Pressmeddelanden

Göteborgs hamns halvårsvolymer visar på fortsatt positiv konjunktur

Göteborgs hamns halvårsvolymer visar på fortsatt positiv konjunktur

2018-08-21 13:38 CEST
Under årets första sex månader ökade containervolymerna i Göteborgs hamn med 19 procent...

Göteborgs hamns godsvolymer för årets första kvartal klara

Göteborgs hamns godsvolymer för årets första kvartal klara

2018-05-08 12:53 CEST
Under året första kvartal ökade containervolymerna med tre procent, från 184 000 till 1...

Största containertappet någonsin i Göteborgs Hamn

Största containertappet någonsin i Göteborgs Hamn

2018-01-12 11:54 CET
2017 blev det svagaste året någonsin på containersidan i Göteborgs Hamn med en minsknin...

Göteborgs Hamn kräver djupare farled

Göteborgs Hamn kräver djupare farled

2017-11-30 09:22 CET
Idag går remisstiden ut för Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018–2029. En...

Historisk minskning av containertrafiken på grund av  långdragen hamnkonflikt

Historisk minskning av containertrafiken på grund av långdragen hamnkonflikt

2017-08-23 08:09 CEST
Den fackliga konflikten i Göteborgs Hamn har lett till ett historiskt volymtapp. Under ...

Örebroforskare granskar statliga stöd till internationella affärer

2016-12-22 15:01 CET
Vilken effekt har statens försäkringsstöd för svenska företag som gör internationella a...

​Siffrorna bakom högkonjunkturen

​Siffrorna bakom högkonjunkturen

2016-06-17 08:00 CEST
Business Region Göteborg lanserar en ny rapportserie för att fördjupa analysen om Göteb...

Kraftigt förbättrad luft i Göteborg med nya svavelregler

Kraftigt förbättrad luft i Göteborg med nya svavelregler

2016-04-15 09:28 CEST
Den 1 januari 2015 infördes ett nytt svaveldirektiv för sjöfarten i Nordsjön och Östers...

Göteborgs Hamn utser ny hamnkapten

Göteborgs Hamn utser ny hamnkapten

2016-03-04 09:38 CET
Göteborgs Hamn har utsett en ny hamnkapten – Åsa Kärnebro. Åsa har haft rollen som vice...

Göteborgs Hamn bygger ny terminal

Göteborgs Hamn bygger ny terminal

2016-03-02 09:16 CET
Göteborgs Hamn expanderar med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. Det är den st...