Pressmeddelanden

”Regeringen måste vidta åtgärder för att hantera fiaskot med kulturarvssatsningen”

2012-05-29 17:28 CEST Sverigedemokraterna Göteborgsposten uppmärksammar idag faktumet att regeringens kulturarvssatsning endast resulterat i 25 jobb istället för utlovade 4000. Sverigedemokraterna kräver idag att regeringen vidtar åtgärder för att komma till rätta med fiaskot som satsningen på kulturarvsjobb resulterat i.

2011-07-08 12:47 CEST Solrosuppropet Påskuppropet har samlat citat från remissyttranden på "Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar". Vi kan konstatera att flera instanser är mycket kritiska till nuvarande sjukförsäkring, och att de föreslagna förbättringarna är långt ifrån tillräckliga. Totalt har 32 remissinstanser svarat på departementsskrivelsen. Citat med kritik från 24 instanser finns nedan.

2011-06-06 09:43 CEST Svenska Missionskyrkan Svenska Missionskyrkan samlades till kyrkokonferens i helgen. Med 812 ombud är det en av de största representativa beslutande organen i Sverige. Kyrkokonferensen antog i konferensens slutskede ett uttalande gällande förändringarna i sjukförsäkringen.

2011-03-03 09:46 CET Sveriges kristna råd Den intensiva debatten de senaste veckorna om de så kallade utförsäkringarna och de larmsignaler som ljudit från lokala kristna församlingar har nu lett till att såväl Försäkringskassans ledning som socialförsäkringsministern bjudit in Sveriges Kristna Råd till samtal under fredagen.

2011-01-20 10:43 CET Vänsterpartiet

2010-12-20 09:13 CET Resurs I dag den 20 december röstar riksdagsledamöterna om en motion för att ta bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Vi i Nätverket Resurs hoppas att riksdagsledamöterna tar mod till sig att sätta sig in i och följa sina samveten i denna viktiga fråga.

2010-12-16 18:01 CET Vänsterpartiet Vid en debatt i riksdagen under torsdagen sade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att han tänker vårda den socialförsäkringsreform som nu har medfört att snart 40 000 sjuka människor utförsäkrats, utan att för den skull vara friska.

2010-11-11 16:00 CET Vårdnätverket, GV Stockholm Problem med sjukskrivningar och sjukförsäkringssystemet har diskuterats intensivt de senaste åren Många har drabbats av osäkerhet om sin försörjning och framtid. Vårdnätverket inom Gemensam Välfärd Stockholm ordnar därför ett seminarium för att belysa det nuvarande systemets effekter och diskutera förslag på bättre system. Lördag 13 november kl 13.00-17.30, ABF-huset, Sveavägen 41

2010-10-31 18:35 CET Resurs Är du förvirrad och förfärad över hur sjuka blir utförsäkrade ur sjukförsäkringen i dagens Sverige? Känner du att du inte riktigt förstår reglerna eller vilket skydd du har? Du är inte ensam. Välkommen till seminariet "Hur gör vi sjukförsäkringen sundare?" den 13 november. Du kommer att träffa flera av dem som sett konsekvenserna av den nya sjukförsäkringslagstiftningen. Vad behöver göras nu?

2010-09-27 08:00 CEST Resurs Sjukförsäkringsupproret inom Alliansen har givit nytt hopp åt de tiotusentals sjuka som dömts till misär av regeringens politik, skriver tre nätverk för sjukförsäkrade. - Men nu gäller det att gå hela vägen. Ta bort det misslyckade systemet helt – det räcker inte att bara, som de oppositionella inom Alliansen anser, ”slipa av kanterna”