Pressmeddelanden

2009-08-22 19:02 CEST Resurs Försäkringskassan går idag ut med ett pressmeddelande om att ohälsotalet når rekordlåga nivåer, 34,1 dagar. Dessa glädjesiffror är knappast förvånande med tanke på Utförsäkringslagens konstruktion och syfte. Medaljens baksida är att allt fler sjuka utförsäkras från sjukförsäkringen. Lidandet i dessa grupper är enormt. Hur kommer det sig att media inte ställer ansvariga politiker mot väggen?

2009-08-19 12:39 CEST Resurs Tyvärr hade det smugit sin in ett fel i tidigare bloggadresser. De rätta Resursadresserna och kontaktuppgifterna kommer här.

2009-08-18 10:24 CEST Resurs Inom Resurs känner vi en stor oro och betydande vanmakt. Många av våra medlemmar har svåra självmordstankar och oron för att ytterlgiare någon tagit sitt liv är ständigt överhängande. Trots att vi försökt kontakta så väl media som politiker möts vi mest av tystnad, förnekande eller förlöjlignande. Ett tyst folkmord, en utrensning av sjuka och svaga pågår och.. Sverige vänder ryggen till.

2009-08-11 17:26 CEST Resurs Maildebatten om utförsäkringarna fortsätter. I dagens svar till Barbro Westerholm poängteras att vi redan idag ser att sjuka utförsäkras och hamnar på bar backe. Vi konstaterar också att utförsäkringen i första hand beror på lagens konstruktion och inte bara på dess tillämpning på FK. Vi ser ett ökat inflödet av drabbade och förfäras över hur deras livssituation påverkats av utförsäkringen.

2009-08-01 17:47 CEST Resurs Nätverket Resurs (Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället) är en forum med ca 500 medlemmar. Vi har sedan mars 2008 studerat och debaterat den nya sjukförsäkringslagen som trädde i kraft 1 juli 2008. Pga de stränga reglerna beräknas ca 50000 långtidssjuka att utförsäkras innan valet 2010. De utförsäkrade riskerar att fastna i fattigdom. Resurs utmanar nu till Solidaritetsuppror för sjuka!

2009-06-04 07:54 CEST Resurs I kväll kl 19 kommer vi hålla en minnesstund med ljuständning för de utförsäkrade utanför Riksdagen. Desperation är vanligt och självmord förekommer. Bakgrunden är att det är ettårsdagen sedan utförsäkringslagen (den sk rehabkedjan) debatterades i rikdsdagen. Utförsäkringslagen trädde i kraft 1 juli 2008 men pga övergångsregler kommer vi först se de fulla konsekvenserna under 2010.