Pressmeddelanden

2013-04-25 15:18 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Under de senaste månaderna har Uppsala kommuns användning av möjligheten att köpa ut anställda granskats i media. En uppgörelse där den anställde och arbetsgivaren kommer överens om att avsluta anställningen mot någon form av ekonomisk ersättning behöver inte vara fel. Men om det sker i en omfattning utöver det vanliga kan det vara en varningssignal om allvarliga brister i personalpolitiken.

2011-04-15 17:36 CEST Cubera Private Equity Cubera har rest kapital till sin sjätte och hittills största fond. Fondens syfte är att förvärva fondandelar i nordiska private equity-fonder.

2011-04-15 17:27 CEST Cubera Private Equity Cubera has raised capital to its sixth and so far largest fund. The fund is established to acquire interests in existing private equity funds in the Nordic region.