Pressmeddelanden

”Regeringen måste vidta åtgärder för att hantera fiaskot med kulturarvssatsningen”

2012-05-29 17:28 CEST Sverigedemokraterna Göteborgsposten uppmärksammar idag faktumet att regeringens kulturarvssatsning endast resulterat i 25 jobb istället för utlovade 4000. Sverigedemokraterna kräver idag att regeringen vidtar åtgärder för att komma till rätta med fiaskot som satsningen på kulturarvsjobb resulterat i.

2011-07-08 12:47 CEST Solrosuppropet Påskuppropet har samlat citat från remissyttranden på "Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar". Vi kan konstatera att flera instanser är mycket kritiska till nuvarande sjukförsäkring, och att de föreslagna förbättringarna är långt ifrån tillräckliga. Totalt har 32 remissinstanser svarat på departementsskrivelsen. Citat med kritik från 24 instanser finns nedan.

2011-06-06 09:43 CEST Svenska Missionskyrkan Svenska Missionskyrkan samlades till kyrkokonferens i helgen. Med 812 ombud är det en av de största representativa beslutande organen i Sverige. Kyrkokonferensen antog i konferensens slutskede ett uttalande gällande förändringarna i sjukförsäkringen.