulten, Cecilia Kärvegård. Samhällets kostnader stiger hela tiden då fler och fler sjukskrivs för stress.

2012-05-10 15:34 CEST Uhrvis Den nya kommunikationstekniken ger oss nya möjligheter, men också nya utmaningar, för att må bra och för att vara närvarande i nuet. Kanske vågar du anamma den nya statusmarkeraren att vara nerkopplad?