Pressmeddelanden

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

2015-02-17 08:00 CET Umeå universitet Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 under stark sovjetisk påverkan och verkade som ett medel i sovjetisk strategi för att skapa en positiv inställning till Sovjetunionen hos den svenska befolkningen. Sällskapens verksamhet utformades i nära samarbete med den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Men de avgörande besluten togs i Moskva.

2015-02-16 09:59 CET Utrikespolitiska föreningen Utrikespolitiska föreningen i Uppsala anordnar en paneldiskussion om Israel och Palestinas osäkra framtid. Den 23 februari håller Anders Persson, statsvetare med inriktning Israel-Palestina-konflikten, en kortare föreläsning om konflikten varefter en panel kommer att diskutera lösningar och konfliktens framtid.

Katarina Tracz ny chef för Frivärld

2015-01-09 07:05 CET Timbro Katarina tillträder som chef för Frivärld 1 mars 2015.

2014-12-15 05:46 CET FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) är djupt oroad över situationen för politiska, religiösa och etniska fångar som hålls frihetsberövade i iranska regimens fängelser... Vi uppmanar således utrikesminister Margot Wallström att agera genom att ta en tydlig offentlig ställning mot det försämrade läget för politiska fångar i iranska regimens fängelser.

2014-12-12 10:35 CET Utrikespolitiska föreningen Utrikespolitiska föreningen Uppsala välkomnar måndagen den 15 december f.d. näringsministern och nuvarnade VD:n för Svenska Bankföreningen Thomas Östros. Östros kommer att föreläsa om i vilken riktning det europeiska samarbetet är på väg och hur Sveriges inflytande påverkas när vi väljer att ställa oss utanför ett av de viktigaste ekonomiska projekten inom Europa.

2014-10-26 14:25 CET FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) Nu är det dags för att sätta handling bakom de fina orden, uppmanar FFFI och kräver att utrikesministern, Margot Wallström, ska kalla upp iranska regimens ambassadör till UD för att framföra Sveriges starka protester samt kravet på ett omedelbart stopp för repressiva åtgärder mot kvinnor, ett stopp för alla avrättningar.

Kan alla länder bli demokratier?

2014-10-22 15:02 CEST Högskolan i Halmstad Svaret finns i MaxRange, världens största datamängd över alla länders politiska system, från 1700-talet fram till idag, skapad av forskare vid Högskolan i Halmstad. Analys av historien kan ge en förklaring till dagens oroliga värld.

2014-10-07 17:30 CEST FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) FFFI uppmanar den nya regeringen och utrikesministern, Margot Wallström, att kraftigt fördöma och agera mot den senaste vågen av avrättningar med offentliga hängningar i Iran, i synnerhet det ovannämnda fallet med 10 kurdiska politiska fångar inför avrättning och de tre frihetsberövade pastorerna.

2014-09-17 17:56 CEST FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) I och med tisdagens beslut erkänner franska rättsväsendet att Iranska motståndsrådet och dess koalitionsorganisationer inte har begått några brott och utgör en legitimt folklig motståndsrörelse mot prästerskapets envälde i Iran.

#37: Valspecial – upplåst nummer med extra allt

2014-09-12 14:44 CEST Feministiskt Perspektiv Feministiskt Perspektiv började mobilisera stöd och läsare dagen efter förra valet. Sedan snart fyra år producerar vi nyheter med feminism och jämställdhet i fokus och ser tydligt hur genuskompetensen haltar i stora medier när perspektiven når valrörelsens agenda; frågorna som inte ställs, debatterna som inte äger rum. Därför låser vi upp hela veckans nummer – det är vårt bidrag till #val2014.