Pressmeddelanden

Finansmarknadsstatistik, juni 2009: Avtagande tillväxttakt för utlåningen

2009-07-27 09:42 CEST
Den årliga tillväxttakten för monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning till hushåll fo...