Pressmeddelanden

2014-02-03 11:10 CET Apart Förlag AB Apart Förlag har sjösatt ett pilotprojekt under namnet Apart Indie. Konceptet föddes då grundaren Johan Kimrin försökte komma på ett sätt att hjälpa personer få sina alster tillgängliga för den stora massan. Resultatet blev bland annat att agera som distributör för indie-kreatörer.

Gothia Förlag vidgar sin verksamhet

2012-04-17 19:18 CEST Gothia Fortbildning Gothia Förlag AB har för ambition att växa och vidgar därför sin verksamhet. Under det nya varumärket Gothia Produktion kommer förlaget att fokusera på uppdragsutgivning på initiativ av företag, myndigheter och organisationer.