Pressmeddelanden

Oberoende utredning ska säkerställa rutiner

2018-08-31 07:30 CEST
​2015 gjorde Sunne kommun en upphandling av gräventreprenörer. En medarbetare på kommun...

Kriminalkommissarie utreder mord i Drottningholm

2018-07-06 09:04 CEST
I utkanten av Drottningholms slottsområde hörs explosioner i tät följd. En bil har satt...

Förslag på hållbar grundskola i Sunne tas fram

2018-06-13 07:30 CEST
Sunne kommun vill skapa en hållbar skolorganisation. ​Bildningsutskottet i Sunne har få...

Svensk erfarenhet viktig i utredning av trängselavgifter i Vancouver

Svensk erfarenhet viktig i utredning av trängselavgifter i Vancouver

2018-05-29 09:00 CEST
Under åtta månader har ett expertteam från WSP i Sverige och Kanada lett en utredning o...

Tyck till om framtidens stadsbussar i Lund

Tyck till om framtidens stadsbussar i Lund

2018-04-03 12:46 CEST
Utredningen om framtidens stadsbusslinjenät i Lund är snart klar. Den tar ett helhetsgr...

Alna presenterar nya rön från studie om spelberoende den 19 april

2018-03-14 16:55 CET
Hur kan man bäst komma tillrätta med spelberoende på arbetsplatsen? På Alnas stora spel...

Elsäkerhetsverkets generaldirektör utreder reglerna för nätkoncession

Elsäkerhetsverkets generaldirektör utreder reglerna för nätkoncession

2018-02-20 10:00 CET
Regeringen har tillsatt Elisabet Falemo som särskild utredare att se över regelverket f...

Läkemedelsverket: Förbättra patientinformationen om kopparspiral

Läkemedelsverket: Förbättra patientinformationen om kopparspiral

2018-01-31 13:21 CET
En tydlig information om förväntade biverkningar behöver ges till kvinnor inför beslute...

Swedacs utredning: Stora förändringar vid brexit

Swedacs utredning: Stora förändringar vid brexit

2017-12-06 16:15 CET
I dag överlämnar Swedac en rapport till EU och handelsminister Ann Linde om hur den sve...

Kommunen tillsätter extern utredning av Katedralskolan

2017-10-23 16:30 CEST
En extern aktör ska nu utreda Katedralskolans organisation och struktur. Under den ut...